Hva´ så Frederiksø

Borgermøde om Frederiksø onsdag den 19.august

18. august 2015

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Hvordan synes du fremtidens Frederiksø skal se ud? De gamle værftsbygninger, kajer og bedding rummer et utal af muligheder. Nogle af mulighederne er belyst i de tre muligheds-undersøgelser som du kan læse i artiklen Tre spor for Frederiksø.

Du kan også deltage i borgermøde den 19. august kl 19:30 på Kammerateriet.

Her medvirker nogle af de folk som har udført undersøgelserne for Svendborg Kommune: Søren Robert Lund fra SRLarkitekter og Kristian Holmgaard Bernth fra MANTO. På mødet får du en orientering om undersøgelserne og kan deltage med kommentarer og debatindlæg.Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Tre spor for Frederiksø

18. august 2015

(Illustration: arkitekt Thilde Bjørkskov)

 

Teater, maritimt museum eller et outdoor center? Eller måske elementer af det hele. Udviklingen af Frederiksø er ved at tage form.

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Der stod en container på havnen sidste år. Indeni var udstillet en model af Svendborg Havn og en invitation til folk om at skrive deres ideer og forslag på små sedler til udviklingen af havnen og Frederiksø. Alle disse forslag blev skrevet sammen og grupperet i et notat til byrådspolitikerne i den daværende styregruppe for Fremtidens Havn.
I dag er de mange spændende ideer fra svendborgenserne udmundet i tre spor for varige anvendelser af de ledige bygninger på Frederiksø. De bygninger, som Svendborg Kommune købte i 2014.
De tre spor er: teater/kulturhus, et maritimt museum og et blåt kraftcenter. Studierne er døbt: Kulturkajen, en maritim attraktion og et outdoor center.

 

Hvad skal studierne bruges til?
I enhver byudviklingsproces er det vigtigt forud at lave nogle forberedende analyser, så beslutninger træffes på et så oplyst grundlag som muligt. Og det er netop det, man er i gang med nu. Studierne er tænkt som en måde at undersøge, om ideerne kan lade sig gøre. De indgår så i byrådets beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres i forhold til budgetter og kommende indsatsområder. På den måde tjener de samme formål, som når administrationen beskriver mulighederne for at lave fx et sundhedshus.

Morten Refskou er Kultur- og udviklingschef i Svendborg Kommune. Han understreger, at det er vigtigt at huske på, at studierne i sig selv ikke sætter en retning eller udgør en beslutning om forskellige aktiviteter. De viser, hvad der måske kan lade sig gøre.
– Afhængig af de politiske prioriteringer kan forskellige elementer fra de tre spor sagtens kombineres, hvis det er byrådets ønske. Fra administrationens side har vi ikke lagt skjul på, at vi lige nu ser for os, at vi anbefaler byrådet at afsætte de næste op til to år til at afprøve bæredygtigheden af nogle af de foreslåede ideer. Det vil sætte gang i nogle aktiviteter og prøvehandlinger, som yderligere kan kvalificere byrådets beslutninger. Det harmonerer sådan set også meget fint med, at byrådet allerede har en række prøvehandlinger med fx lejemål til Kammerateriet, KysFrøen og senest Dansk Museum for Lystsejlads, forklarer Morten Refskou.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Fra sandrevle til industri

18. april 2015


(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Historien om Frederiksø handler om skibe

 

AF PER VINCENT

 

Der lå en bunke sand lige ud for kysten ved skibsholmen for enden af Brogade. Den var så lav, at den blev oversvømmet ved højvande og derfor ikke kunne bruges til noget som helst. Dengang kaldte de den Koholmen, i dag hedder den Frederiksø.

 

Skibsbyggerøen
Midt i 1700-tallet var det købmændene, der ejede havnen, de havde hver sin. De ansatte en bromand, som blandt andet ”skulle påse, at ballast af strø- og mursand udkastedes ved Koholmens østre og nordre side”, og i 1840´erne begyndte skibene for alvor at bruge Koholmen som aflæsningsplads for overflødig ballast, og der blev bygget en stendæmning og to ballastbroer. Øen blev udvidet i rekordfart, allerede 10 år senere var man i gang med de første skibsreparationer, en tegning fra 1850´erne viser skibsbyggeri på øen, så det er gået hurtigt med at fylde op og lave bolværker.

