Miljøgift fundet på Thurø Skole

30. august 2013

PCB på Thurø Skole

 

I forbindelse med det kommende byggeri på Thurø skole, er der konstateret PCB i dele af de bygninger, som bliver omfattet af den store renoveringsplan.

 

– Vi har tidligere undersøgt skolerne i Svendborg Kommune for PCB  også Thurø Skole. Målingerne dengang viste, at der ikke var nogen sundhedsrisiko.

I forbindelse med det kommende byggeri på Thurø skole, er der foretaget destruktive indgreb i de bygninger, der skal renoveres og ombygges for herved mere præcist at få afklaret omfanget af PCB indholdet i bygningselementer inden arbejdet igangsættes”, siger Kjeld Bussborg Johansen, direktør for Miljø og Teknik.
PCB er en miljøgift, der har været benyttet i byggematerialer fra cirka 1950 til og med 1976, hvor stoffet blev forbudt.

 

På Thurø Skole er der gennem denne undersøgelse konstateret  både PCB og bly i de bygningsdele, der  berøres af arbejdet. Vurderingen er nu, at det vil koste ca.fem mio. kr. at håndtere disse forhold, da bortskaffelsen af PCB og blyholdige materialer er meget bekostelige.

I første omgang var vurderingen, at omkostningerne ville udgøre ca. en million kroner, hvorfor Byrådet på deres budgetseminar den 27. august 2013 er blevet orienteret om behovet for yderligere fire mio. kr. i anlægsbudgettet. Fra Byrådets side var man positivt indstillet herpå med henblik at fastholde den planlagte renoveringsproces og tidsplanen herfor.

 

Om- og tilbygningen på Thurø Skole betyder bl.a., at der skal bygges en ny multisal, der skal være med til at integrere skoletorvet, således at det bliver et naturligt omdrejningspunkt for eleverne.

Til- og ombygningen af Thurø Skole skal efter planen være færdig i sommer 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php