Det første år med mitsvendborg.dk (5.del)

12. september 2008


www.svendborgbloggen.dk
Læs alle indlæg om svendborgbloggen her

I dette næstsidste afsnit af det første år med mitsvendborg.dk, kan du læse om samarbejdet mellem mitsvendborg og Svendborg Kommune, med etablering af blogs som et helt nyt kommunikationsredskab i kommunen.

Nærdemokratiudvikling i lokalområderne
Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev der af et enigt byråd nedsat nærdemokratiudvalget med det formål, at sikre en tæt dialog og kontakt med lokalområderne i den nye storkommune. Selv om Kommunen var blevet væsentligt større skulle borgerne ikke føle, at de var kommet længere væk fra beslutningerne.
Derfor skulle nærdemokratiudvalget fungere som bindeleddet mellem politikerne og borgerne i lokalområderne.Udvalget, som blev nedsat 01.oktober 2007, blev sammensat af: Borgmester Lars Erik Hornemann (V) (formand), Arne Ebsen (T) (næstformand), Lise-Lotte tIlsted (V), Ulla Larsen (V), Hanne Klit (A), Karen Strandhave (V), Bruno Hansen (F) og Jens Munch (O) og opgaven lå klar, at udvalget skulle være rådgivende og koordinerende i forhold til byrådet i sammenhænge, der omhandler lokaldemokrati og borgerindragelse.  
Hans Ibsen, Chefkonsulent i Svendborg Kommunes direktionssekretariat, blev tovholder og ansvarlig for at tingene blev styret i den rigtige retning. Det blev således ham som koordinerede de i alt 19 dialogmøder, som på nuværende løber af stabelen i 19 lokalområder, sat med udgangspunkt i de 19 skoledistrikter man har opdelt Svendborg Kommune i. På disse møder, hvor også flere politikere fra nærdemokratiudvalget deltager, er det således hensigten, at det er borgerne selv der opstiller punkter til dagsordenen, med udgangspunkt i lokale forhold, som ønskes debatteret i dialog mellem borgerne og kommunalpolitikerne.
På de første dialogmøder vælges en tovholder og en kommunikationsansvarlig i lokalområdet, som bindeleddet mellem borgerne – nærdemokratiudvalget og byrådet.
Grundlaget for arbejdet med nærdemokrati blev vægtet på, at det som udgangspunkt er borgerne selv der opstiller hvilke områder som ønskes fokuseret på i lokalområderne.


Nærdemokratiudvalget er nedsat med det formål, at sikre en tæt dialog og kontakt med lokalområderne i den nye storkommune.

Borgermøde på Tåsinge.
09.februar 2007 inviterede Svendborg Kommune til borgermøde på Sundhøjskolen, hvor tankerne med nærdemokratiudvikling i lokalområderne for første gang blev præsenteret. Temaet var: -Hvordan får Svendborg skabt en effektiv velfungerende kommunikation, mellem borgerne i lokalområderne og politikerne. Svendborg Kommune havde til lejligheden engageret tidligere DR-journalist Søren Kaster som tovholder og “vandrende mikrofon” på mødet, som blev indledt af Borgmesteren med ordene: -Vi har brug for input til nye forandringer, hvilket er ideen med dette borgermøde.Godt 130 engagerede borgere var mødt op, og en masse spændende ideer kom på bordet. Bl.a. var der generel enighed om, at internettet burde indrages aktivt i hele processen med at skabe åbne dialoger.

Svendborgbloggen.dk
Forud for borgermødet på Sundhøjskolen var mitsvendborg i dialog med Hans Ibsen og nærdemokratiudvalget, med henblik på et muligt samarbejde om udvikling af et webbaseret kommunikationsredskab i form af en blog.
mitsvendborg havde udarbejdet et tilbud til Svendborg Kommune, tilpasset kommunens behov om et tidssvarende kommunikationsværktøj, med blogs som det primære omdrejningspunkt.
www.svendborgbloggen.dk var således skabt. En helt ny blog lavet som et delelement af mitsvendborg.dk, men en skræddersyet model tilpasset Svendborg Kommunes behov og ønsker.

I aftalen med svendborgbloggen lå nogle helt nye ideer, hvor det forholdsvis nye kommunikationsredskab i form af blogs bruges som en dialogplatform, hvor frit valgte emner og temaer kan diskuteres borgerne i mellem. På svendborgbloggen blev der oprettet blogs for hver af de 19 lokalområder således, at hvert lokalområde havde deres helt eget informations-/diskussions-/oplysningsforum. Der blev lavet en side med dagsordener- og referater for dialogmøderne, samt tilsvarrende fra nærdemokratiudvalgsmøderne. Yderemere blev der oprettet direkte mailkontakter til både politikere og embedsfolk i forvaltningen, således at en ellers “tung kommunikationsvej” var forenklet og gjort åben og overskuelig.
I skrivende stund er der afholdt 4 af de i alt 19 dialogmøder i lokalområderne. De næste 15 møder afholdes fra midten af oktober til 01.april 2009 hvor kontaktpersoner og kommunikationsansvarlige i alle lokalområderne i Svendborg Kommune skulle være etableret.

