Svendborg Vil Verden!

27. august 2008


Indlæg til mitsvendborg temaet Maritime Seværdigheder indsendt af Johan Toft som er bosiddende i Berlin.
Johan Toft ser bl.a. mulighederne for at etablere et center for global udvikling på Frederiksøen, hvor store internationale konferencer kan afholdes i et unikt miljø.

Debatten om Frederiksøens fremtid er uundgåeligt spørgsmålet om hvad Svendborg er for en by, og hvad den vil være i fremtiden.
 Først og fremmest, der skal være plads til at have en industrihavn så længe det er rentabelt. Måske kan den nordre del af Øen forblive industrihavn i en sammenhæng med havneområdet Østre Kajgade. – Og skibsværftet Ring Andersen skal selvfølgelig også ønskes en fortsat god fremtidig drift. Den anden side af Frederiksø, – det var det der med identitetsspørgsmålet, hvem og hvad vil Svendborg være ud i fremtiden.
En af de største udfordringer for Svendborg er at tiltrække højt uddannet arbejdskraft, hvilket sker ved at tilskynde og videreudvikle moderne erhverv som konkurrerer på det globale marked. Så kommer de tilflyttere som Svendborg gerne vil have og som i sit kølvand stimulerer et kunstnerisk og kulturelt miljø i byen. Så hvad vil Svendborg verden? Denne dejlige stemningsfyldte by med sin åbenhed over for alle slags mennesker og som alle dage har konkurreret på verdenshavene og bl.a har international maritime uddannelse og en virksomhed som er en del af den globale udvikling af brændselsceller. – Svaret er at Svendborg vil verden! Svendborg vil tjene penge på verden, være en del af verden, – og vil verden det godt, mindst ligeså godt som Svendborg selv har det! Og nu fornemmer Svendborg at tiden er inde til at tage en temmelig vigtig beslutning som uundgåeligt vil præge byens fremtid.
Svendborg konfronteres med dét at skulle tage stilling til byens hjerte og midtpunkt som gradvist skal bruges til noget andet end det som det hidtil er blevet brugt til.
 Der er ingen vej udenom og der skal klarsyn til, udsyn. Der skal tænkes stort og småt samtidigt, fornuftigt og rationelt. Når Svendborg vil verden det godt, skal Svendborg markere sig på verdenskortet med détt byen vil, og med sin størrelse og beliggenhed skal der opereres i nicher. 
Øen er grundlæggende er meget attraktivt samlings- og mødested for mennesker, og øens sydlige del kan på nuværende tidspunkt benyttes til konference-, uddannelses- og forskningsfaciliteter. De eksisterende bygninger kan gradvist omdannes til arealer hvor mennesker mødes og udveksler viden med hinanden, og langs kajen kan der ligge hotelskibe i alle tænkelige størrelser hvor de gæstende deltagere i konferencer og uddannelser bor under deres ophold i Svendborg. Konferencer for renere vand på verdenshavene, for livet i havene, for nye energiformer, for specifikke emner indenfor sport o.s.v.. Der kan ligge et skib ved kajen som er et center for international udvikling af kommunal ældrepleje.
Dét at øen har kaj arealer giver mulighed for at lave forsøg og eksperimenter fordi man med skibe som overnatningstilbud er mere fleksibelt stillet. 
Men hvilke gode ting vil Svendborg verden? Og hvad skal der til for at komme videre? Der skal samarbejde til, enighed om fælles mål og ikke nogen slinger i valsen. Det skal dannes et arbejdshold bestående af vidt forskellige mennesker, som målrettet analyserer hvilke erhvervsmæssige nicher og globale emner som Svendborg vil og kan markere sig med på verdensmarkedet, og der skal arbejdes på at etablere fonde som kan stimulere at de første faser udvikles og gennemføres.
 Med andre ord, Svendborg skal stimulere at der holdes internationale konferencer på øen, at der foregår international uddannelse og forskning. At der opstår små pulserende internationale centre som på verdensplan tager del i en god udvikling for verden. Måske indgår  Svendborg i et konkret samarbejde med specifikke organer i FN eller EU eller med andre globale organisationer. Måske indgår Svendborg samarbejde med virksomheder og universiteter rundt om i verden, fordi Svendborg kan tilbyde de herligste møde-faciliteter, store rare arealer inde som ude, og ikke at forglemme egen kahyt på et skib som ligger på kajen lige ved konferencen. Nogen gange kører der bus til fra Hamborg lufthavn og ud til kysten, hvor der afgår hurtiggående skibe som bringer konference-deltagere direkte til Frederiksøen. Gæsterne nyder især disse tilbud, en sørejse til et lyst og friskt mødested med den hyggeligste købstad lige ovre på den anden siden af broen, en overskuelig by som på bedste vis præsenterer et godt liv i en nordisk velfærdsstat med alle dens facetter. Og sådan en ø skal også have tilbud på kulturelle forlystelser som både er til gavn for gæster såvel som byens indbyggere.
Dét som byen synes den mangler af forlystelse kan etableres på øen. Og da Svendborg er en havneby skal den også stimulere et område for en af fremtidens populære boligforme nemlig husbåde, et havne-område som ikke nødvendigvis er på selve øen. Og hér skal der også være plads til de kreative og skæve eksistenser, for enhver fornuftig by ved, at for at tiltrække højtuddannet erhverv og drift, skal byen være rummelig og have et kreativt og kunstnerisk miljø.
 Hvad vil Svendborg gerne være kendt for, hvad skal folk komme til byen for at drøfte, lære om og udvikle, og hvordan vil Svendborg skaffe de økonomiske midler som skal til. Dét må der tages stilling til. Det handler om at have klarsyn og udsyn. 

Frederiks Ø – Center for Global Udvikling –
en konference-deltagers oplevelse
 

Når man skal til konference på Frederiks Ø, er der flere måder at komme dertil på. Fra Hamborg lufthavn går der direkte busser til Kiel, hvor man med hurtigbåde ankommer direkte til øen. Samme hurtigbåde pendulerer også til Dragør. Et stykke ude i sundet hvor det ikke generer nogen, lander nogen gange helikoptere, hvor deltagere så sejler det sidste stykke hen til øen.
 Øen er delt op, på den ene side erhvervshavn, på den anden side konference center. Langs konference-kajerne ligger der store og små hotelskibe som var de i sig selv en udstilling om hvor forskellige hotelskibe kan være. Øens bygninger er på denne side bygget om til et konference center. Store lyse arealer, mange forskellige rum og størrelser. På en flot og fantasifuld måde er de gamle bygninger udbygget, som giver alle en fornemmelse af afslapning og koncentration, oplevelsen af at være sammen med mange mennesker, og samtidigt kunne være sig selv.


Johan Toft
Forster Strasse 36
10999 Berlin, Germany

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php