Historien om Troense Bådelaug

25. maj 2016


Troense Havn i første halvdel af 1960´erne

 

Troense Bådelaug, 1941-2016

 

AF LARS HANSEN

 

I slutningen af 1930´erne og begyndelsen af 1940´erne var der tre klubber med tilknytning til sejlads i Troense: Troense Junior Sejlklub, Troense Selskabelige Sejlklub og Troense Brolaug. Dengang bestod Troense Havn af Dampskibsbroen, og derudover af et par primitive bådebroer, som benyttedes af lokale sejlere og fiskere. I vinteren 1940-41 skruede isen broerne væk.  Bregninge sogneråd krævede, at der skulle være en forening til at drive broerne, hvis man skulle støtte genopbygningen økonomisk. Det førte til, at de grupper, som benyttede broerne, i 1941 stiftede Troense Brolaug. Op gennem 1950´erne og 60´erne foretog brolauget en langsom udbygning af havneanlægget. Pengene var små, men man var opfindsomme og fornyede for eksempel broerne med træ og pæle fra færgelejerne fra Svendborg-Vindeby færgefart, som blev overflødige, da Svendborgsundbroen indviedes i 1966. Der var gennem alle år et vist sammenfald af personer i de tre klubber, og det blev efterhånden opfattet som en oplagt ide med en sammenlægning. Dette sker i 1972 og fusionsklubben får navnet Troense Bådelaug.

 

I starten af 1980´erne køber klubben Fallentins Frugtlager og medlemmerne bygger lageret om til klubhus. Starten af 1980´erne var en gylden tid for fritidssejlads. Klubben havde mellem 3500 og 4500 årlige anløb af gæstesejlere. Det skæppede godt i klubkassen, så man havde ingen problemer med at løfte opgaven økonomisk, og allerede den 9.5. 1983 kan man tage klubhuset i brug. Amtsavisen beretter at: ”arbejdet med huset helt igennem har været udført på frivillig basis, med et betydeligt tilskud fra Svendborg kommune til opførslen af toiletbygningen. Klubhuset har i høj grad ændret udseende indvendigt – nyt gulv, nyt loft, hvide vægge, nyt møblement foruden køkken og plads på loftet til at indrette lokaler til klubbens jollesejlere”.

 

Det var på grund af købet af huset og de arealer der hørte til det, at Troense Bådelaug blev rigtig havneejer. Klubhuset og havnen har frem til i dag været et enestående aktiv for lauget. Broanlægget er løbende blevet udvidet og forbedret. Broerne blev fornyet i 2010 med hjælp fra A.P. Møllers Fond og seneste udvidelse skete ved årsskiftet, hvor bådelauget overtog en del af Dampskibsbroen fra Svendborg Kommune.

Klubben har gennem tiden fostret mange dygtige sejlere. Der er verdensmestre og danmarksmestre i forskellige bådklasser i medlemsskaren. Nogle af disse lægger stor energi i arbejdet med ungdomssejlerne. Klubben har i øjeblikket en af Fyns største ungdomsafdelinger og klubbens ungdomsarbejde er blevet fremhævet i Dansk Sejlunions 100-års jubilæumsskrift fra 2013. Klubben har en række dygtige Starbådssejlere og har fået tildelt Starbåds VM i 2017. Dette er sket i konkurrence med sejlklubber i Napoli og St. Tropez. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php