By og Land- Sydfyn bakker op om parkeringshus i Dronningemaen

15. februar 2009


Ifølge en analyse udarbejdet for Svendborg Komune om placering og indpasning af parkeringshuse i Svendborg midtby, vurderes et nyt P-hus i Dronningemaen/Skolegade som den bedst egnede placering. Et nyt parkeringshus placeret i Voldgade er ifølge analyse mindre egnet.
(Illustration fra: “Byarkitektonisk vurdering af indpasning af parkeringshuse i Svendborg”)

Få mere baggrundsviden om emnet her:

Byarkitektonisk vurdering af indpasning af parkeringshuse i Svendborg
Fokus på bilerne i midtbyen

mitsvendborg.dk har tidligere dannet ramme i debatten om placering af parkeringshuse i Svendborg midtby. På baggrund af den seneste udvikling i sagen, har mitsvendborg.dk modtaget en udtalelse fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn som tidligere har markeret sig markant i den offentlige debat i forhold til de byarkitektoniske og rumlige kvaliteter.
Klik her og læs foreningens udtalelse tilbage i januar 2007 vedr. p-pladser i Svendborg midtby, og læs herunder By og Land- Sydfyns seneste udtalelse. 

Parkeringshus i Dronningemaen.
 
Fyns Amts Avis bragte 3. februar en artikel af Ole Kølster som mikrofonholder for 2 repræsentanter for handelstanden i Svendborg. Meningen var at give medløb til Morten Sol Petersens (V) forslag om at forlade de vedtagne planer om P-hus i Dronningemaen og i stedet lade private bygge i Voldgaden. 
Synspunkterne fra de to foreningers formænd, Kim Dennig (Shopping Svendborg)og Hans Ulrik Scaffalitzkys (Erhversforum Svendborg), er ikke nye og bliver ikke mere fornuftige eller rigtige ved at blive gentaget.
 Svendborg kommune har fået foretaget en grundig analyse, ganske vist før klimadebatten og den igangværende økonomiske krise, som peger på en god løsning af midtbyens parkeringsproblemer ved at få tømt Torvet og Ramsherred for biler og etablering af et stort parkeringshus i skrænten mellem Bagergade og Dronningemaen. Forslaget giver helt indlysende de bedste tilkørselsforhold og langt den mindste belastning for omkringboende. Fra denne placering kan man gå direkte ind i midtbyen forbi skole, teater og rådhus til de spændende forretninger og gademiljøer. Forslaget kunne rigtigt udformet endda lukke det grimme hul i Bagergade (”Bremerpasset”) og dermed forhindre gennemkørsel over Centrumspladsen og sikre et langt bedre miljø på denne centrale plads. Skulle disse pladser ikke være nok kan de løbende målinger fortælle os hvornår næste initiativ bør være klart. Hér vil Foreningen By og Land-Sydfyn foreslå at området ved SG-hallen bliver indtænkt. Det ligger bynært og udnyttes ikke optimalt i dag. Med hallens udflytning til idrætsbyen kunne der her gradvist etableres parkering i flere lag i kombination med boliger/erhverv. 
Kim Dennig siger i artiklen, ”Og hvad skal Torvet ellers bruges til? Bilerne giver liv, og nævner Fåborg som et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå. Scaffalitzkys supplerer med eksempler fra andre byer, hvor man også har forsøgt sig med bilfri pladser.”
 
Vi lader synspunktet stå et øjeblik!
 
By og Land-Sydfyn mener ikke at det er bilerne der giver liv i byen. Det gør derimod mennesker – de er forudsætningen for byens liv. By og Land-Sydfyn vil på det varmeste støtte byrådets vedtagne forslag og advarer mod at hoppe på den nye kampagne.
 

På vegne af bestyrelsen i Foreningen By og Land-Sydfyn
Rudi Rusfort Kragh
Formand

10 svar til By og Land- Sydfyn bakker op om parkeringshus i Dronningemaen

 1. Arne Ebsen
  15. februar 2009 at 15:18

  P-hus lukker sår i byen
  Jeg har tidligere slået til lyd for en løsning, som Land- og by også markerer. Den skandaløse beslutning i sin tid om at slå hul i Bagergade for at fremme biltrafikken belaster den dag i dag byens midte. Den ville være et plaster på såret, hvis der blev lukket igen og bilerne kunne parkere bynært tæt på centrum, så byens handel ikke bliver trukket ud i alle hjørner med en belastning af adgangsvejene for beboerne til følge.
  Det bilfri torv er en gevinst ikke kun for byens borgere, men efter min opfattelse også for de handlende i området, der vil kunne skabe en langt større helhed, der kombineret med Borgerforeningens istandsættelse og renovering af pladsen på Ramsherred vil give byen charmen tilbage.
  Der behøves ikke tænkes på p-pladser andre steder. Såfremt der etableres en ordentlig plads ved idrætshallen på Ryttervej med mulighed for at have en cykel holdende og konstant busbefordring med 12-18 personers busser til bymidten er det alt rigeligt.
  Vi har alle tiders mulighed nu, hvor motorvejen skal flettes ind. Skal vi have alle bilerne fra den ind i bymidten inviterer vi først som sidst til et trafikalt kaos.
  Arne Ebsen

 2. Jens Christiansen
  15. februar 2009 at 20:45

  Så fik jeg lejlighed til at læse hvilke forslag der diskuteres om – tak for det.
  Jeg må indrømme der er mange interessante bud på parkerings-huse i Svendborg (under Torvet er nok lidt urealistisk) men fakta er jo, at det bedste forslag er at bygge et ind i skråningen ved Skolegade – fra Dr.Maen. Det fremgår helt tydeligt af denne analyse. Derfor er det mig ubegribeligt at nogen alligevel bringer nogle af de andre forslag frem, og når de så oven i købet regnes for at være “mindre egnede”, som det er tilfældet i Voldgade. Er her tale om politiske motiver eller er det fordi der bare ikke er råd?

