Vær med i udviklingen af mitsvendborg.dk

23. oktober 2008


Send dine tanker og ideer til byens udvikling,
eller eksponer dine arrangementer og budskaber.
Mail til: mitsvendborg@gmail.com  

Hvad har mitsvendborg.dk betydet for dig? Hvad kan gøres endnu bedre-eller hvad kan gøres anderledes? I hvilken retning synes du bloggen skal udvikle sig i fremtiden?
Dette er blot nogle af de spørgsmål som mitsvendborg kan drage gavn af i den videre udvikling af bloggen. Og dine input er meget velkommen.

I føljetonen om det første år med mit svendborg.dk som har kørt her på bloggen henover sommeren, har du kunne følge en række af de emner og temaer som bloggen har beskæftiget sig med i det forgangne år. En del af disse temaer er blevet til ved henvendelser fra læsere som med deres input har bidraget til indholdet på bloggen. Faktisk har flere af disse input været medvirkende til mange gode og saglige debatter, som er foregået i et åbent debatforum der ikke tidligere har været anvendt her i byen.
Og mitsvendborg er stadig helt ung, og åben for mange flere input og ideer fra dig som læser og bruger.

Skriv til mitsvendborg@gmail.com eller blog direkte her på siden – måske kan netop dine tanker gøre forskellen.


mitsvendborg har fået en række udtalelser fra nogle nøglepersoner fra byen. De giver her deres bud på hvad mitsvendborg har betydet for byen, og dialogen mellem borgerne.
Dit bud er også velkommen – brug kommentarfeltet nederst i indlægget.Morten S. Petersen har deltaget
aktivt på bloggen siden dens start
i august 2007 

For mig er bloggen af ekstra stor betydning, da det er et initiativ som er skabt af en privat, og ikke noget vi som kommune har sat i værk!  Hvorfor det? I Svendborg er vi så heldige at have en masse engagerede mennesker, som går meget aktivt ind i byens/kommunens udvikling, og denne interesse og lyst kan ikke “støttes” nok! Derfor er et forum med direkte og hurtig formidling, uvurderlig…. At vi alle uanset vores tilhørsforhold i kommunen kan komme til orde, “tillade” os at sige vores mening offentligt, giver god mening, og ikke mindst en god tone, når specifikke projekter skal drøftes! Ja faktisk en bedre forståelse af de enkelte felter der drøftes! Ligeledes er det en mere “uformel” adgang til os politikere, som forhåbentligt kan påvirke til kontakt oftere, og dermed få svar på det som man lige går og grubler over!  
Jeg er sikker på, at bloggen er til gensidig gavn og glæde, og at den ikke vil blive mindre brugt i fremtiden, snarere tværtimod, for med den moderne teknologi, så vil man sikkert se virtuelle rum, hvor der kan ses lokalplaner og andet, så i endnu højere grad “pirrer” folks interesse, og lyst til debat!

M.v.h.
 
Morten S. Petersen
Formand Kultur & Planlægning
Vestergade 137
5700 Svendborg
morten.petersen@svendborg.dk


Tillykke med det første år til mitsvendborg.dk.
 Det har været spændende at følge udviklingen af dette ”nye” medie, som uden tvivl vil komme til at spille en stadigt større rolle i dialogen mellem os – div. foreninger og organisationer – og vore kunder såvel som medlemmer.  
Som turistforening er det naturligvis vigtigt at vi holder os orienterede om div. udviklingsprojekter, ideer, drømme, planer osv. vedr. vores kommune. Til dette er mitsvendborg.dk er uovertruffet værktøj. Vi kan følge tendenserne, læse kommentarerne for og imod div. projekter, – både fra lokale og fra læsere i ind- og udland. 
Den tid hvor turisterne kun orienterer sig og vælger feriedestination ud fra trykte brochurer og avisannoncer er passé. Ikke således at forstå, at der ikke skal laves brochurer fremover, de skal have et andet layout, – og destinationerne skal fortsat være synlige i medierne.
Den hastigst voksende inspirationskilde er dog uden tvivl internettet, og her spiller blogs og div. åbne fora som Facebook, Youtube, myspace osv. en stor rolle.
 For os bliver det en spændende udfordring  ikke kun at holde vores hjemmeside opdateret til hver en tid, men i særdeleshed at holde os ajour med udviklingen, og udbrede kendskabet til Sydfyn via hele paletten af medier. 

