Respektløshed i Troense

28. november 2008


www.byogland-sydfyn.dk

Afsender; Rudi Rusfort Kragh på vegne af bestyrelsen i Foreningen Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn.

Respektløshed i Troense
Skipperbyen Troense er landskendt for sine historiske og miljømæssige kvaliteter, – og med rette. Fredede og bevaringsværdige huse i en imponerende helhed, – men nu er et af de mest centralt placerede 1800-tals huse under nedrivning. Kan det dog være rigtigt? Desværre ja.
Det drejer sig om den bevaringsværdige ejendom Strandgade 3 – nærmeste nabo til Troenses bygningsmæssige vartegn, det gamle søfartsmuseum. Det gamle museum er fornemt i sig selv, men alligevel intet uden den miljømæssige og historiske sammenhæng, der gennem tiderne er opstået i hele denne centrale del af Troense. Blandingen af bygningshistoriske lag fra 1700-tals bindingsværk til fine grundmurede 1800-talshuse skaber en uovertruffen helhed, der da også i 2006 belønnedes med Svendborg kommunes bevarende lokalplan nr. 052.386. Hermed burde helheden være sikret, – og dog!

Det startede for nylig med noget, der lignede starten på en restaurering af Strandgade 3, et solidt, karakteristisk og ganske velbevaret hus fra 1863, der naturligt er omfattet af lokalplanens bevaringsbestemmelser. Men så forsvandt skorstenene, dernæst taget og det yderst velbevarede og kraftigt dimensionerede, gamle tagværk. Den originale hovedgesims er væk, ligesom dør- og vinduesåbninger i de gamle facademure næppe kan genbruges. Man mærker hensigten og bliver forstemt. Der vil højst blive ubetydelige rester tilbage af det historiske hus, som forvandles til en tilnærmelsesvis kopi. Den historiske fortælleværdi er borte. Den nye bygning bliver historieløs og af en karakter, der bedst kan beskrives som en ligegyldig kulisse.

Man skal selvfølgelig have forståelse for, at det private erhvervsliv,- i dette tilfælde Hotel Troense -, holder hjulene i gang og nyetablerer værelser til gavn for omsætning og liv i gaden, men behøver det at gøres så respekt- og talentløst. Der findes talrige eksempler på, at historiske bygninger er tilført nye funktioner med stor veneration for disse bygningers sjæl og karakter. Her er sjælen brutalt revet ud af huset, og det centrale område i Troense er blevet fattigere på miljø og historie.
Ifølge lokalplan 052.386 kan noget sådant kun gennemføres med byrådets tilladelse. Har kikkerten været sat for det blinde øje, eller er der nogen, der har snydt på vægten? Den bevarende lokalplan har under alle omstændigheder vist sig temmelig værdiløs i denne sag!

Foreningen By- og Land Sydfyn var med i arbejdsgruppen bag lokalplanens tilblivelse, fordi vi finder, at Troense er et særdeles værdifuldt, men også sårbart område, der kræver den største opmærksomhed hvis kulturværdierne skal fastholdes.
Der er da også muligheder i planen, men ikke hvis kommunen kun tager den frem for at rose sig selv  ved festlige lejligheder. Det er i praksis og i omhu for detaljen, at kommunen skal bevise planens værd, og ikke ved erhvervspolitisk støtte til Hotel Troenses omgåelse af  planens ånd og intentioner.

Rudi Krag Rusfort
Formand for By- og land Sydfyn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php