Borgerindragelse som omdrejningspunkt for nationalpark

27. november 2008


The New Forest National Park i Syd-England – et område på 57.000 hektar med
spændende natur og kulturmiljøer.

Download:
Studietur til The New Forest National Park 2008

Download projektoplægget: Nationalpark Det Sydfynske Øhav?


I dagene den 22. til 25. oktober tog en delegation af i alt 30 personer med tilknytning til styre- og følgegruppen i forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse i Det Sydfynske Øhav, på tur til The New Forest Nationalpark i Syd-England. Formålet med turen var, at få viden om hvad en nationalpark er, hvordan den fungerer, og hvilken forskel The New Forest Nationalpark har gjort for lokalbefolkningen, erhvervslivet, turismen mv..

Initiativet var taget af bestyrelsen i Naturturisme I/S som består af otte valgte politiske repræsentanter fra de fire kommuner: Ærø, Fåborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg samt repræsentanter fra turisterhvervet, land- og skovbruget, Friluftrådet og Danmarks Naturfredningsforening.
Nationalparker i Danmark er endnu et meget nyt begreb, derfor har Naturturisme I/S et mål om at skabe større synlighed, og indsamle mere baggrundsviden om emnet, hvilket turen til den engelske nationalpark var lagt op til.

Undersøgelsesfasen
For at Det Sydfynske Øhav kan komme i betragtning som nationalparkområde, skal der foretages en undersøgelsesfase som består af to overordnede opgaver. Denne undersøgelsesfase skal først og fremmest vise om der er lokal opbakning til at blive nationalpark. Derefter skal det afklares hvor den i givet fald skal være, altså at den geografiske udbredelse skal fastsættes.

Borgerindragelsen.
Det vægtes meget højt, om der er den rette lokale opbakning til at blive nationalpark. Derfor er en af undersøgelsesfasens væsentligste opgaver at gennemføre omfattende borgerindragelsesprocesser. Man indrager flest mulig i tale og aktivt deltagende i arbejdet. Hvad mener lokalbefolkningen? hvordan kunne en Nationalpark i Det Sydfynske Øhav se ud om 10 år eller måske 30 år…?. Ideer og visioner for området skal diskuteres osv. Borgerinddragelsen baseres på en faglig viden om området. Hvor er der særligt store natur- eller kulturhistoriske værdier? hvad skal vi passe særligt meget på?er der særlige potentialer for området, og hvad er den forventede økonomiske effekt af en eventuel nationalpark?. Det er blot nogle af de spørgsmål, som skal besvares, for at få et godt udgangspunkt til at diskutere områdets fremtid. Desuden skal det kunne dokumenteres, at området er så værdifuldt, at det kan kaldes en nationalpark. Det vil sige, har vi i Det Sydfynske Øhav en natur og kulturarv, som er af national og international betydning?

Hvis undersøgelsesfasen viser en lokal opbakning, vil den kunne føre til at Nationalpark Det Sydfynske Øhav etableres i 2011. Hele undersøgelsesfasen forventes at vare 1½ år, og afsluttes i sidste halvdel af 2010. Den koster 5 mio. kr.

Oprettelsen af nationalparker er med til at udvikle, sikre og bevare enestående dansk natur, landskaber og kulturhistoriske værdier. Samtidig giver det bedre muligheder for at komme ud og opleve naturen. Nationalparker vil yderemere kunne medvirke til at styrke den lokale, erhvervsmæssige udvikling, f.eks. i form af øget turisme.
I sidste ende er det Miljøministeriet som med Nationalparkloven i hånden, kan udpege en nationalpark. Og det er bestemt ikke noget som bare kommer af sig selv. Det kræver som nævnt bla. at der skal være en lokal opbakning, en grundig lokal debat og borgerindragelse, samt en række faglige undersøgelser, før det kan ske.


Nationalpark Det Sydfynske Øhav?


57.000 hektar nationalpark
At studieturen netop gik til Sydengland og New Forest National Park var ingen tilfældighed. Faktisk har New Forest flere ligheder med Sydfyn og Øerne, hvad angår eksempelvis turismeerhvervets lokale betydning og områdets generelle bystruktur. Nationalparken er meget baseret på et bestemt, meget unikt og spændende naturområde: New Forest. Selv om dette skovområde virker meget anderledes end naturen på Sydfyn og Øerne er der alligevel nogle væsentlige lighedspunkter.

The New Forest National Park blev oprettet i 2005 og har et samlet areal på 57.000 hektar – hvor Staten ejer ca. 50 %. Indtil da har området haft status som ”Area of outstanding natural beauty”. Nationalparken ligger 150 km sydvest for London i det sydlige England mellem Southampton og Bournemouth. Der bor 34.000 i selve parken, men i området umiddelbart omkring nationalparken bor der 170.000.
Nationalparken administreres af New Forest National Park Authority, som ledes af en bestyrelse på 22 medlemmer. Der er i dag ca. 70 personer ansat i forvaltningen.
Selve kerneområdet i nationalparken, den nu statsejede skov er velbesøgt af ca. 13,5 mio. gæster om året, hvor ca. 3,5 mio. er overnattende gæster.


Et æsel kom pludselig forbi..Deltagerne på studieturen til New Forest National Park konkluderer i det udarbejdede resume`af turen (download øverst i indlægget), at processen man nu står overfor, selve borgerinddragelsen, er yderst vigtig. Denne proces gik de nemlig ikke igennem i England, hvilket nu tydeligt mærkes. Vigtigheden af at forskellige interesser sidder med ved bordet, hvor beslutningerne træffes, er en væsentlig faktor. Dette var nemlig ikke sket i England, hvilket betyder at man nu har store udfordringer liggende foran sig, hvor det lokale ejerskab til Nationalparken først nu er under opbygning.

Styregruppen for nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav igangsætter nu en række projekter fra 2009, som skal skabe synlige resultater. Det kan være projekter lige fra nye rekreative stier og bedre formidling til nye naturområder. Man vil ligeledes også styrke muligheden for at producere kvalitetsfødevarer i området. Uanset hvilke projekter der igangsættes, vil fælles for dem være, at de skal være i overensstemmelse med formålet med en eventuel nationalpark, og at de skal realiseres gennem frivillige aftaler. Projekterne vil således gavne området, uanset om vi bliver en nationalpark eller ej. Der forventes at kunne tiltrække eksterne investeringer, så den samlede investering nærmer sig 40 mio. kr. Denne del af projektet løber i tre år og afsluttes ved udgangen af 2011. Detailplanlægningen af de enkelte projekter starter i 2009 og projekterne vil tage udgangspunkt i de mange ideer, der kommer frem under borgerinddragelsesprocessen.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.comEt svar til Borgerindragelse som omdrejningspunkt for nationalpark

 1. Sofia Hansen
  28. november 2008 at 13:10

  Det Sydfynske Øhav er så dejligt, at det bør være nationalparkområde. Jeg glæder mig meget til borgerindragelsen.

  Flot artikel.

  KH.
  Sofia

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php