Nye byrum i Svendborg

Snoren klippes til Den Grønne Tråd på fredag

27. juni 2016

 

Fredag den 1. juli er Den Grønne Tråd i Svendborg klar til indvielse og til at byde borgere, virksomheder og gæster velkommen i et nyt sammenhængende og rekreativt byrum. Projektet er blevet til i partnerskab mellem Svendborg Kommune og Realdania, og indvielsesarrangementet foregår kl. 15 på trappen mellem Møllergade og Toldbodvej.

 

Læs mere om Den Grønne Tråd

 

Krøyers Have, Ramsherred, Torvet og Møllergade har fået nyt udseende og er bundet sammen på ny vis – og der er med en trappe fra Møllergade og ned mod havnen etableret en helt ny forbindelse mellem bymidten og havnen.

 

– Med Den Grønne Tråd har Svendborg fået udviklet sin bymidte, så den nu rummer flere muligheder for aktivitet, ophold og hverdagens byliv i et klassisk og enkelt udseende. Både kultur- og erhvervsliv kan indrette sig på nye måder, så vi har al mulig grund til at være glade for og stolte af, at arbejdet er nået til vejs ende, udtaler borgmester Lars Erik Hornemann, der også takker Realdania for partnerskabet, som har været en forudsætning for, at projektet kunne lade sig gøre.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn sætter fokus på Den Grønne Tråd

27. april 2016

 

By og Land- Sydfyn inviterer til temamøde torsdag den 28.april kl. 19.00 i Borgerforeningen, Spejlsalen.
Temaet handler om tilblivelsen og tankerne bag Den Grønne Tråd med indlæg af arkitekt Kristine Jensen, som har stået for byrumsfornyelsen Krøyers Have, Ramsherred, Torvet og trappen mod Toldbodvej.

Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

 

Læs også: Hvilke tanker gør arkitekten sig?

Læs mere om Den Grønne TrådKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Hvilke tanker gør arkitekten sig?

8. april 2016

Billede taget før og efter omdannelsen af Torvet. Bilerne er her stadig.
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

En frostklar morgen i januar 2014 kørte de første entreprenørmaskiner ind på Torvet i Svendborg. Første spadestik var i jorden til den første byrumsfornyelse i Svendborg i flere årtier, hvor man med en arkitektkonkurrence lavede en omdannelse af hele området ved Centrumpladsen. Et nyt forbindelsesled mellem Torvet, Ramsherred, Krøyers Have og en trappeforbindelse til Toldbodvej bliver nu skudt i gang. Den Grønne Tråd.

 

Bedre byrum
Den Grønne Tråd er et udviklingsprojekt til 69 mio. kroner, som sammen med Realdania skal puste nyt liv i Svendborg bymidte og gøre den mere attraktiv og inspirerende at færdes i for såvel de handlende, byens gæster og for de mennesker, som bor og lever i Svendborg.

En arkitektkonkurrence blev udskrevet, og i december 2012 blev vinderen offentliggjort. Det blev den Aarhus-baserede tegnestue Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, som fik opgaven.
– Vi har ikke lagt os fast på, hvad der skal foregå, det er jo op til svendborgenserne. Vi kunne da godt have planlagt en skaterpark neden for kirken og en legeplads til børnene i den anden ende, men det skal vi jo ikke bestemme, udtalte Kristine Jensen til mitsvendborg.dk i 2012.

Læs mereKommentarer: 1 kommentar

Trappen står færdig til sommer

8. april 2016

 

Trappen kommer – sidste fase af Den Grønne Tråd går i gang nu

 

Byrenoveringen ’Den Grønne Tråd’ i Svendborg midtby går nu ind i sin sidste fase. Trappen skal anlægges, og de indledende manøvrer går i gang mandag den 4. april. Svendborg vil derfor om ganske kort tid stå med en ny passage mellem bymidten og havnearealerne, eller nærmere bestemt mellem Møllergade og Toldbodvej.

