Svendborg Kommune stopper ombygning af Torvet

23. januar 2014

(Illustration: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue)

 

UPS! Svendborg Kommune manglede at udarbejde en lokalplan inden den store omdannelse af Torvet og Ramsherred kan begynde. Nu sættes hele udviklingsprojektet til godt 69 mio. kroner i bero.

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN


Svendborg Kommune satte spaden i jorden til det store byomdannelsesprojekt “Den Grønne Tråd” i Svendborg midtby her først i januar. Men man havde glemt en væsentlig detalje. Et sådan projekt kræver nemlig en udarbejdelse af en lokalplan for området. Og en sådan har Natur- og Miljøklagenævnet krævet af Svendborg Kommune.

- Det er en beklagelig sag. Vi tager afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet til efterretning. Det betyder, at vi nu sætter gang i en lokalplan-høring. Men det er mit håb, at vi kan fortsætte med vores projekt Den Grønne Tråd”, når høringsperioden er kørt igennem, lyder det fra en ærgelig Henrik Nielsen, som er ny formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget.

- Det har været planafdelingens opfattelse, at det ikke var nødvendigt med en lokalplan for projektet. Men det er det. Og derfor går vi nu i gang med den proces. Det sker allerede fra i dag, siger han.

I øjeblikket er Svendborg Vand og Svendborg Kommune i gang med et kloakeringsprojekt på Torvet. Et projekt der udføres uafhængigt af ”Den Grønne Tråd”, men blev fremskyndet for at sikre den bedste koordination mellem de to projekter. Kloakeringsprojektet – der ikke er lokalplanpligtigt – vil blive gennemført hurtigst muligt og som planlagt, lyder det fra forvaltningen. Samtidig skulle Svendborg Museum og arkæologer foretage arkæologiske udgravninger for at undersøge området, og når den undersøgelse er færdig, stopper entreprenørmaskinerne. Så bliver udgravningerne lukket.

 

- Vi vil i den kommende periode igen tage kontakt til både beboerne og de forretningsdrivende i området. Det har vi allerede gjort, idet vi tidligere på ugen holdt et positivt møde med repræsentanter for erhvervslivet, hvor vi sammen var enige om at styrke informationen omkring projektet. Det vil vi fortsat gøre – og allerede på torsdag den 30. januar holder vi møde med naboer og forretningsdrivende omkring Torvet, siger Henrik Nielsen.

Det er endnu for tidligt at sige noget om hvilke konsekvenser den kommende lokalplan-høringsfase vil have for projektet. Men vurderingen er, at en lokalplan først vil kunne foreligge sidst i maj måned.

Læs: Nye byrum i Svendborg

17 svar til Svendborg Kommune stopper ombygning af Torvet

 1. Pia Blohm
  23. januar 2014 at 17:04

  Hvor er det ærgerligt, at opbygningen må sættes i bero. Nye spændende planer for Svendborg skal endnu engang ødelægges af mørkemænd. En af dem hedder Steen Skovmand, og han sidder nu og jubler sammen med sine
  udviklingsforskrækkede venner. TRIST …

  • 27. januar 2014 at 20:19

   Det er da utroligt hvad man skal stå model til, fra din side, alene for at forfægte sine demokratiske rettigheder. Planloven gælder netop for at høre borgernes mening. Jeg er bestemt for udvikling og ikke afvikling- som et bilfrit Torv vil medføre- som det er set i rigtig mange byer med Røde ideer om Bilfri torve og cafelatte i feb måned -Helsingør, Kolding mv
   Vedr Torvet er det ikke forkert at forfægte sine synspunkter .Jeg har forgæves forudgående henvendt mig til kommunen, planfolk og politikkere med krav til lokalplan, således at butikker og borgeres meninger kunne høres. Men Bruno (SF) pressede forvaltninge til at gennemføre planerne uden lokalplan for at snyde befolkningen for muligheder for at blive hørt . Det er sgu da noget langhåret
   Hvis der er mørkemænd her i kommunen må jeg henvise til SF- der i den grad forsøger at gøre ophold og leg og cafelatte på Torvet i feb måned til et tema
   På den yderst venstrefløj ( når man læser partiprogrammet ) finder man ikke demokratiet, politiet og militæret passende – du tilhører måske dem ??
   Mvh
   Steen Skovmand

   • Pia Blohm
    29. januar 2014 at 10:12

    Alle politiske holdninger skal vel respekteres, om man så befinder sig på venstre- eller højrefløjen. Det er selve demokratiets væsen. Og nej jeg har bestemt ikke noget imod, at der udarbejdes en lokalplan for projekt Den Grønne Tråd herunder Torvet. Men var det nu demokratiet, du ville forsvare med din henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnet, eller var det for at pleje egne interesser og forsøge at få stoppet ombygningen af Torvet ?

