Havnen står øverst i budgetforlig

21. september 2014

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Udvikling af Svendborg Havn står højt på budgettet

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Der er indgået budgetforlig i Svendborg Kommune for 2015. 

Bag budgetforliget står Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Svendborg Lokalliste, samt løsgængerne Annelise Ømand, Mads Fredeløkke, Henning Duvier Stærmose og Lone Juul Stærmose. I alt 17 ud af byrådets 29 medlemmer.
Socialdemokraterne, SF og Liste T er ikke med i budgetforliget, ligesom Enhedslisten heller ikke er med. Sidstnævnte nåede aldrig at komme med rundt om bordet til de reelle forhandlinger.

Svendborg Havn ligger højt i forligsparternes prioritering af midlerne i budgetforliget. Udover en pulje på 37 mio. kroner, afsat til, som det står i budgetforliget: ‘indledende investeringer, der kan danne det nødvendige afsæt for private investorer, så lægges der også op til en målrettet indsats i et maritimt museum på havnen.

Tankefuld er derimod nærmest taget helt ud af budgetforliget, hvor yderligere erhvervelse af nye arealer og byggemodning er udsat til 2018.

Trafiksikkerheden og nye cykelstier får tilført flere penge, og også et nyt sundhedshus i Svendborg er rykket tættere på med midler afsat til projektudvikling.
Kommunens bygningsmasse får et løft, og så er der afsat penge til at give kommunens image en saltvandsindsprøjtning med flere penge til markedsføring og imageeksponering.

 

Sådan ser budgetforliget ud i korte træk:

 

Svendborg Havn
Der afsættes 37 mio. kroner i perioden 2015-2018 til indledende investeringer på havnen i forhold til den af byrådet vedtagne udviklingsplan for Svendborg Havn. Pengene skal bla. bruges til ny spuns ved kajanlæg, indretning og renovering af Havnepladsen, promenade og omprofilering af Jessens Mole og investering i klimatilpasninger. Desuden er der afsat penge til en fortsat renovering af Svendborg Lystbådehavn.

 

Social- og ældreområdet
12 mio. kroner er afsat til nyt brand- og nødkaldeanlæg på ældreområdet og en planlagt besparelse på botilbuddet Skovsbovej gennemføres ikke.
Der afsættes også 0,3 mio. kroner rehabiliteringen på ældreområdet.

 

Trafiksikkerhed og cykelstier
Den nuværende ramme til trafiksikkerhedsinvesteringer øges med 1 mio.kroner til godt syv mio. kroner årligt. Inden for rammen afsættes årligt 5 mio. kroner alene til anlæg af nye cykelstier.

 

Bygningstilstand
Kommunens bygningsmasse trænger til et løft. Derfor er der afsat 15,5 mio. kroner til forbedringer og renoveringer på området. Forliget skal sikre, at udgifterne til bygningsdrift, herunder energiudgifter, optimeres.
Skolernes faglokaler ligger i toppen af prioriteringslisten for forbedringer.

 

Image og markedsføring
Svendborg Kommunes image skal forbedres. Hertil har forligsparterne afsat et beløb på 2 mio. kroner årligt, som skal bruges på udarbejdelse af en langsigtet markedsføringsstrategi.
Dele af puljen kan bruges til direkte markedsføring og imageeksponering. Dette kan ske vi agensidigt forpligtigtende samarbejdsaftaler med eksterne parter, herunder f.eks. GOG og Svendborg Rabbits.

 

Erhvervsfremmeindsatsen styrkes
Der afsættes en pulje i 2015 på 600.000 kroner til nye erhvervsfremmeinitiativer, som skal bruges til at understøtte kommunes erhvervsrettede satsninger – som for eksempel etablering Erhvervskontakten, Fremtidsfabrikken og Campus Svendborg. 
Initiativerne skal koordineres med erhvervsorganisationer og foreninger, Svendbog Alliancen og det kommende initiativ i forbindelse med arbejdet med byrådets politiske målsætninger.

 

Sundhedshus
Der afsættes en 0,5 mio. kroner i 2015 til at udarbejde 2-3 modeller for et nyt sundhedshus i Svendborg, således at der i forbindelse med næste budgetlægning for 2016-2017 kan træffes beslutning om at etablere huset.

 

Kulturen og kulturværdierne
De besparelser som lå på bordet indenfor kulturområdet, er taget ud af budgetforliget. Dette gælder for eksempel i forhold til Naturama, Borgerforeningen og i forhold til nedlæggelsen af Kulturkalenderen. Samtidig afsættes en mindre årlig ramme på 50.000 kroner, der skal anvendes til at kortlægge og synliggøre kultur- og kulturhistoriske værdier.

 

Idræts- og fritidsområdet udbygges
Forligsparterne annullerer planlagte besparelser på idræts- og fritidsområdet. Besparelserne i forhold til Svendborg Golfklub bortfalder således. Samtidig afsættes en årlig ramme på 320.000 kroner til yderligere indsatser i forbindelse med samarbejdsaftalen med Team Danmark.

Der bevilliges en lånegaranti på 1.965.000 kr. til SG-Huset til bygningsmæssige forbedringer, og der afsættes 2 mio. kroner til kommunal medfinansiering af Sakole+ projektet i Hesselager.

 

Grønne områder
I stedet for en planlagt besparelser på kommunens grønne områder, stier og strande på 0,2 mio. kroner, tilføres der i stedet 0,3 mio. kroner til området.

 

Skoler, SFO og dagtilbudsområdet
Med budgetforliget sikres en garanti i ressourcetildelingen i de mindre institutioner i lokalområderne på 0,5 mio. kroner. 
Endvidere er den varslede takststigning på SFO-området og reduktionen af tildelingen til dagtilbudsområdet, pillet af bordet.
Budgetforliget tilfører yderligere midler til udvidelse af Svendborgprojektet til dagtilbudsområdet og til legestuer i dagplejen.

 

Budgetforliget lægger endvidere op til en markant gældsafvikling i løbet af budgetperioden. I løbet af de fire år vil kommunens gæld således blive reduceret med 85 mio. kroner. Dette sker selvom der budgetlægges med lån til investeringer i havneudviklingen.

Et svar til Havnen står øverst i budgetforlig

 1. Lars Birch Jensen
  9. februar 2015 at 07:59

  Maritimt museum – hvor?

  Svendborgs maritime kulturarv har vi hørt om masser af gange. Men hvad er det egentlig for noget?
  Byrådet har vedtaget at arbejde målrettet for etableringen af et maritimt museum. Et fantastisk tiltag i en by som meget gerne vil fortælle, hvor Danmarks største rederi havde sine rødder.
  Hvad skal der så vises frem på Svendborgs maritime museum? Hvad betyder den maritme kulturarv for dig og mig?
  Træskibsværfter, stålskibsværfter, befragtere, rederier, søfolk og deres familier, uddannelserne, enmandsrederierne og færgerne har alle bidraget til Svendborgs maritme kulturarv på hver deres måde. De har alle historier som skal fortælles.
  Hvad er det så for en kulturarv Svendborgs politikere og museumsfolk ser for sig?
  Der vil tiden vise, men det er mit håb at hele Svendborgs maritme historie skal fortælles.
  Rammerne er der og historierne ligger lige til højrebenet, så lad os håbe der ikke “går Svendborg i den”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php