Liv i min by

Bliv klædt på til fremtidens butiksliv

12. juni 2018

 

Har du en detailforretning, en restaurant eller en anden form for butik i gadeplan, og har du en ambition om at være godt rustet til fremtiden og skabe vækst i din forretning, så er der gode nyheder at hente. Et nyt erhvervsinitiativ på hele Sydfyn sætter nemlig fokus på at styrke erhvervslivets muligheder for handel i gadeplan.
De fire kommuner; Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg, har sammen søgt og fået midler fra Syddansk Vækstforum og EU’s Socialfond til projektet ’Styrket Erhverv i Gadeplan’, som handler om at skabe vækst i erhvervslivet i gadeplan over hele Sydfyn. Herudover er de lokale erhvervsforeninger, Dansk Erhverv og Cittaslow er aktive medskabende i indsatsen.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Sammen udvikler vi Svendborg del 11 – Liv i Min By 2

30. maj 2018

(Foto: Svendborg Kommune, Liv I Min By)

 

7 dage til konference om udviklingen af Svendborg By og havn; afholdes den 6. juni kl. 18.00 til 20.00 i Maritimt Center. Gratis adgang.

Eksempel 11; Engagerede borgere har gennem områdefornyelsesprojektet Liv-I-Min-By været meget aktivt involveret i fornyelsen af trafikområdet på Toldbodvej.

Cykelparkeringen ved stationen i Svendborg har fået en grøn væg.

Det er den borgerdrevne arbejdsgruppe Grønt og Blåt under Områdefornyelsen Liv I Min By der har stået for opgaven.

Gruppen arbejder med at forskønne, renovere og skabe liv i området mellem midtby og havn.

Væggen er sammensat af planter der pryder med deres blomster, men der er også lagt vægt på at væggen appellerer til smagsløgene og næsen. Der er fx både krydderurter og jordbær!

Projektet er en del af udviklingen af Svendborg, som sker i et samspil mellem kommunen og engagerede og ansvarlige borgere.

 

Svendborg by og havn er sammensat af nye og historiske bygninger, som blander sig med hinanden og giver plads til fortællingen om den dynamik der er og har været i byen og på havnen.

Forandringen er ofte sket i et samspil mellem myndighed og offentlighed, i form af foreninger og borgerne. Når dette samspil virker sker der noget konstruktivt som skaber forandring og fornyelse, med respekt for den historie som er grundlaget for byen og havnen. Kulturarven er ofte forudsætningen for udviklingen.


Download program for konferencen


Konferencen afholdes i samarbejde mellem Svendborg Kommune
og By og Land-Sydfyn.

Konferencen er støttet af Fonden for Fynske Bank.Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Der er kommet mere liv i byen

24. november 2017


 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Borgerinddragelse i byudviklingen er blevet det nye sort i Svendborg siden Liv i min By processen blev skudt i gang sidste år. I en femårig periode er det nemlig hensigten at forskønne, renovere og skabe aktiviteter i byens rum – borgere og kommune sammen.

Har du en god idé ?
Bylivspuljerne som er afsat til Liv i min By støtter både større og mindre aktiviteter i bymidten. Grundejere, borgere, foreninger og detailhandel er med-udviklere og ønsket er at alle føler de er en del af udviklingen af bymidten.

Den lille Bylivspulje støtter aktiviteter, der skaber liv i byen og man kan kan søge op til 10.000 kr. til aktiviteter i gadeplan. Puljen støtter ikke kommercielle formål og har indtil nu støtte bla. Svendborg Sound Festival, foto-orienteringsløb ved Svendborg o-klub og marathonsang i Ribers Gård.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Gå på opdagelse i din egen by

2. september 2017


Byplanarkitekt Jesper José Petersen på toppen af Munkestræde
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Året er 1236. To munke bærer et vievandskar på ryggen. De har hentet vandet fra en brønd for enden af trappen under hjørnetårnet ved Munketræde og Klosterplads, for at bære det til Gråbrødre Klosterkirke, som lå her for omkring 800 år siden.
Omgivelserne fortæller os en del om middelalderens Svendborg. Som navnet fortæller, blev Gråbrødre Klosterkirke bygget af gråbrødrene, som franciskanermunkene blev kaldt på grund af deres gråbrune kutter. De levede af tiggeri og måtte ikke eje andet end de bygninger, de boede i. Derfor flyttede gråbrødrene til byerne, og på den måde fik deres klostre en meget tættere kontakt til befolkningen.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Liv i min By med penge til bygninger

