Landskabsbyen Tankefuld

23. august 2007

Denne blog er et spændende initiativ, som mange helt sikkert vil benytte for at følge med og deltage i debatten om byen og dens fremtid. Jeg har set de sidste indlæg og det tegner godt.Som Rudi Rusfort Kragh siger, kan ord ikke stå uden handling, så jeg vil supplere med et nyt emne i debatten, som ikke kun skal være ord på en blog men et konkret initiativ, der skal påvirke byens fremtid.
Dele af Tankefuldområdet vest for Svendborg skal bebygges og der skal lægges planer for hvor meget, hvordan, boliger- højt/lavt, erhverv, grønne områder og nye vejrføringer. Et meget spændende projekt som må få alle som interesserer sig for by og land op af stolen.
Vi har flere uheldige eksempler på kedeligt boligbyggeri i og omkring Svendborg, det skal ikke gentages. Feks områder med kedelige ens tæt lav bebyggelse og fantasiforladte parcelhuse. En samlet plan for Tankefuldområdet skal forhindre at grimme fantasiløse bygninger og hovsaløsninger ødelægger et naturskønt areal.
Området strækker sig fra Fåborgvej over Heldagervej og Skovsbovej til Rantzausminde og Egense og er i dag kendetegnet ved spredt bebyggelse koncentreret om Rantzausminde, Skovsbo og Egense. Der ligger små og større gårde, villakvarterer, lidt tæt lav bebyggelse, skoler, sportshal, brugs og lidt småerhverv. Trafikken til området kommer fortrinsvis ad Rantzausmindevej, som i dag er en meget trafikeret vej, og Skovsbovej. Midt i området ligger den meget karakteristiske ås, som strækker sig fra Skovsbo ud til Egense og giver landskabet karakter. Rantzausminde er allerede tæt bebygget og der er bygges nu med stor hastighed ud mod Højensvej i Egense.
Byrådet har besluttet at Tankefuld skal bygges på landskabets præmisser, der skal lægges vægt på rekreative og oplevelsesmæssige kvaliteter og at den nye bydel skal have en ”selvstændig identitet som landskabsby; en Cittaslowby, der både respekterer de svendborgensiske traditioner og kvaliteter, men samtidig peger fremad med nye visioner for og rammer om det gode liv”.Byen har indbudt flere arkitekt-og ingeniørfirmaer til at deltage med deres ideer for området, og det skal blive spændende at se deres første ideer inden nytår. Men Svendborg har mange aktive og engagerede borgere, som helt sikkert også har nogle ideer om og indsigt i hvad Tankefuldområdet kan indeholde.
Nu kommer det konkrete. Jeg vil gerne, sammen med Christian Dan Jensen fra By og Land- Sydfyn, tage initiativ til at borgere med lyst til at debatterer fremtiden for Tankefuldområdet, mødes i en arbejdsgruppe. Vi forventer at arbejdsgruppen mødes i begyndelsen af september. By og Planafdelingen Svendborg Kommune er orienteret om vores initiativ, de støtter os med forskelligt materiale, og de vil meget gerne hører hvad vi kommer frem til. Arbejdsgruppen er ikke ment som en protest, men som en ”uformel idetank” for Tankefuldområdet.
Har du lyst til at deltage er du velkommen til at kontakte Christian eller mig.
Hans Christian Poulsen, industiel designer
Susanne Riber, sundhedsplejerske og iværksætter
Lehnskovvej 216, Egense, Svendborg
gsriber@gmail.com

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php