Endnu en gang tillykke.
 

Carsten Nielsen
Turistchef
www.visitsydfyn.dk 
Arne Ebsen opfordrer lokalområderne
til at bruge både mitsvendborg og
svendborgbloggen.dk til at skabe større
synliggørelse om hvad der rører sig i deres område.

Dialogforummet “Mit Svendborg” er en enestående chance for at borgeren kan være i løbende dialog med såvel sit nærområde som sine politikere. Her er omgående respons på gode ideer, fantasifulde forslag og kritiske spørgsmål. Hvis vi bare alle vil og er opmærksomme på, at det er her det “sneer”.

Christian har lagt et stort stykke arbejde i at skabe et levende og engagerende dialogværktøj, som over tid bør kunne udvikles til områdets livsnerve. Siden er endnu i sin vorden, bl.a. savner jeg stadig at lokalområderne i højere grad bruger siden i forlængelse af nærdemokratiudvalgets møder med de enkelte skoledistrikter.
Men hvad siden ikke er endnu, er jeg sikker på at den vil udvikle sig til. Så her gælder kun et: “Grib handsken” og især tastaturet, ytr dig og forvent også at få svar på det, du kommenterer. 
 

Bedste hilsner med ønsket om en levende dialog 
 
Arne Ebsen 
Byrådsmedlem liste TBorgmester Lars Erik Hornemann
beskriver mitsvendborg som et
positivt supplement i kommunikationen
og dialogen i byen.

Der skal mindst to til at føre en dialog.
Alle borgere i Svendborg Kommune har behov for at komme i dialog med andre. Vi som byrådspolitkere er helt afhængige af, at denne dialog sker således at vi kan lytte til argumenter, holdninger og ideer, der berører de borgere, der har valgt os.  

Det initiativ som Christian Dan Jensen har taget med hjemmesiden mitsvendborg, oplever jeg som et positivt supplement til de mange forskellige måder vi iøvrigt bruger i bestræbelserne på at informere og kommunikere.

Særligt har jeg og vi i nærdemokratiudvalget haft fokus på de muligheder som Svendborgbloggen har givet, dels til at borgere både lokalt og kommunalt kan kommunikere omkring væsentlige emner med hverandre og med os som byrådspolitikere, dels at vi på bloggen kan komme med udsagn, der kan starte nye debatter og kvalificere vores beslutninger. 
 
Så alt i alt – et godt initiativ, men den elektroniske dialog kan og skal ikke erstatte den direkte dialog mellem mennesker, der mødes.
 

mvh.
Lars Erik HornemannLandskabsarkitekt Henrik Fog- Møller
beskriver mitsvendborg som et kvalitetsbevidst
og velredigeret alternativ til den ligegyldighed
som ofte præger en lang række medier.

FØRSTE ÅR MED MITSVENDBORG DK.
Et stort tillykke og tak til redaktionen, -og til os alle, -politikere, embedmænd, forvaltning og ikke mindst borgerne, som gør den stadige udvikling af dette enestående forum mulig.

Kommunikationen på nettet har i almindelighed udviklet sig eksplosivt de senere år. På godt og ondt. Man jages rundt fra den ene hjemmeside, site, konsol, blog, kontakt-forum og hvad det hedder altsammen. Det meste af det er rystende ligegyldigt, -men fælles for dem er, at det ene opslag som regel fører til 10 nye muligheder, -som efter et par timer også måske viser sig at være ligegyldige.

Med de organiserede, kvalitetsbevidste og velredigerede hjemmesider, har vi et alternativ til ligegyldigheden. En sådan er MITSVENDBORG.DK, som fra sin spæde start har udviklet sig til et overordentligt kvalificeret nyheds- , orienterings- og debatforum, som samler alle os, som er optaget af vor kommune’s og by’s fremtid og gerne vil følge med -eller deltage i samme.