31. januar 2017


(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Pulje til fornyelse af bygninger – og åbne pladser i OmrådeForum for borgere og grundejere

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Det kan lyde en smule paradoksalt, at der skulle være for mange penge til et projekt i kommunen. Men det er ikke desto mindre tilfældet, når det gælder bygningsfornyelsen under områdefornyelsen Liv i min By. Puljen indeholder i alt 17 mio. kr., og de kan søges af alle, der har bygninger i området mellem Jessens Mole og midtbyen. Hvis ansøgningen imødekommes, får man dækket 40 procent af udgiften til forbedringen.

– Desværre har vi haft lidt svært ved at få sat pengene i spil, så vi har for nylig holdt fyraftensmøde for at fortælle mere om mulighederne, forklarer projektleder Jesper José Petersen. Bygningsfornyelsen har i øvrigt koblet en medarbejder på, Bitten Jakobsen, der er civilingeniør med arkitektfaglig baggrund og derfor kan analysere et projekt på forhånd og afklare, om det vil kunne falde inden for støttemulighederne.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Liv i min By året rundt

10. december 2016


Gadeløb for Ørkildskolens 4.- 6.kl. i byens gader – en del af Liv i min Bys aktiviteter i bevægelsesgruppen

 

2016 var premiereår for aktiviteterne i Liv i min By. Med borgerbutik, bylivspulje, aktiviteter og anlægsarbejder er fornyelsen godt i gang

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Der er striber og murværk på vej, børn i gaderne, en bylivspulje, der kaster aktiviteter og projekter af sig, og en borgerbutik i Munkestræde. Områdefornyelsen har i 2016 vist, at der er mange engagerede borgere med gode idéer, der kan give liv i midtbyen via Bylivspuljen:

Svendborg Orienteringsklub udviklede f.eks. i foråret byløb og en app, der passede til. Koret Vor Frues Kantori stod for en walk along-koncert, hvor man seks steder i byen kunne høre ’spontan’ korsang. Vejstrup Valgmenighed stod for maratonsang i Ribers Gård, og Svendborg Sound Festival og foreningen Riber Gård fik penge til aktiviteter i forbindelse med festival i august og renovering/installation i porten til Ribers Gård.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Børn skal være med til at udvikle Svendborg

15. oktober 2016


(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Et nyt samarbejde mellem Ørkildskolen og arbejdsgruppen for bevægelse i regi af Liv i min By betyder, at børn kommer med idéer til aktiviteter i byen

 

 AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Byer er også for børn. Derfor er det helt oplagt at spørge børnene, hvad de ønsker, der skal ske, hvis byen skal være god at bruge, opleve og bo i. Områdefornyelsen Liv i min By har derfor gennem arbejdsgruppen Bevægelse indgået aftale med Ørkildskolen om at inkludere deres elever i et byløb i slutningen af oktober. Her vil eleverne sammen med deres faglærere gå ud på en rute gennem midtbyen. Her skal de gennem fem poster og levere input, idéer og forslag til, f.eks. hvordan man kunne gøre stedet bedre, sjovere, mere brugbart – også i en skolesammenhæng. Samarbejdet er velkomment:

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Ny butik som samlingspunkt for Liv i min By

1. august 2016


Det er her i Munkestræde at den nye Liv i min By-butik kommer til at ligge.
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Ny informationsbutik i midtbyen skal fungere som fremskudt post for Liv i min By

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Der er tre ting, som er altafgørende i enhver byudviklingsproces, hvis det skal lykkes at skabe medejerskab i befolkningen: information, information og information.
Sådan udtalte Johannes Nørgaard Frandsen, professor ved SDU, som bl.a. har forsket i forstads- og parcelhuskulturer, provins- og landbokultur og folkeoplysning, da mitsvendborg.dk interviewede ham i august 2012 i startfasen af Den Grønne Tråd.
– Det er vigtigt at respektere den langsomhed, der helt naturligt ligger i byudviklingsprocesser. Man ved, at det kan være svært at få folkelig accept, når man vil ændre byens udseende og brugbarhed, og derfor er det uhyre vigtigt med masser af information under hele processen, om hvad der sker, hvorfor og hvornår, siger Johannes Nørgaard Frandsen.

