Positive erhvervssignaler på nytårskur

20. januar 2009


Den 150 m² stor Broholm sal på Hotel Svendborg var fyldt op da Svendborg Erhvervsråd
og Svendborg Kommune havde inviteret til Nytårskur 19.januar.

-Vi skal kæmpe lidt hårdere end andre kommuner, men vi har de rette vækstpotentialer hvis bare vi står sammen. Sådan lød ordene fra en optimistisk borgmester Lars Erik Hornemann (V) som var den første taler på erhvervslivets nytårskur på Hotel Svendborg mandag middag. Borgmesteren gav tradition tro, et overblik over erhvervsudviklingen i Svendborg Kommune gennem det seneste år. Og det står – trods finanskrise – slet ikke så skidt til enda her på Sydfyn.
Borgmesteren kunne således orientere om en markant stigning i efterspørgslen på erhvervsjord, hvilket har givet et salg på 120.000 m² alene i 2008, en stigning på ikke mindre end 77.000 m² på 5 år. I samme periode er befolkningstilgangen steget med 1000 borgere og ledighedsprocenten er faldende. -Der er mange positive indikatorer af, at det går godt i Svendborg. Sagde Lars Erik Hornemann, der dog måtte konstatere, at skattegrundlaget i kommunen stadig er højere end landsgennemsnittet.
En Masterplan for Tankefuld forventes sendt i offentlig høring til marts således, at den første lokalplan er klar når motorvejen åbner 27. juni i år. Dette er for at kunne imødekomme salg af grunde i den nye bydel, så de første byggerier kan påbegyndes allerede til foråret 2010. I området ved Heldagervej udstykkes 10 grunde på mellem 7.000 og 10.000 m² og også i Kirkeby er der lagt områder ud til erhvervsudstykninger.

De mange udviklingsprojekter
Lars Erik Hornemann benyttede også lejligheden til at rette fokus ind på mange af de kommende store udfordringer kommunen står foran. -Vi har vedtaget 3 temaer som skal sætte retningen for udviklingen af Svendborg Kommune: kreativt liv, maritimt liv og sundt liv. Oplyste borgmesteren, og nævnte bla. Cittaslow som omdrejningspunktet i at skabe de rette kvalitative rammer for hele kommunen.
Også Svendborg havn blev nævnt som en af de kommende helt store projekter for byen, hvor den 58.000 m² store Frederiksø unægteligt bliver et af hovedtemaerne for udviklingen. Et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) om udviklingen af Frederiksøen, blev igen nævnt som en fremtidssikret mulighed at bygge videre på. I samme forbindelse rettede borgmesteren en tak til Udsyn A/S for udviklingsselskabets engagement i Svendborg – også i forbindelse med Svendborghallerne.
2009 kommer også til at blive året hvor det nye Kulturhus Svendborg bliver igangsat. Også her rettede borgmesteren en særlig tak til de ildsjæle, som med Jørgen Andersen i spidsen, har muliggjort projektet. Og så sluttede Lars Erik Hornemann med at nævne, hvis det skulle være forbigået nogen, at Svendborg jo blev kåret som Årets idrætskommune 2008-Intet kommer af sig selv. Sagde borgmester Lars Erik Hornemann med
henvisning til, at kommunen ikke kan løfte alle opgaver alene.

Formand for Erhvervsrådet Steen Brogård Larsen indledte sit indlæg på nytårskuren med en orientering om, at Erhvervsrådet har valgt at måtte prioritere i de opgaver som kontoret beskæftiger sig med. – Vi har rigtig mange emner på programmet, og har måske haft for mange bolde i luften. Derfor har vi valgt at opsætte en række fokusområder, som vi nu arbejder målrettet ud fra. Orienterede erhvevsrådsformanden, og nævnte at bla. kommunens 24 timers service, hvor borgere med erhvervsrelaterede henvendelser gives svar/information inden for 24 timer, er blandt de højest prioriterede emner. -Vi vil gerne yde den bedst mulige service for alle virksomheder som retter henvendelse til os. Sagde Steen Brogård Larsen og oplyste, at der ikke har været så mange erhvervsprojekter som sidste år, men til gengæld har de været størrer.

Et varmt integrationsprogram
I forbindelse med erhvervet som formand for erhvervsrådet fortalte Steen Brogård Larsen at erhvervskontoret har haft kontakt til Erhvervsintegration Nord som er en instans der beskæftiger sig med integration af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked. 
De leverer sprogundervisning, og har deltagerne i praktik på virksomheder, hvor de indgår i en mentorordning. Deltagerne lærer på den måde at indgå i en kultur og omgangsform på virksomhederne, der gør dem parat til et varigt arbejde. -Erhvervsintegration Nord er et eksempel på et ekstraordinært og varmt program, som har gjort stort indtryk på mig. Fortalte Steen Brogård Larsen, og afsluttede sit indlæg med at opfordre virksomhederne til at åbne op for flere praktikpladser.


Formand for Erhvervsrådet Steen Brogård Larsen opfordrede
virksomhederne
til at tænke positivt, trods finanskrisen.

Den første inviterede taler på nytårskuren var direktør Henrik Jacobsen fra Væksthus Syddanmark som yder professionel vækstvejledning for virksomheder og iværksættere. Væksthus Syddanmark er en del af i alt 5 væksthuse i Danmark, fordelt i regionerne. Det har været en kæmpe succes, og i dag beskæftiger væksthusene i alt 130 medarbejdere.
-Det giver mening at tale vækst, også selv om vi har en finanskrise – måske er det ligefrem en fordel for væksten med krisen. Sagde Henrik Jacobsen og nævnte at erfaringen viser, at vi bliver bedre til at udtænke nye og gode ideer i krisesituationer, da her typisk opstår et stort udviklingspotentiale. -Vi har en tendens til bare at køre derudaf når det går godt, istedet burde vi oftere kigge på vores forretningsplan og bryde med de vante baner og tænke nyt. Fortalte Henrik Jacobsen, som også kunne berette at Danmark ligger på en global 5. plads når det handler om at skabe vækst – til gengæld er vi længere nede i rækken, når det handler om opretholdelsen.
På nuværende opstår ca. 15.000 nye virksomheder i Danmark om året. Vi er inde i en kurve med en sund vækst, og mange virksomheder har store vækstambitioner fra starten af. Det er den målgruppe af virksomheder og iværksættere som Væksthus Danmark typisk beskæftiger sig med. -Vi er et team af erfarne medarbejdere med en solid baggrund fra erhvervslivet. Det er nødvendigt at kunne tale samme sprog som de erhvervsfolk vi dagligt skal rådgive og vejlede. Fortæller Henrik Jacobsen, som forøvrigt tiltrådte sin stilling som direktør for Væksthus Syddanmark for godt et år siden. Han er uddannet produktionsingeniør og har i en lang årrække været ansat i ABB A/S de sidste tre år som direktør for robotdivisionen.
Læs mere om Væksthus Syddanmark her-Danmark ligger på en 5.plads globalt i at skabe vækst, men vi skal blive
bedre til at opretholde væksten efterfølgende. Sagde direktør for Væksthus
Syddanmark Henrik Jacobsen i sin tale på nytårskuren.

Læs senere i dag på mitsvendborg.dk om hovedtaleren på nytårskuren filosof og foredragsholder John Engelbrecht

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php