Sydfyns ErhvervsForskole i vækst

21. august 2015

Eleverne på produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole får snart flere medstuderende på den ny linje kaldet kombineret ungdomsuddannelse.
(Foto udlånt af Sydfyns ErhvervsForskole)

 

Produktionsskolen på Hellegårdsvej vil med en ny linje vokse sig næsten en halv gang større

 

AF JENS SCHNABEL

 

Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole får med den nye kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) 18 nye elever til august, men allerede i 2017 skal det tal vokse til 70, så de nuværende godt 150 elever på skolen skal vokse næsten 50% til 220.

KUU er en toårig ungdomsuddannelse til erhvervsassistent. I Svendborg står valget mellem områderne “industrierhverv indenfor træ, metal og plast” eller “omsorg- og serviceerhverv”. Interesserede skal have bestået 9. eller 10. klasse, men må ikke have en anden ungdomsuddannelse. Desuden skal de unge kunne bestå dansk og matematik på et niveau svarende til 10. klasse og lige under HF, før de er færdige.

– Men vi kan også dreje projektøren og sige, hvilke krav stiller det til underviserne. Alle har jo et medansvar, siger Ene Wolfsberg, uddannelses- og driftsleder for KUU.

Hun forklarer, at årsagen til navnet skyldes kombinationen af forskellige elementer både i pædagogisk praksis og på samarbejdsfladen, da underviserne kommer fra omkringliggende institutioner. Sydfyns ErhvervsForskole har samarbejde med blandt andre Erhvervsskolen, SOSU Fyn og Dalum Landbrugsskole.

 

Tillid løfter
Ingen af de eksisterende uddannelsesforløb forsvinder på grund af KUU. Ene Wolfsberg forklarer, hvordan mange unge oplever et væld af valg, som kan få dem til at føle sig overladt til sig selv. Sydfyns ErhvervsForskole er et sted, hvor unge kan få afklaring, efter at mange af dem har haft nederlag i folkeskolen og derfor kan have mistillid til lærerne.

Det kræver hjerterum og tolerance fra de ansatte og en elastik i deres værdier, forklarer hun. Undervisningen bliver dermed også et møde mellem mennesker.

Der påhviler dog også de unge et ansvar, fordi opgaverne ikke kan blive løst, hvis de ikke er til stede. Det skaber et behov, der bygger på tillid, hvilket er helt bevidst.

– Der er ikke noget mere opløftende end at opleve, at det er nødvendigt, du er der. Du kan simpelthen ikke undværes, forklarer Ene Wolfsberg.

Eleverne fra Sydfyns ErhvervsForskole er også med til at arbejde på Kulinarisk Sydfyns fødevaremarked.

– Der oplever vi, hvordan eleverne bliver der lidt flere timer og giver lidt mere af sig selv. Nogle kommer og siger, ‘jeg har aldrig arbejdet ti timer i træk – jeg er fuldstændig udmattet’, men også får et løft, fordi nogen så deres dygtighed, siger hun videre.

 

Søger grøn energi
Sydfyns ErhvervsForskole har også en grøn profil og er løbende optaget af at optimere forskellige energitiltag. De seneste aktiviteter tæller en begyndende udvikling af en lille demonstrationsvindmølle til undervisningsbrug og etableringen af Fyns næststørste solcellepark på 948 m2. Den blev grundlagt i 2012.

– Vores solcellepark er fuldt implementeret som planlagt og kører bedre end forventet, siger Hans Erik Hansen, souschef og pædagogisk leder.

– Vi er partner i GO2Green og som sådan løbende orienteret om energiudviklingen i vores nærområder, tilføjer forstander Kjeld Rommerdahl.

Også i GO2Green udtrykkes der glæde over det grønne samarbejde med Sydfyns ErhvervsForskole.

– Efter at skolen fik etableret sin solcellepark, har det været en fornøjelse at følge, hvordan klima og energiindsatsen indgår i skolens daglige undervisning og drift, siger Niels Christian Nielsen, projektleder i GO2Green

 

www.se-f.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php