Udvikling del 3

28. august 2007

Man må se i øjnene, at når og hvis der på sigt sker noget på Frederiksøen, vil byens tyngde rykke mod havnen. Alt hvad der opføres og etableres imellem havnen og byen bør ses ud fra dette perspektiv. Byens centrum vil forrykkes mod syd, så det må sikres at dette superattraktive område ikke bliver en død og ligegyldig bydel, men derimod en levende og vital del af byens hjerte.
Det nys fremlagte projekt for de gamle DSB arealer lover desværre ikke noget om sådanne tanker. Uanset hvad arkitekterne fra C&W prøver at foregøgle omkring deres forslag, så er motionshuse, busterminaler og biblioteker ikke ligefrem katalysatorer for pulserende byliv.
Skulle man være er i tvivl, opfordrer jeg til, at man lige smutter en tur forbi biblioteket og ser hvor meget der emmer af liv i gaden der, eller for den sags skyld et hvilken som helst DGI-hus/fitnesscenter eller idrætshal landet over.
Den slags institutioner er nu engang kendetegnet ved at have aktiviteterne liggende inden for murerne, og selv nok så mange store glasfacader vil næppe få folk til at stimle sammen for at glo ind på de svedende kroppe.
Og en overdækket busterminal med parkeringshus på toppen. Jojo, den skal nok blive populær. Man ser det for sig, folk kommer rejsende til fra hele verden for at se vores nye vartegn. Svendborg bliver den første by som har viet dets fremtidige hjerte til en busholdeplads.
Der er ingen forbindende elementer. At anlægge en sti eller vej der fører fra A til B er ikke nok. Der skal være et formål med at færdes der. Et forbindende element skal være en attraktionen i sig selv. Et forbindende element er et sted man opholder sig eller siver igennem. Det kan være handel og cafeliv, kultur og kunst, ting at kigge på og byrum der naturligt inviterer til ophold.
Først da vil mennesker indfinde sig og bylivet opstå. Det kommer ikke til at ske her. På byens mest attraktive grund, det sted der skulle binde byen og havnen sammen, kommer der nu i stedet en mur der adskiller by og vand. Et for byliv ufrugtbart område, lukket omkring sig selv med ansigtet vendt indad.
Det værste er dog at projektet ikke er tænkt ind i en helhed omkring havnen.
Der er ikke noget i vejen med busterminal, bibliotek eller DGI-by som sådan.
Isoleret set er der sund fornuft i at etablere den slags, de skal til, men når de ikke er integreret i en helhed, når de ikke bidrager til at fremme et fælles mål om udvikling af by og havn bliver de en del af problemet i stedet for en del af løsningen.
De kommer i både overført og bogstavelig forstand til at spærre for udviklingen, og det provenu som de ekstremt attraktive grunde kunne have indbragt, og som kunne have finansieret spektakulære tiltag andre steder på og i havnen, er nu foræret bort.
I stedet for et dynamisk, spændende og indbringende byggeri midt i byens fremtidige hjerte, har man nu fået en busterminal med bibliotek og fitnesscenter, hvis grund man ikke alene har foræret dem, men som man også skal holde økonomisk i live med tilskud resten af dets levetid.
Skal det virkelig være svaret på Svendborgs fremtid? Det der skal skabe omtale, udvikling, arbejdspladser og tiltrække nye ressourcestærke familier?
Ambitionsniveauet er simpelthen for lavt.Skal der ske noget på havnen, der kan vække byen af Tornerosesøvnen må det altså blive på Frederiksøen. Her har investorerne i ’Udsyn’ bramfrit meldt ud, at de er der for at tjene penge. Sandsynligvis for at undgå for mange forventninger og forslag om sociale, rekreative og kulturelle tiltag som ikke er indtægtsgivende. Fair nok.
Til gengæld må vi så håbe, at en opblødning af lokalplanen der ville tillade boligbyggeri på området ikke ligger lige om hjørnet. Så længe kontrollen er på rent private hænder, ville fristelsen til hurtig profitmaksimering sandsynligvis være for stor.
Boliger i de vandnære områder, er opskriften på hurtig gevinst og skulle en sådan mulighed foreligge, vil der med usvigelig sikkerhed ikke gå lang tid før området er ryddet og de sterile boligblokke begynder at rejse sig.
Skrækeksemplerne fra Danmarks andre havnebyer er talløse. Den ene døde uinspirerende soveby med havudsigt for velhavende pensionister efter den anden, hvor det eneste der høres efter kl. fire er den pibende lyd fra rollatorhjulene.
Af angst for egen skygge har man reduceret de engang så energiske og dynamiske havne til blodløse vedhæng til byernes kroppe.
Heldigvis er der alternativer. Alternativer som på sigt kan vise sig at være endnu mere indbringende for investorerne end det kortvarige fix fantasiforladt boligbyggeri vil være.
Hvis man tænker kreativt, kunne Frederiksøen med en blanding af nyt moderne innovativt erhvervs-, kultur- og byliv gå hen og blive det lokomotiv Svendborg behøver for at komme tilbage på skinnerne.
Ideer er der faktisk nok af. Vi er mange der har arbejdet længe og dedikeret med disse tanker, men det er nok ikke gjort med pariserhjul og borgermøde for at få dem på bane.
Et struktureret og fornuftigt samarbejde mellem investorer og de kreative kræfter i byen er derimod hvad der behøves for at skabe den dynamik der skal til for at få et sådant projekt op at ringe.
Bo-T.Konceptudvikler, Tegner og Forfatterwww.torstensen.dk

Tags: , , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php