Torvet – igen, igen..

25. februar 2013

(Foto: mitsvendborg.dk)


Kom nu ind i kampen Svendborg!

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

’Omsider sker der noget forandring’. Sådan lød begejstringen, da mitsvendborg.dk i december kunne afsløre planerne for århundreders største byomdannelse i Svendborg midtby. Et kæmpe udviklingsprojekt til 69 mio. kroner, som sammen med Real Dania, der skyder 22 mio kroner i projektet, skal puste nyt liv i Svendborg bymidte, og gøre den mere attraktiv og inspirerende at færdes i for såvel de handlende, byens gæster og for de mennesker som bor og lever i Svendborg.

 

Men, for tilsyneladende skal der altid være et men, når vi taler om byudvikling i Svendborg. Nu viser det sig, at 15 parkeringspladser på Torvet i værste fald kan medvirke til, at hele ideen i projektet med at forene funktionalitet med fleksibilitet kan gå i vasken. Og det kan vel næppe komme bag på nogen af byrådets medlemmer, hvilke præmisser der ligger til grund for det projektforslag, som en enig dommerkomité har udpeget, at der skal gå videre med opgaven at omdanne Svendborg bymidte og den store sammenkobling med havnen. Eller kan det?

 

Bilerne i 2.række
Den 8.juni 2012 udskrev Svendborg Kommune i samarbejde med Real Dania en indbudt arkitektkonkurrence om udformningen af syv byrum i Svendborg bymidte. Et byrumsforløb mellem Svendborg bymidte og havnen, fra Krøyers Have over Ramsherred og Torvet og ned til Toldbodvej.

Fem hold dystede om opgaven, hvor vinderholdet blev Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue sammen med Troense arkitekterne Praksis.
De fem hold, som bød ind på opgaven, havde alle det samme arbejdsgrundlag at gå ud fra. Et nøje fastlagt program hvor en række parametre og præmisser skulle overholdes og indgå i de projektforslag hvert hold bød ind med. Og Især tre særligt betydningsfulde parametre for en forbedring af Svendborgs bymidte var afgørende: At udnytte byens herligheder. At styrke byen som gå- og cykelby. At styrke den rekreative by.
Der var altså ikke ret meget at tage fejl af. Bilernes dominans i bymidten skal nedtones, og de gående og cyklende forkæles.

Og hvad er det så lige, at der går galt nu?
Tilsyneladende handler det om tolkningen af teksten i projektforslaget, som lægger op til, at der på 15 pladser kan parkeres på Torvet i de tre måneder: december, januar og februar.

Lad den lige stå et øjeblik: 15 parkeringspladser!


Byrådet er, trods en endelig politisk beslutning om det valgte projektforslag, splittet – igen.

Og åbenbart så uenige at man nu har bedt om et møde med samarbejdspartneren, og 22 millioner-investoren, Real Dania, for at få lagt klarhed over tolkningen af de tre månederes parkering for 15 biler på Torvet.

 

Er det virkelig så vanskeligt at finde disse ganske få parkeringspladser, som Torvet i dag indeholder? Og hvad kan man gøre for at løse udfordringen – om ikke andet så midlertidigt?

 

En midlertidig løsning kunne være at tilbyde de kommunale parkeringspladser i Rådhusgården og i parkeringskælderen under rådhuset for byens handlende. Det vil naturligvis afskære en del medarbejdere, og andre med tilknytning til rådhuset, i at kunne parkere ved døren, men en løsning herpå kunne være at lave midlertidig parkering for disse i de områder på havnen, som alligevel ikke udnyttes pt.

Den bedste løsning vil være et helt nyt parkeringshus placeret hvor det tidligere Arnbergs Bogtrykkeri i Hulgade ligger. En bygning som i forvejen skæmmer områdets arkitektoniske udtryk, og som ikke har en større betydningsfuld funktion. Bygningen ligger i vejen for udviklingen, og derfor er det helt oplagt, hvis ikke der kan opnås enighed med ejeren om et salg, at foretage en ekspropriering på dette sted.

En ekspropriering og en ny lokalplan er hvad der skal til for at lægge låg på hele debatten om parkeringspladser i Svendborg midtby. Det vil give den nødvendige ro blandt de dele af detailhandlen, som frygter for handlen i forhold til parkering, og det vil give arbejdsro til at komme videre med byens udvikling.

 

Jeg kan ikke lade være med at fremhæve de kloge ord, som Winston Churchill sagde: En politiker tænker på næste valg – en statsmand tænker på næste generation.
Lad os få flere statsmænd- og kvinder – også i kommunalpolitik!

