Ordet er frit

Frivilligt arbejde – en fed fidus?

15. juni 2018

 

AF ANNA HOLMGAARD

 

Svendborg er kendt for at have et utal af foreninger, fyldt med gode kræfter, masser af viden og håndkraft, der er brug for i en tid, hvor de såkaldt ’varme hænder’ er under pres – økonomien og konstant nye regler er blot nogle af årsagerne.

I Svendborg har vi en smuk og god tradition for at skabe nye initiativer, nye idéer og projekter med frivilligt arbejde som drivkraft. Det har gjort os til et af landets mest dynamisk miljø for kunst, kultur, musik bl.a.

Som selvstændig journalist og kommunikationsarbejder siden 2004  har jeg været del af mange projekter og har været til mange, mange møder, hvor der har været en åbenlys nysgerrighed og ofte et konkret behov for det, jeg kan med min faglighed. Noget har ført til arbejde for menneskepenge, andet har ikke.  Sådan er det og det er helt okay.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Torvet i Svendborg og “Det gode byrum”

27. marts 2018

(Foto: Knud Mortensen)

 

Læserindlæg af:
Beth Lehner
Chrristinedalsvej 13
5700 Svendborg

 

Den bedste plads og den eneste, som rigtigt lever op til Jan Gehls punkter for det gode byrum er Gerritsplads.

Her går folk igennem og forbi – der er noget at kigge på.

Der er en naturlig gangbane gennem pladsen fra tre sider.

Der er butikker – og især slik, bøger og legetøj i umiddelbar nærhed.

Man kan sidde i læ, i sol og i skygge og ved springvandet – børnene vil gerne pjaske vand.

Det er en lille og overskuelig plads, hvor man både kan se (underholdes) og blive set (tryghed).
Pladsens primære funktion er opfyldt – dens sekundære funktion opstår, når nogen optræder – og det gør mange af samme grund som de øvrige brugere/borgere – noget, der meget sjældent sker på Torvet.

På Gerritsplads sker det hele året.

Torvet har ikke de samme nødvendige kvaliteter for Det gode byrum. Det kan det få!

Læs mereKommentarer: 1 kommentar

Ud med sproget!

24. november 2017

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør, mitsvendborg.dk
Leder – mitsvendborg.dk – MAGASIN, dec.

  

Som altid ved denne tid er der formentlig en del af os som reflekterer over året der er gået, og bruger lidt tid på at fundere over livets små og større åbenbaringer.
Når man som jeg har brugt mange nattetimer gennem året bag tasterne, og videre herfa ind i spalterne i magasinet, så kommer man ofte til at fordybe sig i sprogets forunderlige verden.
Så hvorfor ikke bruge årets sidste leder i mitsvendborg.dk – MAGASIN på at trække lidt på smilebåndet over vores sprog.
Sproget er en finurlig størrelse. Ja, faktisk er udtrykket en finurlig størrelse en finurlig størrelse. I skrift og tale slår vi krøller på halen og gør det hele lidt sjovere. For netop humoren er det levende bevis på, at pennen er stærkere end sværdet. Humoren er sprogets Robin Hood, der stjæler fra de vittige og gir’ til de kedelige.
Når vi jamrer os helt ned i mellemgulvet siger vi: livet er hårdt, hvor man naturligvis foranlediges til at spørge: sammenlignet med hvad?

 

Vi har også en tilbøjelighed til at bruge udtrykket: tiden går, og hvorfor siger vi egentlig det? Det er jo ikke særlig positivt ladet. Det kan straks vendes til et langt mere positivt udtryk om vi sagde: tiden kommer.
Hvis flere tænkte på tiden som noget, der ikke er ved at forsvinde, men ved at komme, så ville vi ikke halse sådan afsted, for at nå alt det, vi ikke når, fordi tiden jo går – eller løber fra os, hvilket selvsagt er noget sludder.

I den anden måske nærmest overdrevne positive ende, bruger vi udtrykket: har vi det ikke godt, når vi sådan skal give udtryk af, at velfærden måske ikke er så tosset endda. Men hvad er det vi har, som ikke er godt. Eller er det ikke godt, det vi har – hvis vi overhovedet har noget der er godt.