    • 29. januar 2014 at 10:30

     Pia Blohm som borgerlig er det altid erhvervsinteresser man først tænker på – i dette tilfælde de erhvervsdrivende omkring torvet. Og jeg har som bonde i Egebjerg ingen økonomiske i Svendborg. Men når jeg udtaler mig om Svendborg, tænker jeg kun på de handlendes ve og vel omkring torvet, og det udslaggivende for min stemme ved det sidste byrådsvalg. Og du og andre kommer ikke fra at forsøge at sværte Steen Skovmand til. Steen Skovmand var som ung med i det historiske arbejde i Egebjerg kommune, og siden ydet en fortrinlig for varetagelsen af kulturarven i Svendborg.

 2. Henrik Fog-Møller
  23. januar 2014 at 22:42

  UPS !!! Ja det må man sandeligt sige. Hvordan kan det dog forekomme ? Lokalplan-pligten er en central del af Planloven, som (overraskende nok!!) også gælder for Svendborg kommune. Nu må man retfærdigvis sige, at Planlovens direktiver om hvornår der SKAL udarbejdes lokalplan og hvornår det ligesom er op til den lokale forvaltning at afgøre ‘behovet’, umiddelbart kan virke lidt uklare, -dette til forsvar for vores forvaltning. Mens hvis der er tvivl om fortolkningen, -og det synes der at have været, siden Natur- og Miljøklagenævnet pludseligt kan kræve udarbejdelse af en lokalplan og dermed stoppe det igangværende arbejde, -så kunne det måske have været en idé at spørge sig for først.
  En lokalplanproces kunne jo have været startet umiddelbart efter arkitektkonkurrencen. Her vidste vi hvorhen vinden blæste, -og hvad vi skulle forholde os til. Det affødte jo da også en anseelig debat, bl.a. om 15 parkeringspladser her på Torvet,
  -Nu skal vi så til at begynde forfra. -producere en lokalplan, som skal i høring i 8 uger, indkalde de traditionelle indsigelser fra de, der synes at planen går dem imod, indsigelser, som vi allerede kender. Der kommer ikke noget nyt ud af en sådan høring, men sådan er det.
  Det giver os andre en mulighed for at se hvad det rent faktisk er man agter at gå i gang med. Bortset fra konkurrenceprojektet, som netop omkring selve Torvet var ret veldefineret, kender ingen noget egentligt skitseprojekt, forprojekt eller hovedprojekt i den anledning. Det ville dog ellers have været rimeligt. Men det får vi måske muligheder for nu, hvor det skal fremstilles en lokalplan.
  Det giver så også politikere og forvaltning tid til at gøre en plan for tidsplanlægningen i forhold til torve-virksomhedernes mulighed for fortsat funktion i udførelsesperioden, -en lille detalje, som man åbenbart heller ikke har tænkt på !!!!

  Hvad andet og mere er, at planens næste etape ‘Svendborg-trappen’ og dens omgivelser jo da i hvert fald kræver en lokalplan. Her er tale om et regulært byfornyelsesprojekt af dimensioner høj kompleksitet. Det kunne måske være en idé at komme igang med det.
  ‘Trappen’ er et fabelprojekt, som indtil videre er uden noget forhold til virkeligheden.
  Og det bliver spændende at se hvordan man har tænkt sig at realisere denne absurde idé.

 3. Mads A. Wellejus
  23. januar 2014 at 23:25

  Øv hvor ærgerligt. Vi kan alle begå fejl. – Glæder mig til at se torvet in action. Lav nu rigeligt med kloakker og afløb.

 4. Lars B. Jensen
  24. januar 2014 at 09:11

  Fejl og fejl – det kommer vist an på hvorledes man ser på en forvaltning og nogle udviklings-ivrige politikere som skruppelløst tromler hen over byens borgere i deres iver for at gennemføre den idé som netop lige nu står klarest. Alle midler tages tydeligvis i brug når politikerne visioner skal føres ud i livet. Selv når alarmklokkerne kimer på fuld tryk, og advarslerne fyger gennem luften, vælger man fortsat at blive i den overbevisning at man er meget klogere end resten af omverdenen. Men nej, heller ikke denne gang lykkedes planen. Kommunen er endnu engang jokket i spinaten overfor nogle borgere som har fået nok af kommunal enegang og arrogance.
  Vi borgere bør nok spørge os selv om, hvor langt skal embedsmænd og politikere have lov til at gå?
  Hvorfor kan embedsmænd og politikere den ene gang efter den anden skvatte borgernes penge væk, og få en hen kommune til at fremstå som den rene børnehave?
  Det er dine og mine skattekroner. Jeg vil have fastslået et ansvar og der skal rulle hoveder.
  Hvis Torve-cirkuset var foregået i en privat virksomhed, havde direktører og den ansvarlige for afdelingen sikkert haft 5 minutter til at pakke sammen i.
  Det bliver spændende at se, om der er nogen som helst slagkraft i Borgmester Lars Erik Hornemann og det nye blå flertal.
  Kan de styre forvaltningen eller er det forvaltningen der styrer dem?

