Hvordan brandes Svendborg?

3. december 2008


En ny analyse skal hjælpe Svendborg Kommune i at tiltrække tilflyttere, og holde på de eksisterende.
Download: Image- og benchmark-analyse


-Hvordan opfatter du din kommune at bo og leve i? Sådan lyder eet af de mange spørgsmål som i alt 3.400 borgere i alderen 20 til 65 år, fortrinsvis boligejere, fra henholdsvis Svendborg, Odense, Nyborg, Fåborg-Midtfyn, Bogense, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Langeland og Ærø er blevet stillet i forbindelse med en image- og benchmark-analyse gennemført i perioden 30.april – 19.maj 2008.
Analysen blev lavet for at give de enkelte kommuner et udvidet grundlag for deres fremtidige profilering og kommunikation. Ved at bruge muligheden for at benchmarke, eller sammenligne borgernes opfattelse af deres kommune med hvordan borgere i andre kommuner opfatter deres egen kommune, skabes et billede af, hvorfor ens egen kommune både tilvælges og fravælges, når borgere skal træffe et flyttevalg. -Hvorfor flytter man væk? – eller hvorfor tilflytter man?
Den kvalitative analyse er underlagt en spørgeramme som grundlag for en dialog, således at de medvirkende i analysen har kunne spørge uddybende undervejs. Dette for at opnå de bedste og mest nuancerede resultater.

Analysens indhold
Spørgerammen i analysen indeholder 5 hovedfelter:

1) Stamdata
• Alder
• Køn
• Boligform

2) Baggrund
• Hvor længe har De boet i kommunen?
• Hvad er årsagen/årsagerne til at De bor i (kommunens navn nævnes)?

3) Til- og fravalg ved evt. flytning
• Hvis De skulle flytte væk fra Deres nuværende kommune, hvor ville De så flytte hen? Hvorfor?
• Hvis ovennævnte begrundes med arbejdsrelaterede forhold: Hvor ville De flytte hen hvis De ikke skulle spekulere på arbejdsmæssige forhold?
• Hvor ville De bestemt ikke flytte hen? Hvorfor?

4) Opfattelse af egen kommune
• Kan De i få stikord beskrive Deres nuværende kommune?
• Hvad er det bedste ved at bo i deres nuværende kommune
• Hvad er det mindst positive ved at bo i Deres nuværende kommune?
• Er Deres egen kommune, efter Deres opfattelse, blevet mere eller mindre attraktiv at bo i efter kommunalreformen? Hvorfor?

5) Kendskab og holdning til andre kommuner
• Jeg nævner nu navnene på X kommuner. Jeg vil bede Dem – i få stikord – beskrive hvordan De opfatter hver enkelt af disse kommuner/hvad kender De hver enkelt kommune for?
• Hvilken af de pågældende kommuner tror/mener De er den mest attraktive at bo i  Hvorfor?
• Hvilken af de pågældende kommuner tror/mener De er den mindst attraktive at bo i?Hvorfor?
• Vurdér hver af de X kommuner på følgende parametre:
– Hvor attraktiv/ikke-attraktiv tror du at andre, ikke-indbyggere, opfatter din egen kommune – og hvorfor?
– Hvilke steder/områder/lokaliteter/attraktioner kan du nævne i de enkelte kommuner?
– Oplever du din kommune som succesrig og i fremgang – og hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan opfatter du ejendomspriserne i kommunerne?
– Hvordan opfatter du kommunerne som handelskommuner – og hvorfor?
– Hvordan opfatter du kommunernes økonomi – og hvad baserer du din opfattelse på?
– Hvordan vurderer egne borgere deres kommunes økonomi?
– Hvordan betragter du kommunens beliggenhed i forhold til job/jobmuligheder?
– Hvordan betragter du kommunens beliggenhed i forhold rekreative  udfoldelses-
   muligheder/naturværdier – og hvorfor?
– Har din kommune en dygtig og ”professionel” ledelse – og hvorfor/hvorfor?