 

Helt galt går det, når vi møder en bekendt på gaden, og måske i virkeligheden ikke har de store samtaleemner at byde ind med, og derfor af alle tænkelige muligheder indleder med et: Hvá så .. Her kan det umiddelbart være lidt vanskeligt at forudsige svaret, som jo i princippet dækker rimeligt bredt, og når svaret så ikke ligefrem skubber to-vejs-kommunikationen videre, med et: så ikk’ så meget, så kan man ret hurtigt konkludere, at samtalen godt kan gå hen og blive forholdsvis abstrakt.

Nu er det godt nok tæt på nytår, ja det er så .. uha, den er slem. Vi svarer jo os selv – bekræfter eller måske ligefrem understreger vores egen ordvalg. Det bør vi undgå i det nye år, ja vi gør så ..Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Askelæs Pyrrhussejr

7. december 2016

Byrådets beslutning om at give forældrebestyrelserne mulighed for at fravælge digital læring i dagpasningen, vil resultere i yderligere skævvridning af de sociale vilkår for børn, mener Arne Ebsen, Liste T.

 

Læserindlæg af
ARNE EBSEN, byrådsmedlem Liste T.

 

Store dele af Danmark har i de seneste måneder kunnet følge Steiner-børnehaven, Askelæs heroiske kamp mod myndighedernes overgreb. Udvalget for børn og unge har formastet sig til at tvinge de 21 børn i institutionen til at bruge iPads.

 

Hele debatten udspringer af, at kommunalbestyrelsen vedtog en vision for læring og dannelse i april ´14, hvor der blev skitseret 3 hovedområder for de 0-18 årige i Svendborg Kommune:

 

Innovation

Kreativitet

Digital læringskompetence

 

Den sidste del af visionen er i dagspressen blevet fremstillet, som om det alene var et spørgsmål om tekniske it-færdigheder. Hele dannelsesaspektet og den etiske dimension er bekvemt blevet udeladt – alene af den grund, at det er for vanskeligt at skulle sætte sig ind i de mere komplekse tanker.

 

Der er talrige velbegrundede artikler, bøger og rapporter, der dokumenterer et udtalt behov for at lære vore børn en duelig og forsvarlig omgang med de digitale muligheder. Fremtiden byder nok ikke på færre.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Arkitekturprisen fremmer det frivillige initatiativ

15. november 2016

Svendborg Kommunes Arkitekturpris ser ud til at blive bevaret
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Læserindlæg af:
AF RUDI RUSFORT KRAGH, formand og på vegne af bestyrelsen i By og Land- Sydfyn

 

Det er med stor glæde at vi i By og Land- Sydfyn erfarer, at politikerne i Svendborg Byråd foreslår at friholde Arkitekturprisen for besparelser, som der ellers var lagt op til, i tidligere udgave af Sparekataloget.

Denne handling kræver både stort mod og vilje til beslutningskraft, i en tid hvor mange andre må holde for. Det vidner om, at politikerne er sig bevidst om den store værdi Arkitekturprisen bidrager til, som led i arbejdet for forskønnelsen af det offentlige rum i kommunen, og at værdien af Arkitekturprisen overstiger langt de 40.000 kr. ordningen koster kommunen.

Arkitekturprisen er født af By og Land- Sydfyn i starten 1970’erne og overtaget af kommunen i 1980. I dag har mere end 250 bygninger og byrum gennem de sidste 45 år modtaget Arkitekturprisen og hædret for god arkitektur.

Det er værd at lægge mærke til, at Arkitekturprisen har brilleret med et totalt fravær af kritiske indlæg i medierne fra byens borgere. Derimod har borgere og virksomheder med ære og stolthed taget i mod den hæder som Svendborg Kommune er aktiv part i.
Endvidere er Arkitekturprisen medvirkende til at de lokale medier mindst en gang om året skriver positive historier om Svendborg Kommune. Ikke kun om kommunen som geografisk areal, men også om Svendborg Kommune som aktør.

Med politikernes ønske om at fastholde Arkitekturprisen som et aktiv, er det samtidig et kraftigt signal til hele frivillighedsområdet – at kommunen påskønner det frivillige og faglige arbejde.

 Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Iværksætteri så det batter

5. november 2016

(Foto: fagfotografen.dk)

 

AF SUSANNE LINNET AAGAARD

 

Iværksætteri er meget oppe i tiden. Ja, det er nærmest blevet trendy at være iværksætter. Der er kommet iværksætteri på skoleskemaet fra folkeskole til universitet. Iværksætterne dyrkes som helte i reality-TV som ’Løvernes hule’. Ikke mindst dem der lykkes, fordi de har opfundet noget helt unikt, eller fordi de gir alt, knokler døgnet rundt og lever på en madras hos vennerne. Iværksætterne er de nye hverdagens helte.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Irriterende positiv

5. november 2016

(Foto: Colourbox)

 

AF SUSANNE GREGERSEN

 

For mange år siden havde jeg en veninde, der blev ret provokeret af mit positive livssyn.

Jeg husker tydeligt en aften, hvor hun bad mig om at “holde op med mit positive pis”, som hun udtrykte det. Hun gad ikke høre på positive historier, men hellere noget sladder eller andet, der kunne få hende til at føle sig lidt bedre tilpas (bedre end DE ANDRE).

 

Jeg tror i virkeligheden ikke, det var mig, hun ville pille ned… Det er ret almindeligt, at vi selv får det lidt bedre, hvis vi kan finde noget dårligt at sige om andre…!

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn har et vågent øje med udviklingen af havnen

15. oktober 2016

Eksempel på hvordan et nyt byggeri på Baagøe & Riber grunden i Kullinggade 29 kunne se ud
(Illustration: C&W Arkitekter) 

 

Læserindlæg af RUDI RUSFORT KRAGH på vegne af bestyrelsen i By og Land- Sydfyn

 
Foreningen By og Land- Sydfyn observerer i forbindelse med de seneste udviklingsprocesser i områderne omkring Svendborg Havn, at der er en markant skepsis og bekymring blandt borgerne om udviklingen i Svendborgs identitet og særkende. En bekymring man bør tage yderst alvorligt.
Med udgangspunkt i en mulig kommende lokalplan for et nyt boligområde på den gamle trælastgrund, Baagøe & Riber i Kullinggade 29, vil By og Land- Sydfyn her komme med fire væsentlige nedslagspunkter, som man bør være særlig opmærksom på.

Download Projektbeskrivelse fremvist ved borgermøde 28.09.2016

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Arkitekturprisen uddeles – måske for sidste gang

3. oktober 2016

Mandag den 3.oktober uddeles Svendborg Kommunes Arkitekturpris måske for sidste gang.
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Læserindlæg af: AF RUDI RUSFORT KRAGH, Formand for By og Land-Sydfyn

 

Det er i dag en både glædens og sorgens dag. Glædens dag fordi viceborgmester og formand for Svendborg Kommunes Arkitekturkomite, Henrik Nielsen, i dag vil overrække Svendborg Kommunes Arkitekturpris. Prisen tildeles tre modtagere. Og sorgens dag, fordi, hvis det går som det er lagt op til, er det sidste gang Arkitekturprisen uddeles, da ordningen indgår i kommunens sparekatalog.

Festtalen vil sandsynligvis ikke nævne sparekataloget med et ord – eller antyde at det muligvis er sidste gang denne pris uddeles. I stedet vil man – og med stor ret – fremhæve hver af de tre prismodtagere for deres selvstændige kreativitet, deres respekt for materialer og formgivningen som spiller fint sammen med omgivelserne. Noget i den stil vil det sikkert lyde. Man vil takke prismodtagerne, arkitekterne og håndværkerne for det færdige resultat, som er til glæde for nærmiljøet og Sydfyn. Og modtagerne af Arkitekturpriserne vil – med rette – være stolte og glade.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Om at høste og fodre den rigtige ulv!

17. september 2016

 

AF SUSANNE GREGERSEN

 

Mens jeg skriver dette, høstes der på de danske marker. Bønderne høster det, de tidligere har sået og dyrket. Og helt privat sår vi alle frø hver eneste dag – frø vi senere høster, om vi vil eller ej.

 

Det vi sår, er det vi høster
Er du sådan en, der dyrker negative tanker? Nej vel… det tror vi sjældent om os selv.
Det du giver opmærksomhed i dine tanker – de tanker du sår – bliver til ord, handlinger og vaner, og det skaber dit liv og bliver din skæbne.
Og faktum er desværre, at mange af os har for vane at så – og måske endda dyrke – negative tanker.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


Forestilling spiller
den 28. og 29. sept.
Køb billetter her


ÅBNER SNART I TINGHUSET!
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php