  • Hans Nørgaard
   25. januar 2014 at 08:37

   Borgmesteren meldte da klart ud, at nu var der flertal i byrådet for flere parkeringspladser på torvet. Det kan vi så håbe på

 5. Beth
  25. januar 2014 at 10:42

  Så kom Steen Skovmand på forsiderne igen. Denne gang har han dog egne interesser på spil, idet han ejer en ejendom på torvet. Nu er der ingen grænser for hvor vigtigt det er at følge reglerne til punkt og prikke. Den selv samme arkitekt som smyger sig snedigt igennem lovgivningen og besnakker forvaltningen for tilladelse til at vælte fredede huse i Troense.
  Han bliver en dyr mand for Svendborgs borgere……….

  • 27. januar 2014 at 17:05

   Kære Beth ( efternavn?)
   Det er da utroligt hvad man skal stå model til, fra din side, alene for at forfægte sine demokratiske rettigheder. Planloven gælder netop for at høre borgernes mening. Og hvis du ikke kender den lov er der nok også mange andre love du ikke kender.
   I Troense er der ved forhandling med kommunen opnået et fornuftigt kompromis vedr ombygning af et gammelt ( IKKE fredet hus ) Huset var befængt med råd og skimmel. Beboerne havde problemer med at bo i huset der lå dybt i forhold til gaden – Vand sivede ind under huset og gav skimmel og lugtgener . Hvis huset havde været lejet ud og lejer havde klaget ville du jo nok have være med på det råbopholdet og gået på barrikaderne for en stakkels lejer der måtte bo i så usselt et hus . Men nu Uha – så er man “snedig”- så er kommunen vel også snedig at få renoveret et hus for andres penge og dermed få mere i ejendomsskat og ejendomsværdiskat .
   Vedr Torvet er der vel ikke noget forkert i at forfægte sine synspunkter selv om man er ejer af et hus. Dermed han man jo endnu mere grund til at benytte sig af sin demokratiske ret oven i køæbet med en forudgående henvendelse til kommunen om krav til lokaplan.
   Hvis dit synspunkt skulle være gældende generelt måtte man ikke have meninger eller indsigelser til trafiksikkerhed, hvis men ejende en bil -
   Eller meninger om tandpasta hvis men ejede en tandbørste
   Det kan du nok se, den holder ikke i byrettet

   Hvis ikke du kan godkende det så er du langt ude – På venstrefløjen- enhedsliste mv .
   Mvh
   Steen Skovmand

 6. Lars B. Jensen
  26. januar 2014 at 07:40

  Til Beth

  Lad os lige holde fast i at det er FORVALTNINGEN som har givet Steen Skovmand en tilladelse – ikke omvendt.

  Det er også FORVALTNINGEN som rådgiver politikerne og har pligt til at sige STOP får den politiske byggeiver bliver lidt for stor (som f.eks på Torvet)

  Politikerne griner højlydt af borgerne, for nu er argumentet for at gennemføre projektet at der allerede er brugt FOR mange penge, så nu kan vi lige så godt bruge resten af de lånte penge.
  Hvor er Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Lokallisten i debatten? Vi lytter til borgerne og erhvervslivet blev der sagt. Nu er Torveprojektet stoppet, men er der noget som kan huske egne valgløfter? Nej, der er larmende tavshed. Man skulle tro at alle havde fået et hold-kæft bolsje.

  Torve-fadæsen koster borgerne masser af penge. Husk det næste gang, at der skal spares på din skole eller pasningsordning. Vil vi se nogen konsekvenser af elendigt politisk håndværk og en amatøragtig forvaltning? Sandsynligvis ikke, for alle politikerne har sagt JA til nogle brede forlig, som binder dem til stolen. Det, at være ansvarlig og erkende at man har taget fejl, er fuldstændigt utænkeligt. Det er desværre bare den eneste vej ud af det brede forligs saks.

  Som borger kan man spørge sig selv: HVAD BLIVER DET NÆSTE, OG HVORFOR HAR DET INGEN KONSEKVENSER?

  • Pia Blohm
   26. januar 2014 at 10:35

   Kære Lars B. Jensen vi er altså mange, der ikke er bange for fornyelse og udvikling af vores by – også når det gælder Torvet. Vi er ligefrem tilhænger af det. Så fat det dog …

   • Lars B. Jensen
    26. januar 2014 at 16:11

    Kære Pia Blohm

    Jeg er hverken bange for fornyelse eller modstander af udvikling.

