Cykelpolitik

Sikring af skolebørnenes skolevej ved Ørkildskolen afd. øst

25. februar 2012

Nu bliver det mere sikkert at komme i skole for eleverne på Ørkildskolen afd. øst.

 

Download: Skilteplan for Fruerstuevej og Østre Skolevej, Svendborg
Læs mere om Svendborg Kommunes Cykelpolitik

 

Svendborg Kommune har nu fået godkendelse fra politiet til at begrænse biltrafikken på Østre Skolevej og Fruerstuevej.

– Formålet er at øge sikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister ved at gøre det sværere at komme helt tæt på skolen i bil – og det gør ikke noget, at det bliver lidt mere besværligt at køre barnet til skole, udtaler sundhedskonsulent Mette Machon Balle, og tilføjer: – Vi vil gerne have at flere børn transporterer sig selv i skole – det er også sundere.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Så tar’ vi cyklerne frem

2. november 2011


(Foto: Geir Haukursson)

Der bliver stadig flere af dem, og anvendelsesformen følger med i nye kreative retninger. Denne historie handler om ladcykler – alternative cykler i byrummet

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Det er jo fristende, og nogle gange også mere bekvemt, lige at snuppe bilen for et ærinde – også selvom det er lige om hjørnet. Men faktisk er det langt fra sikkert, at det både er hurtigere og nemmere at tage bilen. Lad os tage et konkret eksempel:

En håndværker skal foretage en helt almindelig rutine-opgave i bymidten. Erfaringsmæssigt ved han godt, at der blot skal anvendes nogle få stykker håndværktøj, og måske nogle enkelte reservedele – han har jo været på masser af tilsvarende opgaver før. Han ved også godt, at han skal køre i lidt god tid, for der skal jo lige findes en parkeringsplads og indløses p-billet. Gratis parkering er ikke umiddelbart at finde i nærhed af adressen, hvor opgaven skal foretages, så det skal der også tages højde for i tidsplanen. Ind i kassevognen og af sted. Parkeringspladsen findes efter lidt søgen, og de sidste få hundrede meter til adressen foretages til fods med værktøjskassen.

Umiddelbart synes det at virke en smule bøvlet for denne håndværker. Det kunne måske gøres nemmere og mere effektivt, hvis han havde kunnet køre helt til døren, hvor opgaven skulle løses. Men det kan man selvsagt ikke i bykernen af Svendborg. Og så måske alligevel.

For måske ligger det ikke så langt ud i fremtiden, førend det bliver meget mere aktuelt med alternative løsninger for transportmidler i bymidten af Svendborg.
Svendborg Kommune har nemlig sat den bilfrie bymidte højt på dagsordenen.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Blogdebat om cykelpolitik for Svendborg Kommune

15. april 2011


Svendborg Kommune benytter mitsvendborg.dk som dialogplatform i en cykelpolitik for Svendborg.

Svendborg Kommune lægger op til blog-debat her på mitsvendborg.dk om Cykelpolitik for Svendborg, som er i offentlig høring frem til den 11.maj.

Gå til debatsiden her

Svendborg Kommune ønsker at styrke cykeltrafikken og har derfor besluttet at sende forslag til Cykelpolitik 2011-2014 i offentlig høring. Cykling er ud fra miljø- og sundhedshensyn en ideel transportform og få steder i verden er cykelkulturen så indarbejdet i dagliglivet som i Danmark. Betingelserne for at styrke cykeltrafikken er altså til stede.

I Svendborg Kommune fylder cyklingen nogenlunde som i gennemsnittet af danske købstadskommuner. Men cyklingen kunne og burde have en større plads som et enkelt og økonomisk middel til at fremme befolkningens sundhed og bidrage til bedre miljø og klima.

Svendborg Kommune lægger vægt på borgernes sundhed og miljørigtig transport, herunder at om­givelserne indbyder til cykling. Som Citta Slow-by er det naturlige indsatsområder for Svendborg Kom­mune.
Læs mereKommentarer: 4 kommentarer

Cykelpolitik – Turisme og cykling

11. april 2011Svendborg og Sydfyn hører til blandt landets bedste cykeldestinationer, og cyklisterne fylder betydeligt i billedet af den sydfynske turisme. Sydfyn er ikke blot søgt af danske familier, men er flittigt benyttet af tyskere, skandinaver og oversøiske turister, som omkring Det Sydfynske Øhav kan finde en blanding af kultur og natur indenfor gode cykelafstande.

Cykelturismen passer godt ind i den sydfynske tur­ismes profil, som er kendetegnet bl.a. ved natur- og kulturoplevelser og dyrkelsen af det gode, sunde liv.