Politikerbloggen
mitsvendborg havde som en helt ny ide også lagt et forslag ind i tilbuddet til Svendborg Kommune, om at oprette blogs for hver af de 29 byrådspolitikere. Tanken var, at borgerne på den måde skulle kunne gå i dialog med politikerne i et helt åbent forum. Samtidig kunne politikerne bruge deres helt egen blog til at formidle politiske budskaber og holdninger ud.
Nærdemokratiudvalget var ikke i tvivl om, at der var fremtidsperspektiver i netop at benytte blogs som et nyttigt dialogværktøj med borgerne, og ideen med den åbne dialog mellem politikerne og borgerne blev modtaget meget positivt.

Flere af politikernes blogs er allerede flittigt taget i brug, og mon ikke der for alvor bliver gang i politikerbloggen op til næste års kommunalvalg,  som afholdes tirsdag 17.november 2009.

Frit Forum er oprettet i forbindelse med politikerbloggen. Her kan borgerne stille åbne spørgsmål til hele byrådet, og således åbne for debatter i et brugerstyret forum.


Næste afsnit i føljetonen af det første år med mitsvendborg.dk bliver det sidste i rækken. Du vil her kunne læse om hvordan mitsvendborg på kort tid har opnået op mod 1000 daglige læsere. Du kan læse om hvordan bloggen bruges kreativt og nytænkende af mange af Svendborgs foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og forretninger, samt ikke mindst af en bred del af byens borgere, som har fundet mediet og bruger det aktivt.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Et svar til Det første år med mitsvendborg.dk (5.del)

 1. Henrik Fog-Møller
  21. september 2008 at 21:07

  FØRSTE ÅR MED MITSVENDBORG DK.

  Et stort tillykke og tak til redaktionen, -og til os alle, -politikere, embedmænd, forvaltning og ikke mindst borgerne, som gør den stadige udvikling af dette enestående forum mulig.

  Kommunikationen på nettet har i almindelighed udviklet sig eksplosivt de senere år. På godt og ondt. Man jages rundt fra den ene hjemmeside, site, konsol, blog, kontakt-forum og hvad det hedder altsammen. Det meste af det er rystende ligegyldigt, -men fælles for dem er, at det ene opslag som regel fører til 10 nye muligheder, -som efter et par timer også måske viser sig at være ligegyldige.

  Med de organiserede, kvalitetsbevidste og velredigerede hjemmesider, har vi et alternativ til ligegyldigheden. En sådan er MITSVENDBORG.DK, som fra sin spæde start har udviklet sig til et overordentligt kvalificeret nyheds- , orienterings- og debatforum, som samler alle os, som er optaget af vor kommune’s og by’s fremtid og gerne vil følge med -eller deltage i samme.

  Den skrevne presse -af svingende kvalitet, giver os gode, sanddruelige, mere eller mindre tilbundsgående redegørelser for dette og hint, -blandet med mærkelige små notater med politisk undertone, og åbenlyst vildledende artikler, som er skabt for at påvirke en holdning, der tjener det pågældende medies politiske ståsted. Aviserne skal læses med stor kritisk sans og forståelse for det der står mellem linierne. Det er karakteristisk, -at jo mere man tilfældigvis ved om det emne, som en artikel beskæftiger sig med, jo mere må man erkende dens mangelfuldhed.

  Det har jeg ikke stødt på i MITSVENDBORG.DK. Der kan være meninger, som man kan være uenige i, men det er meninger, -ikke hjemmesidens officielle udsagn og holdninger. Den redaktionelle stil er præget af hæderlighed, upartiskhed, neutralitet, ærlighed og omhu -også selvom redaktionens egne meninger og holdninger en gang imellem kan være vanskelige at undertrykke.

  En sjælden gang imellem støder man på politikere, erhvervsfolk, embedsmænd, og fremtrædende borgere i by og kommune, som nok kender til MITSVENDBORG DK, men ikke frekventerer den jævnligt. Det forstår jeg ikke et ord af. Hvordan kan man forvente at spille en rolle i denne pulveriserende udvikling uden at holde sig orienteret hvad der rør sig ?

  Og ‘hvad der rør sig’ -det fremgår af MITSVENDBORG.DK

  Igen tillykke og tak. Et godt nytår.

  Jeg er mere bekymret over for ‘den gamle redacteur’ kan følge med, end om de 1000 bidragydere og 50000 læsere stadigt formerer sig.

  med venlig hilsen
  Henrik Fog-Møller

Skriv et svar til Henrik Fog-Møller Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php