Samtidig skiftede øen navn til Frederiks Ø, opkaldt efter kronprins Frederik, Fyns guvernør.
Øen har i den grad været med til at forme livet i Svendborg, skibsindustrien har sat sit præg på Frederiksø og dermed på hele byen og egnen.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Vores fortid er fundamentet for vores fremtid

17. april 2015


(Tegning: Bo Torstensen)

 

AF PER NYKJÆR JENSEN

 

Alle ønsker fremgang og udvikling, men kun få forandring. Det har mange gange vist sig at passe alt for godt på Svendborgerne. Det til trods, dog ikke uden heftig debat, har Frederiksø alligevel været et af de mest dynamiske og foranderlige områder i Svendborg. Siden slutningen af 1800-tallet og op til i dag er øen gået fra sumpet holm til vækstdynamo. Kun Ring Andersens Skibsværft har holdt fast. Mange andre værfter er kommet og gået. Derfor er det en stor glæde, at Petersen og Sørensen nu er flyttet ind i de gamle værftshaller. Dermed har Svendborg igen to aktive værfter på øen. 

Læs mereKommentarer: 1 kommentar

Frederiksøen er ikke målet

16. april 2015


(Foto: mitsvendborg.dk)

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH

 

Frederiksøen ligger som en ø – ikke bare i Svendborg Havn, men i det sydfynske vandland, som består af en lang række øer og en meget lang kyststrækning. Om sommeren trækker området turister til, både danske og fra vores nabolande. Her søges rekreationen, naturoplevelserne, det anderledes. Foruden kysten og vandet er området enestående i kraft af sine mange herregårde, sit bølgende landskab, landsbyerne.

 

Sydfyn er også kendt som en del af det såkaldte Udkantsdanmark, som er ramt af de strukturelle tilpasninger, som betyder tab af lokale arbejdspladser og centralisering af beslutninger. Der er et stigende pres på kommunale opgaver, der skal løses, samtidig med at pengene synes at blive mindre. For dem, der har brug for hjælp og støtte, kan den offentlige service opleves som forringet. Samtidig kæmper området med mange, som af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarkedet. Det er en ond spiral.
For at få vendt den spiral er fokus rettet på: ”Hvad skal vi leve af i morgen”. Industriproduktionen er der fortsat plads til på Sydfyn, men andre typer af arbejdspladser, inden for andre sektorer, er allerede under fremvækst. Der er fortsat brug for andre kvalifikationer, som rettes mod morgendagens udfordringer og jobs. Målet er at skabe et Sydfyn, der trækker personer til området, som bosætter sig her og bidrager til at udvikle det.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Det behøver ikke være vanskeligt

15. april 2015


Granville Island i Vancouver er et glimrende eksempel på hvordan erhverv og kultur kan forenes

 

Alle har en mening om Frederiksø

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Siden Svendborg Værft gik konkurs i 1997, har der været diskuteret frem og tilbage om fremtidens muligheder på Frederiksø. Nogle ønskede at bevare den tunge industri på øen, mens andre ville åbne det hele op for forskellige maritime og kulturelle oplevelser.

I dag er man trods alt nået så langt, at den sort-hvide ’enten eller’ forestilling er begravet. Tingene kan godt forenes.

 

Masser af maritime erhverv
Frederiksø er politisk opdelt i to felter; et erhvervsområde og et oplevelsesområde. Erhvervsområdet huser allerede Petersen & Sørensen og Ring Andersen Skibsværft. Nyeste skud på stammen er Thurøbund Yachtværft og Gnisten Marine, som sammen danner det nye selskab Gnisten & Thurøbund Marine A/S. Her er altså stadig masser af maritime erhvervsaktiviteter på Frederiksø.
Spørgsmålet er nu, hvad skal der ske med det område, som vi kigger over på fra honnørkajen ved Maritimt Center.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Øen er et omdrejningspunkt

14. april 2015


(Tegning: Bo Torstensen)

 

Nu bliver det konkret, og politikerne skal tage en beslutning

 

AF PER VINCENT

 

Her ligger halvdelen af en ø lige midt i havnen, den kan bruges til stort set hvad som helst, bare det handler om kultur på den ene eller anden måde.
Allerede her åbner der sig mange muligheder, og det har vi så talt om de sidste 10 år. Nu skal der snart ske noget.