I Grove træk
Analysen går mere i dybden med nogle parametre end med andre. Men sådan lidt firkantet kunne man opstille scenariet: -hvor kunne borgere på Fyn typisk ikke tænke sig at flytte hen? Her viser der sig et klart billede af, at Ærø og Langeland ligger lavest som områder med potentiel tilvækst i tilflytninger. Kerteminde fravælges af færrest – og Svendborg kommer ind på en 2. plads. Det betyder bl.a., at der er relativt få – sammenlignet med de øvrige kommuner i analysen – direkte grunde til at fravælge Svendborg kommune, og desuden at nogle af de grunde, der angives, samtidig – af andre – er begrundelser for at tilvælge Svendborg kommune.Hvor vil borgere fra de 17 kommuner i analysen
typisk ikke flytte hen hvis de skal pege på èn af de 17 kommuner?


Ser man så på hvor de borgere kommer fra (på Fyn) som tilvælger Svendborg Kommune, er dette typisk fra Odense og Fåborg-Midtfyn Kommune. Tilsammen står de 2 kommuner for over halvdelen af de borgere på Fyn, der angiver at de vil overveje Svendborg Kommune. Regner man Langland med, der bidrager med godt 15% potentielle tilflyttere, er vi oppe over 2/3 af de potentielle tilflyttere.


Hvor kommer de borgere fra, der tilvælger Svendborg Kommune?


Kigger vi så på hvilke kommuner Svendborg kommunes egne borgere oftest vælger at flytte til (også ud over Fyn) kommer Odense ind på en klar 1. plads skarpt efterfulgt af Fåborg-Midtfyn Kommune. Derefter følger – i rækkefølge – Langeland, Nyborg og Århus og – noget efter – Assens, Ærø, Vejle og Frederiksberg. Det er i denne sammenhæng bemærkelsesværdigt, at Svendborg – næst efter Middelfart – har en af de største spredninger på nye bopælskommuner.
Den alt overvejende begrundelse for at overveje fraflytning fra kommunen er:
Beskæftigelsesmuligheder, uddannelsesmuligheder og/eller for lang/besværlig transport til/fra arbejde! Dette overskygger alt andet.


Kurven viser hvilke kommuner er de oftest
tilvalgte blandt Svendborg kommunes egne borgere.


“Show – don`t tell”
I princippet handler det grundlæggende om at vise og udvikle kommunens tilbud/service, således at dette bidrager væsentligt til at profilere kommunen. Altså: -hvad kan man få i de kommuner, som Svendborg mest sammenligner sig med? og hvad er det som konkret skal gøres bedre for at tiltrække borgere herfra? Et vigtigt redskab hertil bygger på et aktivt og bevidst PR-arbejde, som synliggør alle nye tiltag i kommunen. Man skal blive dygtigere til at give det interessante vinkler, og prioritere i henhold til en ønsket profil for kommunen og i forhold til valgte målgrupper og budskaber. Man skal samarbejde til alle sider med alle, der har samme interesse i at tiltrække tilflyttere. I den forbindelse tænkes bla. på: ejendomsmæglere og bygherrer, der vil tiltrække købere, og boligselskaber, der vil tiltrække lejere. Virksomheder der vil tiltrække arbejdskraft og en detailhandel der ønsker kunder mm. Der skal indtænkes enkelthed, konsistens og gentagelsesmønstre i markedsføringsressourcerne, når man som kommune ikke har et stort markedsføringsbudget. Her lægges der vægt på at bruge borgerne som ambassadører, og indsamle vidensinformation i samarbejde med de kontaktflader, som kommunen allerede har.
I analysen, som er udarbejdet af Corcom, understreges det, at analyseresultaterne kan bruges som et grundlag for – og inspiration til – hvordan kommunerne vælger at brande og synliggøre sin kommune. Man må altså imidlertid ikke bruge analyseresultaterne direkte i sin markedsføring, men kun som et værktøj i arbejdet hermed.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php