Arkitekturpolitik – hvad betyder det?

7. oktober 2008

Download Svendborg Kommunes Arkitekturpolitik
Link til Århus Kommunes Arkitekturguide


Svendborg Kommune har netop offentliggjort en vedtaget arkitekturpolitik gældende for offentlige som private bygherrer i Svendborg. Formålet med denne breddere arkitekturpolitiske målsætning er, at fremme den arkitektoniske forståelse i almindelighed, og skabe en velovervejet balance mellem æstetik, funktionalitet og teknologi.
Samtidig er det kommunens mål i et større omfang, at synliggøre god arkitektur som et vigtigt tema i kommuneplanen, og at indbygge krav til arkitektonisk kvalitet i lokalplanerne.
Arkitekturpolitiken er samtidig i god balance med Svendborg som Cittaslow kommune, hvor det at udvikle det offentlige rum som ramme om “det gode liv” skal udspille sig ved at indtænke et samspil mellem arkitektur og kunst i bygningsfacader og byrum.

mitsvendborg giver her læserne mulighed for at downloade ikke kun Svendborg Kommunes arkitekturpolitik, men også et link til Århus Kommunes arkitekturguide som inspiration

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com


Citat fra Svendborg Kommunes arkitekturpolitik:

-Arkitekturen former de rum, vi skal leve i. Den skaber den ydre ramme om vores tilværelse.
Med vedtagelsen af nærværende arkitekturpolitik ønsker Svendborg Kommune at sætte særlig fokus på kvaliteten af vores fysiske omgivelser. Vi skal værne om og understøtte Svendborg Kommunes unikke by- og landskabskvaliteter i den fremtidige udvikling, og på samme tid være åbne overfor en nyskabende og eksperimenterende arkitektur.
Kommunen kan som planmyndighed, bygningsmyndighed og som bygherre og støttegiver være med til at fremme arkitektonisk kvalitet i vores omgivelser. I forhold til offentligheden har kommunen også et særligt ansvar som debatskaber og meningsdanner. Men vi er ikke ene om at løfte ansvaret for de samfundsmæssige værdier, vi vil beskytte og de samfundsmæssige visioner, som vi vil fremme.
Den stadige forandring af by og landskab skal ske i tæt samspil mellem alle aktører og interessenter.
Det er Byrådets ambition, at arkitekturpolitikken skal ses i et langt perspektiv og ikke som en statisk størrelse eller facitliste. Den er en dynamisk ramme, som skal bidrage til at fastholde arkitektonisk kvalitet og udvikle nye muligheder. Det er også en opfordring til alle om, at tænke sig om og sikre god arkitektur i alle relevante beslutninger om byggeri og anlæg. For at stimulere denne forpligtelse beskriver arkitekturpolitikken forskellige initiativer, der alle har til formål at hjælpe processen på vej i de kommende år.Kommunen opfordrer hermed alle til aktiv deltagelse i realiseringen af arkitekturpolitikken, så god arkitektur kan blive en naturlig del af dagligdagen til gavn for alle.
Arkitekturen former de rum, vi skal leve i. Den skaber den ydre ramme om vores tilværelse.
Med vedtagelsen af nærværende arkitekturpolitik ønsker Svendborg Kommune at sætte særlig fokus på kvaliteten af vores fysiske omgivelser. Vi skal værne om og understøtte Svendborg Kommunes unikke by- og landskabskvaliteter i den fremtidige udvikling, og på samme tid være åbne overfor en nyskabende og eksperimenterende arkitektur.Kommunen kan som planmyndighed, bygningsmyndighed og som bygherre og støttegivervære med til at fremme arkitektonisk kvalitet i vores omgivelser.
I forhold til offentligheden har kommunen også et særligt ansvar som debatskaber og meningsdanner. Men vi er ikke ene om at løfte ansvaret for de samfundsmæssige værdier, vi vil beskytte og de samfundsmæssige visioner, som vi vil fremme. Den stadige forandring af by og landskab skal ske i tæt samspil mellem alle aktører og interessenter.


Lars Erik Hornemann             Flemming Madsen
Borgmester                                 Formand for udvalget for Teknik- og Miljø

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php