Borgerne inviteres med indenfor
Programmet for områdefornyelsen Liv i min By arbejder på alle væsentlige områder med borgerinddragelse og åbenhed i dialog og udtryk. Derfor prioriteres også fysisk tilstedeværelse i byrummet, og derfor er der i budgettet for områdefornyelsen også afsat og godkendt midler til etablering af en borgerbutik – en Liv i min By-butik.
Jesper José Petersen er byplanlægger og projektleder for Liv i min By i Svendborg Kommune, og han ser Liv i min By-butikken som en stor fordel i forhold til at inviterer borgerne med helt indenfor.
– Ideen med en Liv i min By-butik er, at den kommer til at fungere som en fremskudt post for kommunens bygningsfornyelse og anlægsarbejder i området. Liv i min By-butikken skal fungere som ’hub’, samlingspunkt for en række konkrete aktiviteter, og samtidig levere viden, materialer og svar på spørgsmål, forklarer Jesper José Petersen.

I programmet for områdefornyelsen er der afsat 100.000 årligt til lokaler og/eller pop up-butikker. Liv i min By-butikken kommer til at ligge i Munkestræde, hvor der vil være flere arbejdsstationer samt et møderum/udstillingslokale. Butikken vil have åbent tre dage om ugen fra klokken 10-16.

 Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Fra Singapore til Munkestræde

30. juli 2016


Munkestræde og Krøyers Stræde er i øjeblikket i hænderne på arkitekter fra NOA,  som vil skabe rummelige oplevelser i stræderne.
(Illustration: NOA)

 

Munkestræde og Krøyers Stræde har i århundreder været færdselsåre mellem havnen i midtbyen for byens borgere. Nu får de to bystræder et tiltrængt løft

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Det store forbindelsesled, Havnetrappen, mellem Møllergade og Toldbodvej står nu færdig og er allerede taget i brug. Dermed er det sidste spadestik taget i det store byfornyelsesprojekt ’Den Grønne Tråd’, som har til formål at sammenbinde havnen og bymidten.
Men det stopper langt fra her. Som parallelforløb med Den Grønne Tråd kører Liv i min By-processen, som også handler om at binde bymidte og havn sammen, kombineret med aktiviteter, anlægsarbejder og bygningsfornyelse, og på den vis skabe de bedste betingelser for nyt liv i et af byens ældste kvarterer. 

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Bylivspulje i gang med løb og sang

6. juni 2016


 

Liv i min Bys pulje, der skal understøtte mindre kulturprojekter og -aktiviteter, er kommet fint i gang i foråret. Det er også nu, man kan begynde at søge midler til bygningsfornyelse – og kommunen betaler råd og vejledning

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Orienteringsløb er en af de mest krævende sportsgrene overhovedet, siges det – en af årsagerne er, at man skal koncentrere sig både med kroppen og med hovedet. Svendborgs bymidte er derfor helt perfekt til et såkaldt foto-orienteringsløb, som Ove Splittorff fra klubben har programmeret i samarbejde med imakezappz.com og nu lancerer til smartphones, såvel iPhone som Android-telefoner. Det betyder, at alle kan få glæde af ruten rundt i de historiske gader og områder mellem havn og bymidte.

– Det var en fin udfordring, og så vidt jeg ved, første gang man prøver en app af som værktøj. Vi er i orienteringsklubberne altid på udkig efter nye løb og muligheder, vi kan prøve af. Når vi lancerer dette løb bredt på denne måde, er det ikke kun os løbere, der kan få glæde af ruten, men også dem, der bare gerne vil gå en tur i byen og finde dørene undervejs, som han siger. Allerede nu har tre af byens skoler vist interesse for at bruge app’en.

I stedet for poster er det døre, som man som løber (eller turist, skoleklasse eller andet) skal finde, klikke på og dermed tjekke sin rute og tid ind på ruten. Når løbet er slut, får man såvel mellem- som sluttider.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php