 

Til sommer
Som det ser ud nu, arbejdes der med tre scenarier for at udnytte den sydlige halvdel af Frederiksø, der ikke bruges til erhverv.

1: Et kulturhus med for eksempel et teater, 2: Et maritimt museum, 3: Maritime erhverv, som er relevante for den grundlæggende tanke, som altså bredt betragtet drejer sig om kulturliv.
Konsulenterne er i gang med at skrive rapporter for de tre scenarier, de skal være færdige cirka midt i maj, og i løbet af sommeren vil politikerne så tage stilling til, hvad der skal ske og i hvilken rækkefølge. Eller de kan beslutte sig for noget helt andet.
Der er mange interesser på spil, og navnlig skal Frederiksø også fungere som et omdrejningspunkt i den overordnede plan for hele havnen, altså boliger og butikker på Jessens Mole og Simac på Nordre Kajgade, blandt andet (se mitvendborg.dk – MAGASIN oktober 2012 og december 2013.)

De forskellige projekter griber ind i hinanden som et puslespil, og det ene er afhængigt af det andet.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Fortiden møder nutiden – så grib fremtiden

13. april 2015


(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Det er nu, der skal sættes handling bag ordene

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Det har taget næsten 20 år for svendborgenserne at slikke sårene efter lukningen af Svendborg Værft i 1997. Siden har et hav af forskellige scenarier været i spil. Hundredevis af timer har været brugt på diskussion og på møder og workshops, og bunker af rapporter og analyser har været vendt og drejet og præsenteret i alle mulige retninger.
Man skulle derfor mene, at det nu må være tiden at servere den suppe, som nu har kogt i mere end 156.000 timer.

Politikerne i Svendborg Byråd skal tage en beslutning om udviklingsretningen af den del af Frederiksø, som er udlagt som kultur- og oplevelsesområde. Og det skal de gøre snart.
mitsvendborg.dk samler handsken op og giver læserne et overblik over, hvor processen er lige nu. Det gør vi med et tema i mitsvendborg.dk – MAGASIN og med et debatmøde på Kammerateriet den 22. april i samarbejde med By og Land – Sydfyn, som vi kalder: Hva’ så Frederiksø…

Debatmødet handler ikke om at forstyrre den politiske proces. Tværtimod. Vi ønsker at tage handsken op og medvirke som inspirationskilde og åbne op for at få sat endelig handling bag ord og tanker. Dette er altså ikke endnu en debat om for eller imod. Det drejer sig om fortiden, som møder nutiden, om fremtiden og om at gribe den.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Hold sokkerne tørre

12. april 2015

 

”Går du helt tæt ind til murene, så kan du stadig svagt høre historierne, der blev talt om i krogene”.

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør, mitsvendborg.dk

 

Tæerne stod i kø for at finde varmen i sokkerne i de sorte, stålbelagte sikkerhedssko. Der lå 15 centimeter sne, og temperaturen var minus otte grader.

Det var marts 1987. Klokken var 7:05 om morgenen, og det var stadig bælgmørkt. Her stod jeg, lige udklækket af folkeskolen, sammen med 10 andre helt unge drenge – alle med samme overskæg – og ventede på at få udleveret den karakteristiske blå kedeldragt med det store S på ryggen. Min første dag som maskinarbejderlærling på Svendborg Værft A/S var netop begyndt.

Lad os bare tale rent ud af værftsposen: Det var pissekoldt. I stedet for at stå her og fryse en vis legemsdel ud af bukserne, så kunne jeg have valgt en hvilken som helst anden uddannelse med varme i kontorstolen, frugtkurv i frokoststuen og halvårlige MUS-samtaler.

Men nej. Vi skulle bygge skibe, og vi var pokkers stolte af det.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php