– Passagen kommer til at bestå af et trappeforløb i en blanding af granit og beton med nogle flotte effekter. Når man står på selve trappen, vil belægningen minde om belægningen i Møllergade. Men set nede fra Toldbodvej vil det mest se ud som en trappe i granit, fortæller anlægsingeniør Kim Jensen fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

 

Læs mere om Den Grønne Tråd

 

– Anlægsarbejdet kommer til at stå på indtil slutningen af juni. Vi starter som altid med ledningsarbejdet – altså alt det, som ligger under jorden. Her har vi heldigvis overstået de arkæologiske undersøgelser. Dernæst går vi i gang med terrænreguleringen, inden vi lægger de nye fliser på. Til sidst kommer planterne og de nye bænke, uddyber Kim Jensen og tilføjer, at træerne først bliver plantet til efteråret efter løvfald.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Møllergade har lagt brolægning til meget

24. december 2015

Møllergade i 1970érne

 

Byens måske ældste strøg er under forandring endnu engang

 

AF PER VINCENT

 

Der bliver ændret voldsomt på en af byens hovedgader i den her tid. Projektet med Den Grønne Tråd har konsekvenser for Møllergade, en af Svendborgs gamle ”algader”.

Helt tilbage i middelalderen var Møllergade sammen med Gerritsgade de to vigtigste færdselsårer, de omkransede den gamle bykerne og Vor Frue Kirke og Sankt Nicolai Kirke.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Vi skal løfte Svendborg til et højere niveau

19. december 2015

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Et centralt placeret hus med scenekunst midt i Den Grønne Tråd rykker nærmere

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Der ligger et hus i bymidten af Svendborg. Et hus, som summer af alverdens kulturelle aktiviteter af og med børn og voksne i alle aldre. Et kulturhus i ordets absolut bredeste forstand.
Vi taler selvfølgelig om Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, som nu har haft dørene åbne siden sommeren 2010.

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg skal være det kulturelle kraftcenter i Svendborg for borgere, foreninger og virksomheder fra hele Sydfyn. Sådan lyder visionen. Og den understøttes naturligvis til fulde af husets daglige leder, Claus Bjerregaard.
– Inden for det seneste år er huset åbnet mere op for eksterne aktører, hvilket betyder, at vi nu har et langt bredere udbud af forskellige aktiviteter. Der er kommet flere farver på paletten, om man så må sige, lyder det fra Claus Bjerregaard, som ønsker, at der bliver mere for alle – og lidt for de få.
– Det betyder noget for vores selvforståelse, at vi er et kulturhus mere end det lidt ‘gammeldags’ udtryk: borgerforening. Men det er fint, og også vigtigt, at begge betegnelser indgår i vores navn.
Vi kan sige, at vi tegner billedet af fremtidens borgerforening, siger Claus Bjerregaard.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Om et halvt år er den klar

7. december 2015

(Illustration: Kristine Jensens Tegnestue)

 

Trappen mellem Møllergade og Trafikcentret bliver flot og indbydende

 

AF PER VINCENT

 

Det er ikke bare en simpel trappe, vi får mellem Møllergade og Trafikcentret. Når den er færdig til maj næste år, kan den bruges til meget mere end bare at gå op og ned ad.

Der bliver plads til små koncerter, loppemarkeder og et egentligt udsigtsplateau.

 

Kunst på trappen
Bredden kommer til at variere mellem fire og syv meter fra passagen ved Møllergade ned til Toldbodvej, og et plateau cirka midt på bliver bygget ved siden af selve trappen.

Det plateau vil, lige som udsigtsplateauet, der bliver bygget lige neden for passagen, give plads til kunst og beplantninger alene for oplevelsens skyld, så hele konstruktionen kan blive et sted, hvor man også har lyst til at opholde sig.

