Det første år med mitsvendborg.dk (3.del)

28. august 2008


I denne uges afsnit af føljetonen om det første år med mitsvendborg.dk tager vi et tilbageblik på hele udviklingsprocessen om Tankefuld.

Se eller gense hele udviklingsforløbet her: Tankefuld
Download hele vinderprojektet af Tankefuld her

I august 2007 udskrev Svendborg Kommune en indbudt idekonkurrence omhandlende det 800 ha store område vest for Svendborg – Tankefuld.
Byens måske største projekt til dato, med en tidshorisont på 2-3 årtier, var påbegyndt. En ny by skulle skabes, og mange mange overvejelser skulle drøftes inden det første spadestik.
Byrådet havde forud lagt mange kræfter i at få skabt det helt rette ambitionsniveau for området og dermed meldt klart ud, at ønsket var at skabe en unik bydel af højeste karakter.
Tankefuld er et område på størrelse med 1.379 fodboldbaner, som strækker sig fra Fåborgvej over Heldagervej og Skovsbovej til Rantzausminde og Egense. Området er kendetegnet ved spredt bebyggelse koncentreret om Rantzausminde, Egense og Skovsbo. Det er karakteristisk ved en mangfoldighed af små og større gårde, villakvarterer, skoler og mindre småerhverv.

Byrådet har besluttet, at den nye bydel Tankefuld skal opbygges på naturens præmisser, altså i et harmonisk samspil med omgivelserne. Der lægges vægt på de rekreative og oplevelsesmæssige kvaliteter, og at den nye bydel skal have en selvstændig identitet som landskabsby. Tankefuld bliver en Cittaslowby, hvor de kvalitative traditionerne holdes i hævd, og hvor visionære tanker og ideer udvikles for rammerne om “det gode liv”.
Med støtte fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, havde man taget hul på et kæmpe projekt. Et projekt som i forhold til det lovgivningsmæssige grundlag for licitationsregler i Danmark i henhold til et EU-direktiv, skal ud i konkurrenceform.
 
        
Arkitekt- og ingeniøropgaver i det offentlige, skal ifølge EU`s udbudsdirektiver udbydes hvis honoraret til rådgiverne overstiger et vis beløb.

Svendborg Kommune indbød 6 hold i en idekonkurrence i 2 etaper. De modtog hver et vederlag på kr. 150.000,- til udarbejdelse af projektforslag. Hovedkriterierne fra kommunen var; at tænke nyt og bæredygtigt, for en mangfoldig byudvikling med hovedvægten lagt på det lokale, og med plads til sociale forskelligheder og individuelle livsformer. Cittaslow konceptet indrages som en naturlig del i procesforløbene.

Konkurrenceformen
I sådanne store projekter er der flere forskellige konkurrenceformer man kan anvende. Svendborg Kommune valgte som udgangspunkt en idekonkurrence, som et ønske om at få en masse ideer på bordet, til senere projektbearbejdelse. Denne form er et godt redskab til at få formuleret sine planlægningsvisioner, og dermed få belyst de senere udviklingsmuligheder.
Man valgte at kombinere den åbne idekonkurrence med en etapekonkurrence, for at opnå den mulighed, at “plukke” det bedste ud fra det første, og lade det gå videre i en 2. etape, hvor den endelige vinder findes.

Der er en lang række forhold som skal tænkes igennem og analyseres i et sådant forløb, derfor påregner man minimum et halvt år til gennemførelse af en sådan arkitektkonkurrence. Det er meget vigtigt at få belyst de byplanmæssige forudsætninger, de økonomiske aspekter, bæredygtigheden osv. Når 2. etape er afsluttet, og den endelige vinder er fundet, kan arbejdet så påbegyndes og  nogle af de mange aktører fra idekonkurrenceforløbet kan indrages i den videre proces.

Forankringen
Arkitektkonkurrencer er meget andet end skitser og modeller. Det er i bred udstrækning lige så meget analyser af nærmiljøer og af hvilke mennesker som bor og lever i det område som skal udvikles. Hvad kan det nyetablerede bidrage med hertil? og hvad kan man trække ud af eksisterende forhold, som kan være nyttige?
Man kan sagtens have visionære forestillinger om et projekt, som viser sig at falde helt til jorden hvis forankringen ikke er tilstede i det pågældende område. Et nyt byggeri eller et nyetableret område kan i værste fald få modsat effekt end det påtænkte, hvis grundige sociologiske forundersøgelser ikke er foretaget. Derfor er arkitektkonkurrencer et godt og funktionelt redskab når noget nyskabende skal etableres i noget eksisterende.


Alle 6 hold i idekonkurrencen fremviste inspirerende tanker i deres præsentationsmateriale.
Ud af de 6 indbudte hold i 1. runde af idekonkurrencen, udtog man efterfølgende 3 hold som gik videre til 2. etape. Disse 3 hold skulle nu arbejde videre med forslag, som skulle udmunde i at finde den endelige vinder af arkitektkonkurrencen.
Alle 3 hold var blevet “sendt hjem” for at arbejde videre med en række ting, som kommunen ønskede bedre bedre belyst. For eksempel var alle tre hold blevet bedt om en nærmere præcisering af, om bebyggelsesomfanget passede overens med visionen. Forventningen til omfanget var, at der opføres omkring 2500 boliger i Tankefuld i en tidshorisont på 20-25 år. 
Svendborg Kommune havde med konkurrencemodellen retten til at benytte delelementer fra alle 3 forslag, således at man ikke nødvendigvis var bundet op af et enkelt forslag, men at man kunne sammenflette gode elementer fra alle tre.
Der var nedsat en dommerkomitee bestående af Borgmester Lars Erik Hornemann (V) som formand for komiteen. Flemming Madsen (A) (fmd. for udvalget for Teknik og Miljø) og Morten S. Petersen (V) (fmd. for udvalget for Kultur og Planlægning) Herudover udpeget af Akademisk Arkitektforening: Bettina Lamm (Landskabsarkitekt MAA PHD) og Peter Thorsen (Arkitekt MAA)

Vinderen
Mange var spændte på, hvilke af de 3 forslag som var videre i 2. runde, der skulle blive den endelige vinder af konkurrencen. Dette blev offentliggjort ved en reception og pressemøde på Hotel Svendborg den 12.marts 2008
Et enigt dommerpanel var ikke i tvivl, det bedste forslag i 2.runde af arkitektkonkurrencen om Tankefuld var forslaget udarbejdet af NORD Aps. – Holscher Arkitekter a/s – Arup Group – RTKL.
Forslaget havde vundet på de rekreative udfoldelsesmuligheder, i en bæredygtig og mangfoldig nytænkende byudviklingsform, i fin balance med Cittaslow tankegangen.
mitsvendborg publicerede som det første medie vinderen af konkurrencen, og gav læserne muligheden for at downloade hele vinderforslaget fra bloggen. Dagen efter, den 13.marts, fulgte den øvrige lokalpresse efter med den store nyhed i byen. Også i en helsidesartikel i Politiken, blev det store byudviklingsprojekt i Svendborg beskrevet:
Byprojekt fokuserer på bæredygtighed 
Vinderteamet fra Nord, Holcher, Arup Group og RTKL. Fra venstre Kristian Winther, Arup,  Morten Rask Gregersen, Nord Arkitekter og Mikkel Nordberg, Holcher Arkitekter.
Foto Peter BaastrupLæs i næste uge i føljetonen om det første år med mitsvendborg.dk, om bloggens betydning i borgerdialogen omkring den aktuelle sag om udvidelsen af Den Runde Lystbådehavn.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php