Fordelen ved at satse yderligere på Svendborg og Sydfyn som cykeldestination er, at de faciliteter, der tiltrækker cykelturisterne, i høj grad er de samme, som også gør byen og området attraktiv for hver-dagscyklisterne.

Læs mere i høringsforslaget om Cykelpolitik 2011-2014, som kan downloades
 herKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Cykelpolitik – Sundhed og cykling

11. april 2011Regelmæssig fysisk aktivitet kan være med til at bevare kroppen sund og rask og forebygge en række livsstils- og folkesygdomme, bl.a. forhøjet blodtryk, overvægt, diabetes 2, muskel/skelet lidelser, stress og psykiske lidelser. Regelmæssig fysisk aktivitet kan også medvirke til at mindske risikoen for, at sygdom­me udvikles, eller tilstanden forværres.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive ½ time dagligt, og at børn er fysisk aktive en time om dagen. Cykling er i den sammenhæng oplagt, idet den fysiske aktivitet dermed passes ind i det daglige skema i forbindelse med transport til og fra arbejde eller skole. Cykling har desuden mange fordele, da man fx let får pulsen op, og man belaster ikke kroppen på samme vis som ved eksempelvis gang eller løb.

Læs mere i høringsforslaget om Cykelpolitik 2011-2014, som kan downloades
 herKommentarer: 1 kommentar

Cykelpolitik – Sikkerhed, tryghed og cykling

11. april 2011Selv om trafiksikkerheden generelt er i bedring er cyklisterne fortsat en af de mest udsatte trafikant­grupper i Svendborg Kommune. Gennem forbed­rede anlæg og påvirkning af både de bløde og hårde trafikanters adfærd skal der arbejdes på at ned­bringe cyklistuheldene. Hvert uheld er stadig ét for meget.

Læs mere i høringsforslaget om Cykelpolitik 2011-2014, som kan downloades
 herKommentarer: 2 kommentarer

Cykelpolitik – Et sammenhængende net af cykelruter og faciliteter for cyklister

11. april 2011Hvis flere i Svendborg og omegn skal op på cyklen skal de fysiske rammer være i orden. Med til de fysiske rammer hører bl.a. cykelstier og -baner, cykelparkering og forskellige servicefaciliteter for cyklister: skilte, pumper, vandposter mv. i byens rum og det åbne land.

Læs mere i høringsforslaget om Cykelpolitik 2011-2014, som kan downloades
 herKommentarer: 2 kommentarer

Cykelpolitik – Kampagner, dialog og events for cykelfremme

11. april 2011Cykelpolitikken er ble­vet til i en dialog med cyklister og andre relevante interessenter. Herved afspejler cykelpolitikken forhåbentlig i større udstrækning de problemer og behov, der findes ude i trafikken. Svendborg Kom­mune ønsker at videreføre dialogen med borgerne om, hvordan Svendborg og Sydfyn kan blive et bedre sted at cykle.

Læs mere i høringsforslaget om Cykelpolitik 2011-2014, som kan downloades
 herKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Cykelpolitik – cykelpendling

11. april 2011Undersøgelser viser, at bilen fylder rigtig meget i den daglige transport til og fra arbejde. Det er ikke så underligt i betragtning af, at flere og flere vælger arbejde og bosted uden sammenhæng. For de pendlere, som har langt mellem bolig og arbe­jde, kan der arbejdes med særlige indsatser, som forbedrer sammenhængen mellem kollektiv trans­port og cykling. Kombinationsrejserne kan lettes og forenkles med gode cykelparkeringsfaciliteter ved stationer og stoppesteder, cykelmedtageordninger og pendlercykler ved stationen.


Svendborgs styrke som cykelby nu og i fremtiden er byens begrænsede udstrækning. Der vil sjældent være meget mere end 3-4 km mellem bymidte og bygrænse. For pendlere med bolig og arbejdssted indenfor Svendborg by og nærmeste opland betyder det, at cyklen er et oplagt førstevalg, hvis infrastruk­turen ellers er i orden.

Læs mere i høringsforslaget om Cykelpolitik 2011-2014, som kan downloades
 herKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Cykelpolitik – Børn og unges cykling

11. april 2011Trods det at cykling giver børn og unge en fri og uaf­hængig transportmulighed er der en stigende ten­dens til, at børn bliver kørt i skole af deres forældre, eller at unge, straks de er fyldt 18 år, tager kørekort og lader cyklen ruste op i skuret. Som så mange andre vaner lægges grundlaget for transportvan­erne i barndommen – børnene kan blive fremtidens cyklister, hvis der gives alternativer til bilen.

Læs mere i høringsforslaget om Cykelpolitik 2011-2014, som kan downloades
 herKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php