Belægningen bliver den, vi kender allerede fra Ramsherred, Lilletorv og Møllergade, nemlig granit og lys beton.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Hvor er de rekreative områder?

14. juni 2015

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

“Hvor er de rekreative områder henne? Hvor er klatrestativet til ungerne, som det man i Odense har placeret midt i gågademiljøet? Og hvor er street arten blevet af?”

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør mitsvenborg.dk

 

Nu gider vi ikke bruge mere tid på at diskutere, om der skal være 21 eller 26 parkeringspladser på det bilfrie torv i midtbyen. Ej heller, om der af trafiksikkerhedshensyn i gågaden burde være en lyskurv og et fodgængerfelt i Kattesundet. Og når vi nu er i gang med alt det, vi ikke skal bruge mere tid på, skulle vi så ikke bare eliminere tanken om, at Rob Roy kunne have været bevaret, hvis man havde leget en smule mere med de kreative ideer til forbindelsesledet mellem bymidten og havnen.
Men som sagt – det gider vi ikke bruge mere tid på at diskutere.

 

Lad os i stedet holde fast ved det her med kreativiteten.
Den grønne tråd – som skal forbinde havnen og byen – vil, når den er helt færdig, uden tvivl puste nyt liv i nogle forsømte områder i bymidten. Torvet er færdigt, og det er vel de færreste, som ikke synes, at det er blevet et flot resultat. Springvandet er tilbage, og brostenene har været oppe og blive kælet lidt for. Der er plantet træer ved Lilletorv, kommet bedre belysning, og så er belægningen i kanten rundt forbedret for de bløde trafikanter.
Det hele er blevet rigtig flot i rene rette linjer.
Alligevel er det som om, at der mangler noget i Den grønne tråd. Noget af det som kendetegner Svendborg, og de mennesker som bor her. Det lidt skæve og upolerede.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Nu ryger Rob Roy

5. maj 2015

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Skæbnen har nu indhentet Rob Roy

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

 

Svendborg midtby skal forbindes med havnen. Det har de fleste nok efterhånden observeret. Torvet har været gravet op, og ligger nu flot og færdigt, og i øjeblikket er hele Ramsherred igang med at få et løft.
Som led i den proces skal der etableres en trappe fra Møllergade og ned mod vandet, men for at det kan lade sig gøre, skal der først skabes en passage mellem bygningerne i gågaden. Og her ligger der et 264 år gammelt hus i vejen. Det handler selvfølgelig om værtshuset Rob Roy på toppen af Møllergade, som rives ned nu.

Læs også: Sidste mand lukker og slukker

 

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Svendborg Kommune stopper ombygning af Torvet

23. januar 2014

(Illustration: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue)

 

UPS! Svendborg Kommune manglede at udarbejde en lokalplan inden den store omdannelse af Torvet og Ramsherred kan begynde. Nu sættes hele udviklingsprojektet til godt 69 mio. kroner i bero.

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN


Svendborg Kommune satte spaden i jorden til det store byomdannelsesprojekt “Den Grønne Tråd” i Svendborg midtby her først i januar. Men man havde glemt en væsentlig detalje. Et sådan projekt kræver nemlig en udarbejdelse af en lokalplan for området. Og en sådan har Natur- og Miljøklagenævnet krævet af Svendborg Kommune.

– Det er en beklagelig sag. Vi tager afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet til efterretning. Det betyder, at vi nu sætter gang i en lokalplan-høring. Men det er mit håb, at vi kan fortsætte med vores projekt Den Grønne Tråd”, når høringsperioden er kørt igennem, lyder det fra en ærgelig Henrik Nielsen, som er ny formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget.

– Det har været planafdelingens opfattelse, at det ikke var nødvendigt med en lokalplan for projektet. Men det er det. Og derfor går vi nu i gang med den proces. Det sker allerede fra i dag, siger han.

Læs mereKommentarer: 17 kommentarer

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php