Den skrevne presse -af svingende kvalitet, giver os gode, sanddruelige, mere eller mindre tilbundsgående redegørelser for dette og hint, -blandet med mærkelige små notater med politisk undertone, og åbenlyst vildledende artikler, som er skabt for at påvirke en holdning, der tjener det pågældende medies politiske ståsted. Aviserne skal læses med stor kritisk sans og forståelse for det der står mellem linierne. Det er karakteristisk, -at jo mere man tilfældigvis ved om det emne, som en artikel beskæftiger sig med, jo mere må man erkende dens mangelfuldhed.
Det har jeg ikke stødt på i MITSVENDBORG.DK. Der kan være meninger, som man kan være uenige i, men det er meninger, -ikke hjemmesidens officielle udsagn og holdninger. Den redaktionelle stil er præget af hæderlighed, upartiskhed, neutralitet, ærlighed og omhu -også selvom redaktionens egne meninger og holdninger en gang imellem kan være vanskelige at undertrykke.
En sjælden gang imellem støder man på politikere, erhvervsfolk, embedsmænd, og fremtrædende borgere i by og kommune, som nok kender til MITSVENDBORG DK, men ikke frekventerer den jævnligt. Det forstår jeg ikke et ord af. Hvordan kan man forvente at spille en rolle i denne pulveriserende udvikling uden at holde sig orienteret hvad der rør sig ?
Og ‘hvad der rør sig’ -det fremgår af MITSVENDBORG.DK
Igen tillykke og tak. Et godt nytår.

Jeg er mere bekymret over for ‘den gamle redacteur’ kan følge med, end om de 1000 bidragydere og 50000 læsere stadigt formerer sig.

med venlig hilsen
Henrik Fog-Møller


Læs de 6 indlæg om Det første år med mitsvendborg.dk her

Det første år med mitsvendborg.dk (sidste del)
Det første år med mitsvendborg.dk (5.del)
Det første år med mitsvendborg.dk (4.del)
Det første år med mitsvendborg.dk (3.del)
Det første år med mitsvendborg.dk (2.del)
Det første år med mitsvendborg.dk (1.del)

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

3 svar til Vær med i udviklingen af mitsvendborg.dk

 1. Anders Jensen
  24. oktober 2008 at 08:39

  Jeg kunne godt tænke mig temaer på bloggen som:

  -Udviklingen af Frederiksøen – Hvornår skal vi i gang?
  -Motorvejen – Den er her snart, er vi klar?
  -Svendborghallerne – En blog på mitsvendborg til ideer?
  -Det Sydfynske Øhav som nationalpark – hvad betyder det for området?
  -Kommunalvalget 2009

  Mange af temaerne er der jo allerede blogget om her på bloggen (f.eks. Frederiksøen) men det skulle jo kun styrke motivationen yderligere. Det er da mit indtryk, at flere af byens indflydelsesrige personer følger godt med på siden og nogle deltager da også i de forskellige debatter. Jeg tror bestemt de meninger og holdninger som folk ytrer på bloggen er med i de betragtninger som politikerne gør sig. Det fremgår da ihvertfald her både fra borgmesteren, og turistchefen, og det er da ret væsentligt.

  Jeg kan kun være enig med både Henrik Fog Møller og Arne Ebsen – “grib handsken” (tastaturet) og ytr dig – det betaler sig.

  Med ønske om en fortsat god dialog.

  Anders Jensen

 2. V.Knudsen
  24. oktober 2008 at 09:22

  Morten Sol Petersen taler om “virtuelle rum” hvor der kan ses lokalplaner og andet af byplanlægningsmæssig karakter. Det lyder rigtig interessant. Hvornår har man påtænkt det indført, og hvordan skulle det fungere?

  Med venlig hilsen
  V.Knudsen

 3. Ulla M.
  24. oktober 2008 at 19:55

  MitSvendborg har for mig betydet et godt alternativ til mange forskellige websites. Når jeg har surfet efter lokalinformationer for Svendborg, har jeg måtte skulle rundt på 5-6 forskellige websites, for at nå “hele vejen rundt”. Mit behov er nu til dels dækket af MitSvendborg. Her får jeg kulturstoffet, jeg får en masse nyttige oplysninger om byens udvikling, som jeg skulle have brugt timer på at finde andensteds (kommunens egen hjemmeside er f.eks. meget uoverskuelig) og jeg får dannet mig indtryk af mine med-byborgeres holdninger og meninger i de mange gode og sobre debatter på bloggen.

  Jeg håber at MitSvendborg er kommet for at blive, og den må meget gerne udvikle sig endnu mere fremtrædende end den er nu. Men det tror jeg nu også at den gør. Som jeg ser det, har den nemlig ingen tilnærmelsesvis konkurrence –
  endnu!

  Held og lykke
  kh. Ulla

Skriv et svar til V.Knudsen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php