 

Læs meget mere om udviklingen af Svendborg bymidte

 

 

Dommerkomiteen som har truffet valget af vinderen af projektforslaget:
For Svendborg Kommune:
Bruno Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Planlægning; Flemming Madsen, formand for udvalget for Miljø og Teknik; Henrik Nielsen, formand for Erhvervsudvalget. For Realdania: Projektleder, arkitekt MAA Karen Skou. Arkitektfagdommere udpeget af Arkitektforeningen: Landskabsarkitekt MAA Rikke Juul Gram; arkitekt MAA Christian Cold.

15 svar til Torvet – igen, igen..

 1. Mette
  25. februar 2013 at 11:01

  Jeg kunne ikke være mere enig!!

 2. Ole Østergaard
  25. februar 2013 at 11:51

  En sådan landsbytankegang lyder ikke løfterig for Svendborgs fremtid. Hvis man fastholder, at konkurrencekriteriet i forhold til omegnsbyerne ( incl Rosengårdscenteret) er 15 p-pladser på torvet i vintermånederne, står byens forretningsliv nok alligevel ikke til at redde! Hold i stedet fast i overbevisningen om, at Svendborg med sin unikke beliggenhed og relativt uspolerede bystruktur har et potentiale, der på sigt kan skabe massiv interesse for såvel bosætning som korttidsophold,- læs: kunder!
  Fremtiden ligger da i understregning af den attraktive historie, byarkitektur og videreudvikling af byens særlige miljøkarakter. Disse forhold bør selvsagt være platform for den politiske beslutningsproces. Så finder kommunens dygtige teknikere nemt en alternativ løsning på placeringen af 15 p-pladser:-)

 3. 25. februar 2013 at 12:23

  Det virker desværre, som aftalerne i byrådet ikke er stemt overens… Det er så uheldigt at vi her i svendborg, igen ikke kan blive enige. Der er for mange tilfælde, hvor trufne beslutninger og indgående aftaler, alligevel tolkes forskelligt. Det gavner ikke tilliden til de folkevalgte… Og hvis der er noget vi har brug for, så er det visionært samarbejde og tiltro til os selv og Svendborg! Mvh. Jacob Just, socialdemokrat.

 4. Bjarne Elnegaard
  25. februar 2013 at 13:06

  Man kan undre sig over at byer som Silkeborg, Helsingør, Ribe, blot for at nævne nogle få, kan overleve med et aktivt forretningsliv selv om der ikke er parkeringspladser klods op ad forretningerne. I Svendborg kan det åbenbart ikke lade sig gøre!!

 5. 25. februar 2013 at 14:32

  Har vi brug for en Spansk trappe ? Og der hvor den ender ud, har da ingen sammenhæng med havnen. Vi skal ikke kæmpe for 15 pladser, men for alle p-pladser på torvet, og kæmpe for at beholde vores forretninger.Håbløst projekt !
  Lad by være by, og havn være havn !

 6. Erik Jensen
  25. februar 2013 at 18:17

  Kære Anja Winther

  Hvis du satte dig grundigt ind i de byudviklingsprocesser som foregår i Svendborg, så ville du opdage, at der er en nøje planlagt sammenhæng mellem forbindelsesledet fra bymidten til havnen, og den udvikling som sideløbende foregår med overgangen fra erhvervshavn til maritim byhavn.
  Løbet er (heldigvis) allerede kørt for Torvet som et ligegyldigt parkeringsareal. Nu skal udviklingen ske i en retning, hvor Svendborg bliver tidssvarende i det 21.århundrede vi nu en gang lever i.

  At der er kræfter som forsøger at spænde ben for udviklingen, også på havnen i Svendborg, er blot yderst beklageligt. Men heldigvis kun tom luft. Tiden er løbet fra disse mennesker som hellere ser alting som det altid har været, og ikke tænker i et langt større perspektiv. Det er en skam at man ikke ser de muligheder som ligger lige foran en, men istedet bruger en masse unødige kræfter på at forsøge at bremse den udvikling, som alt erfaring viser er den eneste vej fremad.

  Så derfor kære Anja Winther, dele af Svendborg Byråd og alle øvrige personer som ikke vil udviklingen – se mulighederne fremfor begrænsningerne og bevæg jeres syn længere væk end til bygrænsen.

