Retssagerne du aldrig hører om

14. oktober 2015

Uenighed inden for erhvervslivet, især i byggesager, løses oftest ved voldgift.
(Modelfoto: Colourbox)

 

Hvis to virksomheder bliver uenige om en sag, men vil holde det væk fra offentligheden, så er en voldgiftssag ofte løsningen

 

AF JENS SCHNABEL

 

Hvad er voldgift? Hvis du ikke ved, hvad ordet dækker over, så er der en indlysende grund. En voldgiftssag er en sag mellem to parter, typisk to virksomheder inden for bygge og anlæg, som har aftalt, at uenigheder løses uden for retssalen.

Voldgiften er normalt aftalt i en kontrakt, men parterne kan beslutte sig for det senere. Ved en konflikt sammensættes et voldgiftspanel, der typisk ledes af en hoveddommer fra enten landsret eller højesteret.

Formen er ret fri, så parterne selv kan beslutte sig for det antal dommere, de ønsker. De kan eksempelvis vælge en hoveddommer samt hver vælge en sidedommer. Det forklarer advokat Verner Sørensen, partner i Advokathuset Svendborg.

 

Fortrolighed og faglig indsigt
Voldgift vælges ofte for at undgå offentlighed om en sag, der kan belaste begge parter og hæmme deres videre samarbejde, især efter en grim retssag med beskyldninger i pressen.

– De vil ikke have sagen beskrevet offentligt. Det gør for ondt. I de her sager er der jo typisk flere, der har lavet fejl. Ofte er det jo professionelle foretagender, der burde have taget hånd om de her ting og sikret sig, og nu er de alligevel endt i en konflikt, siger Verner Sørensen.

Men voldgift vælges også, fordi parterne kan vælge dommere med en mere faglig indsigt, så sagen bliver mere fagligt belyst end i den almindelige domstol. Typisk vil hoveddommeren have fokus på det juridiske, mens sidedommerne er udvalgt af parterne på grund af deres faglige erfaring. Med den indsigt forholder sidedommerne sig typisk mere kritisk til sagen på et fagligt grundlag.

Den faglige indsigt er også hjælpsom, fordi voldgiftssager ofte mere er en mægling end i den almindelige domstol, hvor der er skarpt fokus på det juridiske, og hvor afgørelsen er sort-hvid, fordi den anklagede enten vinder eller taber. Det er ikke nødvendigvis tilfældet i en voldgiftssag, hvor sagen kan afsluttes, hvis parterne bliver enige.

 

Processen
Voldgift aftales på forhånd ved, at parterne vedtager at følge et standarddokument. Det typiske er AB 92, Almindelige Betingelser for bygge og anlæg. Da der ofte er tale om byggeri, er det ofte tunge sager om store værdier.

Processen begynder med et klageskrift og senere et svarskift til voldgiftsnævnet. Det foregår normalt i Voldgiftsinstituttet i København. Ofte er der behov for syn og skøn af en sagkyndig, der vurderer og afgiver erklæring. Så indkaldes der til voldgiftsforhandling, hvor parterne mødes og afgiver deres synspunkter over for voldgiftsretten, som så når frem til en kendelse. Den kan efterfølgende gennemtvinges i en normal domstol, hvis en part eksempelvis er dømt til at betale i en konkurssag, men ikke gør det.

Sagerne varer typisk et år til halvandet. Varigheden kan dog aftales, hvis parterne er enige om, at de har brug for en hurtig afgørelse.

Advokathuset Svendborg har jævnligt voldgiftssager kørende. Verner Sørensen vurderer, at de fylder omkring 5% af hans arbejde.

 

advokathuset-svendborg.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php