Liv i min by

Kultur, grønt og blåt – med kvinder i front

28. januar 2016


(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Liv i min By bliver konkret i løbet af foråret med arbejdsgrupperne Kultur og Grønt og Blåt. De to kvinder i front er Luise Midtgård, scenograf og Charlotte Franke, blomsterkunstner. Vi har talt med dem om vision og muligheder

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

De første skridt i Liv i min By-arbejdsgrupperne er taget – to formænd er fundet til grupperne Kultur samt Grønt og Blåt. I det tidlige forår vil der desuden blive en event i byen, hvor alle, der er interesserede i at bidrage med idéer eller deltage i arbejdsgrupper, kan komme forbi.

Charlotte Franke har gennem 10 år drevet forretning, der nu er omdannet til værksted fra Møllergade lige over for Mølledammen. For hende er det netop den let tilgængelige form og den umiddelbare og nysgerrige tilgang til borgernes egne idéer, der har tiltrukket hende i Liv i min By.

Hun er formand for gruppen Grønt og Blåt – og såvel projektform som temaet taler fint ind i hendes interesse.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Borgere giver bredde

6. oktober 2015

 

Signe Østergaard er projektleder i Københavns Områdefornyelse Fuglekvarteret, der minder om Svendborg i størrelse. Debatten, forankringen og forståelsen har stor gavn af den brede forankring

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Der er langt fra Glentevej i Københavns nordvestkvarter til Svendborgs gamle Møllergade. Og så alligevel ikke – fornyelsen af begge dele sker i samarbejde med borgere, grundejere, private foreninger og parter, der har interesse i at få området til at blomstre og fungere, både i fysiske rammer og i sociale kontekster. De skeptikere, der måtte tro, at borgerprocesser kunne være noget smart forvaltningssnak, kan ifølge Signe Østergaard tro om:

– Vores oplevelse er absolut, at projekterne har stor gavn af den brede forankring. Vi kan som embedsmænd ikke vide alt om et område i byen. Når vi inddrager borgere, får vi dels adgang til al den lokale viden, vi er afhængige af for at lave gode projekter og processer. Dels får vi skabt en ny, mere direkte dialog mellem borgere og politikere. Det gør indtryk på politikere, hvis det er borgere, der fortæller om deres oplevelser, end hvis det er vores embedsmandsfortolkninger af opgaver og muligheder, siger hun.

Fuglekvarterets områdefornyelse er halvvejs i processen og indeholder såvel aktiviteter som bygningsfornyelse og anlægsarbejder til en samlet pulje på 54 millioner kr.

– I området har der ikke været tradition for at deltage i borgerprocesser, og derfor er der også en værdi i at vise, hvordan man får indflydelse på sit eget kvarter. Det er væsentligt, når vi ønsker ejerskab til vores projekter, aktiviteter og måske sætte gang i nye… hvis ikke dem, der bor her, vil deltage, så vil projekterne dø ud, den dag områdefornyelsen lukker i 2018 – og det vil vi selvfølgelig meget gerne undgå, siger hun.Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

OmrådeForum sætter form på Liv i min By

6. oktober 2015


(Foto: Geir Haukursson, fagfotografen.dk)

 

Efter borgerdag 1 og de mange idéer fra Svendborgs borgere i midten af juni er der arbejdet på at skabe et program, som OmrådeForum tager stilling til. I oktober er der både høring og borgerdag, men allerede nu spirer det med idéer i Møllergade

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Hvordan får man sat skik og ikke mindst budget på flere hundrede borgeridéer? Hvordan prioriteres mellem bænke og teater? Plantekasser og smukke sten på historiske pladser? OmrådeForum er det tværfaglige råd, der med Henrik Nielsen (K) i spidsen er afsender på byfornyelsesprogrammet for projektet Liv i min By. I programmet er en række temaer, som svendborgenserne kan forvente vil komme til at fylde i de kommende fem år. Det er dem, som det tværfaglige råd OmrådeForum nu tager stilling til, inden der følger endnu en borgerdag d. 29. oktober.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

God økonomi i områdefornyelse

29. august 2015


Det afgrænsede område viser, hvor byfornyelsen skal finde sted i Svendborg midtby.

 

Områdefornyelsen de næste fem år i Svendborg er dels finansieret af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, dels kommunen. Tanken er i høj grad også at tiltrække private investeringer. En ny undersøgelse viser, at det også er tilfældet.

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

I første omgang er det kommunale og statslige kroner, der skal bære Liv i min By-projektet igennem. Men selv tocifrede millionbeløb får hurtigt ben at gå på, når anlægsarbejder går i gang. Derfor er det en vigtig pointe, når Statens Byggeforskningsinstitut i en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet kan påvise, at de private investorer er klar med midler, når det offentlige går foran med investeringer, planer og fornyelser.

Faktisk viser undersøgelsen fra juni 2015, at for hver krone, stat og kommuner giver i tilskud, investerer alene private bygningsejere mere end tre gange så meget i forbedringer af deres ejendomme.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Borgerne er partnere i byfornyelse

29. august 2015


(Foto: fagfotografen.dk)

 

Liv i min By markerer et skift i den klassiske måde at planlægge og forny i Svendborg. Borgerdagen 13. juni var den mest synlige begivenhed indtil videre, men ikke den sidste.

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Det giver god mening at inddrage borgere i byfornyelse og på den vis bryde med en klassisk tankegang om, hvad kommune og borgere kan få ud af hinanden, hvor kommunen typisk er leverandøren, og borgerne er kunden i butikken.

I Svendborg har det seneste halve års tid dog vist, at spørger man borgerne, inddrager dem tidligt, og kommunikerer man ønsker og muligheder, vil og kan man i fællesskab med borgere, interessenter og fagfolk – så er resultatet en positiv dialog, der giver fælles gevinst i projektet Liv i min By. Borgere, men også et tværfagligt sammensat råd, OmrådeForum, sikrer den dialog og tætte forankring, man ønsker hele vejen igennem.

Men hvad ved borgere om arkitektur og anlægsarbejder? Kan borgere overhovedet forholde sig til vand, træer og vejføringer?

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php