  Vh.
  Erik Jensen

  • 26. februar 2013 at 07:13

   Kære Erik jensen.
   Tak for dit svar, vi er ikke enige, og heldigvis er vi mange som vil kæmpe for vores arbejdspladser, var vi en rig kommune, og kunne tillade os at spendere alle disse penge, ja så ville vi alle nok hilse udviklingen velkommen.men på de bekostninger det får, må man stille sig tilfreds med et torv som fungere for forretningerne, og byens borgere! og så mener jeg i øverigt ikke at torvet er et ligegyldigt parkeringsareal, det har fungeret i mange år!

 7. Lars Kirkegaard
  25. februar 2013 at 19:34

  Tja…hvad skal man sige…

  Min intuition siger mig, at det er noget skidt at ændre torvet som det er nu…beklager, men det er sådan at jeg har det.

  Det er i grunden underligt….De fleste mener at det er fedt med en motorvej. “Det giver mere gang i kommunen, det er mere attraktivt at være virksomhed/forretning osv.”
  Men når det så kommer til at man kan smide øsen lige i nærheden af dér hvor man lige skal gå i banken, købe økologiske varer, tøj, høre musik og andet mere eller mindre dagligdags halløj, ja så skal det være besværligt.

  Nu bor jeg ikke i Svendborg, men kommer tit forbi…men det er altså i bil, da alt andet (for mig) ikke er et reelt alternativ. Så det kan da godt være, at jeg ser anderledes på det, end dem der bor lige midt i Svendborg.

  Men så vedtag, at svendborg kuns er for dem der bor der i forvejen. Vi andre der bor i en anden by, får bare mere bøvl ud af det, hvis vi ikke kan parkere vores bil i umiddelbar nærhed af dér, hvor det ligger, det som ikke er i vores egen lille by.

  Giver det mening, det jeg siger..? Jeg håber at jeg har kunnet forklare mig tydeligt nok.

  Og når det hele så er sagt, så vil jeg godt understrege, at jeg IKKE er imod enhver udvikling!
  Jeg har bare en dårlig mavefornemmelse af det her….. Og jeg er sådan én, der altid har levet af min fornemmelse, og gør det stadig i bedste velgående.

  Så altså: Hvis Svendborg var min virksomhed, ville jeg være MEGET påpasselig med at nedlægge parkeringsmuligheder lige op og ned af der, hvor handlen foregår.

  Venlig hilsen (og klar til alle øretæver..!)
  Lars Kirkegaard.

 8. betina hjorsle
  25. februar 2013 at 22:31

  Flyvske tanker………….

  Forbindelsen mellem havnen og midtbyen er en besnærende tanke.

  Men på turen passeres torvet, med en ny stor flot stenflade, desværre uden oplagte udafvente aktiviteter som indbyder besøgende til at indtage rummet.

  Givetvis havde flere spisesteder og lign. F.eks en erstatning for den nedrevne beværtning i Møllergade (og Plydsen) bidraget positivt til mere ophold og liv, i det mindste om sommeren.

  Er der ikke en risiko for at torvet bliver visuelt smukt, men totalt uden liv. Hvad skal torvet kunne, udover bare at være en smuk plads.
  Eller er det netop den store åbne “tomme” plads – eller pausen som
  er det unikke ?

  Arkitekterne har skabt rammerne, nu er det op til Svendborg at fylde dem ud, og det er her den store udfordring ligger.
  Det ville da være kedeligt måske endda underligt at få (delvist “få”) en stor gave som ikke kan byttes, uden at vide hvad den skal bruges til.

  Vi har i mange år aldrig haft et torv med p-pladser og derfor er vi måske utrygge ved alternativet. Handelslivet vil dø – siges der. I en krisetid er det måske oplagt at tænke sådan.

  Med de negative briller på kan man jo spørge:

  Får vi et smukt torv med tomme butikslokaler, istedet for et “parkerings” torv med åbne butikker. Og har vores torv egentligt ikke altid været en p-plads som blev forvandlet til et torv i weekenderne, netop fordi torvet kun har sin berettigelse som torv i weekenderne. Spørger man en ejendomsmægler foretrækker de fleste butiksejere givetvis en parkeringsplads.

  Man kunne også hævde at det netop er et smukt torv som kan være katalysator for en positiv udvikling i bymidten, og fremme handlen i den indre by , hvad er nu mest visionært ?

  Ja hvad er rigtig og hvad er forkert.

  Men det bliver op ad bakke på en råkold vinterdag, hvor springvandene er slukket…………..