    Fornyelse og udvikling skal have et formål som gavner byens borgere og det erhvervsliv som vi alle lever af. Hvad er formålet ved Torve-projektet?
    Over 2000 protestunderskrifter og modstand hos erhvervsforeningerne taler sit eget tydelige sprog. Hvad kan det “nye” torv, som ikke allerede kan lade sig gøre på det eksisterende?
    Hvorfor er det lige at du Pia Blohm og andre har et stort ønske om at gøre Svendborg til en kopi af andre byer? Alt det, som andre udenfor Svendborg finder attraktivt, ønsker du at lave om. Skulle vi ikke hellere bruge byens sparsomme økonomiske formåen til at få fornyet og udviklet, der hvor det virkelig giver gevinst for borgerne på lang sigt – nemlig på erhvervsudvikling for alle (ikke kun udvalgte grupper) og en kommunal forvaltning med et attraktivt serviceniveau.
    Hvis Svendborg var en cykel med fladt dæk, ville nogle male stellet i håb om at den kom til at køre igen. Andre ville starte med at lappe dækket. Hvilken gruppe tilhører du?

 7. Beth
  26. januar 2014 at 18:40

  Rolig rolig….
  Vi taler dybest set om:
  - ny belægning
  - plante nogle træer
  - forbinde by med havn
  - flytte nogle bilister fra et p- område til andre, beholder stadigt nogle pladser.
  Alt delvist financeret.
  Hvis det går helt galt kommer man måske endda til at kunne parkerer på torvet i vinterhavåret. (Som forslået i vinderprojektet)
  De varer som sælges i butikkerne omkring torvet samt nærmeste gågader er alle til at bære i en almindelig pose.
  Der er vel max. 5 min gang til adskellige p-pladser, hvad er problemmet….
  Truslerne om at køre til Odense er langt ude, tror ikke på at der vil være nogen som hellere vil køre 40 min. end gå 5 min.
  Hvor mange minutter plejer vi lige at køre rundt for at finde en p-plads, det er altså som regel intet problem, men selvfølgelig hvis man vil holde inde i butikken så skal man jo køre til Odense.
  Hvad er formålet så, ja det er jo at forbinde by og havn således at by og havn smelter sammen og derved bliver havnen mere attraktiv for private investorer, til glæde for byens borgere. Bliver bymidten så ofret på det alter ? – nej det tror jeg ikke på. Måske ændres indholdet i husene, således at butikkerne finder nye placeringer i sidegaderne og andre erhverv koncentreres omkring torvet – måske restauranter og cafeer – men det er naturligt for en by i udvikling.
  Jeg har svært ved at se at vi bliver en kopi af andre byer- tværtimod så får vi en tiltrængt fornyelse hvor Svendborg By og havn kan forstærke hinanden.

  Mvh. Beth

  • Pia Blohm
   26. januar 2014 at 18:52

   Lige mine ord, Beth.

 8. Hans Christensen
  1. februar 2014 at 13:45

  Øhh – Skulle Steen Skovmand havde ydet en ‘fortrinlig varetagelse af kulturarven’ i Svendborg, som du skriver Hans Nørgaard? Mig bekendt er det vist ikke første gang at den kreative ‘arkitekt’ tager overskrifter i avisen ifb. hans mere eller mindre lemfældige omgang med vores kulturarv. Seneste eksempel var i Troense, hvor den selv samme ‘arkitekt’ fik en nedrivning af en bevaringsværdig ejendom – i et område som er under en bevarende lokalplan – kørt igennem hele forvaltningsapparatet! ‘Et fornuftigt kompromis’ – kalder Steen Skovmand det her på siden. Hmm – jeg tror man gør klogt i at holde et vågent øje med Steen Skovmand projekter her i Svendborg. Der kunne jo komme til at ‘ligge noget gammelt skidt i vejen…’

 9. Hans Nørgaard
  1. februar 2014 at 16:25

  Steen Skovmand har på en professionel måde orienteret om baggrunden for huset i Troense, oplysninger som bekræftes af historisk kyndig og tidl. arkivleder på Tåsinge. Kullinggade 6a viser hvor galt det kan gå, når man ikke handler. Jeg vil sige Steen Skovmand viste rettidig omhu. FAA artikel om fredninger i kommunen Egense præstegård Kullinggade 6a og den bevaringsværdige kørelade på Grønnegård eller rettere Langkildegård er god at få forstand af. Disse bygninger fotograferede jeg i 2006 med mange flere bevaringsværdige bygninger på Sydfyn, og flere end de her nævnte er for længst forsvundet.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Lokale annoncer


ÅBNER SNART I TINGHUSET!
Find os også på Facebook

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php