  Mvh. Beth

 9. betina hjorsle
  25. februar 2013 at 22:33

  ups: “aldrig haft et torv uden p-pladser”
  mvh. Beth

 10. 26. februar 2013 at 01:42

  Svendborgs DNA – nu har jeg efterhånden (i ca 45 år) læst og “eftertænkt” hvilken størrelse Svendborg virkelig er. Salig Henrik Jansen tiltrådte som byens museumschef først i 1970erne, på et tidspunkt da jeg selv færdedes i studiemiljøet på Odense Universitet. Jansen satsede “hele butikken på” at Svendborg var en vikingeby – han så for sig en sydfynsk købstad af samme alder som Hedeby og Ribe! Men heri tog han så fejl. Svendborg var en købmandsby og en søfartsby fra middelalderen. Ja Svendborg var Fyns port til handelen med Hansestæderne – der i Middelalderen var Europas største handelsforbund.
  Odense var øens stiftsby – siden før år 1000 hjemby for Fyns Stifts biskop. Fyns Stift omfattende på den tid ud over Fyn, Lolland , Falster, Fehmern, Langeland, Ærø og Als. En tid var Odense også hjemby for kongen, flere konger ligger således begravet i byen. Odense var derfor også hjemsted for adelen på Fyn, – Løvehavevej der går op ved Hvidkilde Ladegård hed således oprindeligt for 300 år siden for “odense-vejen”, fordi ejerne af Lehnskov, Hvidkilde og måske også Nielstrup på den tid var tæt forbundne med Odense, – Odense bys museum, huses således i Hvidkilde ejernes gamle Odense-gårde.
  Nyborg var i mange år indtil år 1800 hovedbyen i Nyborg amt (Svendborg amt først fra 1800), desuden var Nyborg kongeby.

  Tilbage til Svendborg – museumsleder Johs Olsen påviste i 1920erne at Svendborg var den eneste af Fyns købstæder, hvor hanseforbundet havde etableret eget selskab. Om Sct Nicolaj kirke var et resultat af denne tyske forbindelse skal jeg lade usagt, det spørgsmål arbejder jeg daglig med. Men Svendborg har i hvert fald bevaret en gildesskrå for byens købmænd fra 1450. i 1527 udvidedes torvet som i hvert fald siden dette tidspunkt har været samme steds som i dag.
  Et torv var enhver købstads lunger og hjerte. Her skete al byens handel, jo flere hestevogne og folk der var – jo større liv og omsætning var der i byen. Andre dele af varerne der kom til byen fra omegnens adelsgodser blev udskibet over Østersøen og solgt til hansaforbundet, som til gengæld forsynede byen og omegnen med andre varer. Så som salt, jern, osv.
  Det er således helt misforstået at vanskeliggøre at omegnens befolkning mødes på Torvet! Og samme argumenter kunne fremføres omkring havnen – en havn er til skibe, hverken mere eller mindre. En havn er ikke til boliger og andre aktiviteter for folk iført hvid skjorte og slips.

  Svendborgs DNA – ja svendborg var for købmænd, der igen var afhængig af gode vækstforhold på jorderne omkring byen.

  Svendborg var for kirkens folk – Vor Frue kirke, Sct Nicolai kirke, og Gråbrødre Kloster til en befolkning på omkring skønsmæssigt anslået 1500 indbyggere.

  Men Svendborg var også en by for håndværkere! Fra 1450 eksisterer en gammel gildesskrå for guldsmede, våbensmede og sadelmagere – jo byens håndværkere forsynede bl.a omegnens adel med harnisk, med tilhørende våben samt udstyr til deres heste, når de skulle deltage i landets forsvar.

 11. Lars R.
  26. februar 2013 at 22:47

  Tak for den indlevende beskrivelse af Svendborg midtbys historie Hans Nørgaard. Men hvilket århundrede lever du egentlig i? Der går for mig at se ret langt imellem at hestevognene triller ind over brostenene på Torvet, og fragtskibene ligger i lag udenpå hinanden ved kajerne på havnen. Den tid er forbi – så kan vi lide det eller lade være.

  Det er da meget kært med alt den nostalgi, som du her beriger os med. Men hvad kan vi egentlig bruge det til? Ingen taler jo om at vi skal ødelægge byens historie. Man har blot set skriften på væggen, at udviklingen altså går i en anden retning i byen og på havnen. Det vil være komplet tåbeligt at prøve at bekæmpe udviklingen. I sådan en kamp vil der kun være tabere.

 12. 26. februar 2013 at 23:23

  Nutidsmenneskers motorkøretøjer skal ligestilles med fortidens hestevogne.

 13. Rasmus Hansen
  5. marts 2013 at 16:28

  Sikkert en interessant artikel – men uden et digitalt abonnement på Kristeligt Dagblad kan artiklen ikke læses!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php