 3. Hans Nørgaard
  15. februar 2009 at 20:56

  Ideelt set er det det rigtige forslag, ingen tvivl om det, men desværre tror jeg alligevel de næringsdrivende får ret. Der vil blive mindre liv i bymidten, handlen vil fortrække til varehuse, hvor folk kan parkere direkte udenfor døren.

 4. Hanne S.
  16. februar 2009 at 17:38

  Men hvori ligger beviset for at handlen i bykernen vil blive dårligere stillet af at fjerne bilerne fra bymidten? Man “formoder” at handlen vil fortrække til varehuse uden for byen, eller for den virkelige pessimist – helt til Odense, hvis vi skal gå mere end 25 meter fra hvor deres bil er parkeret, til der hvor vi skal handle. Hvem siger egentlig ikke at det kunne få den modsatte effekt, nemlig at når bilerne forsvinder, så kommer der endnu mere liv i byen. Ja, By og Land siger det, og jeg tror at de har ret.

 5. Knud Petersen
  16. februar 2009 at 19:59

  I den analyse som ligger til download ifb. denne artikel, bringes også et parkeringshus i Hulgade på banen. Det sidestilles dog med Voldgade i kategorien “mindre egnet” som område for p-hus, men for mig at se har Hulgade da en ret god placering. Hvorfor er dette forslag slet ikke nævnt?
  Hvorfor er der ike flere byrådspolitikere som markerer sig i denne debat? Er man nervøse for at det kunne gå hen og blive et valgtema?!

 6. Hans Nørgaard
  18. februar 2009 at 01:29

  Torvet har altid været “hjertet” i en købstad. Så man kører ofte lige omkring torvet for at se om der er en ledig parkeringsplads, inden man accepterer en parkeringsplads i periferien. En øget torvehandel med flere boder og stande, langt hyppigere end nu vil rimeligvis kunne virke dragende på mange, der kommer til staden.

 7. 18. februar 2009 at 09:24

  Først vil jeg sige tak for debat her, håber den bliver lidt større!

  Så vil jeg ligge ud med Hans Nørgaard, bilfrit torv, skal naturligvis erstattes af et levende og aktivt torv, som netop skal sikre, at den handel der foregår i bymidten forstærkes af lysten til at få oplevelser….
  Til Knud P., så er det sikkert, at kunne Hulgade (måske oven i købet SOSU.huset) komme i spil, så var det en fantastisk løsning, men det er, også for at svare på Jens C. indlæg, også noget med økonomi at gøre….
  For, huset ville uanset placering, skulle betales af nogle ude fra, da der IKKE ligger anlægspenge i kommunekassen….
  At få lukket Bagergade, vil være flot, og det fortjener Svendborg, og vi vil i udvalget for Kultur og Planlægning gøre vores til, at det kan gøres så interessant for “pengemænd”, at lave det der, som muligt….
  Når jeg så samtidigt har sagt, at vi i vores fælles beslutning, OGSÅ har sagt det kunne være muligt i Voldgade, så er det ærligt fordi, jeg tror det ville være det sted som ville tiltrække investorer hurtigst muligt…. og hurtigst muligt er lig med bilfrit torv, som er lig mere en mere levende bymidte, som er lig med et “bedre” ry, som er lig med flere besøgende udefra, som har behov for at sætte deres biler bynært, og IKKE Arne E, ude ved idrætshallen…. det er vi mennesker ikke klar til, og tror ej heller vi bliver det! Impulskøb, der skal slæbes til bus, og så videre til bil????
  Kollektiv trafik lider under ikke bare at kunne køre den enkelte direkte fra A til B, hurtigst og mest “lige”, så det ville slet ikke være realistisk!

 8. 18. februar 2009 at 09:26

  Ps. så har jeg som det er nævnt her, IKKE haft tanker om at forlade aftalen om P-hus i Bagergade, blot nævnt, at Voldgade OGSÅ er muligt i føleg selv samme aftale!

 9. 18. februar 2009 at 23:59

  Der har siden den 15.2 kørt en debat i mitsvendborg.dk om placeringen af et P-hus i byen. Debatten er startet på baggrund af et læserbrev fra Rudi Rusford Kragh fra ”By og Land”, hvor han kommenterer et interview i Fyns Amts Avis af undertegnede og Kim Dennig, Shopping Svendborg, om vores syn på P-forholdene i Svendborg generelt og et forslag om et privatfinansieret P-hus i Voldgade.
  Det ikke særligt erhvervsvenlige læserbrev giver en misvisende og dårlig gengivelse af artiklen i FAA og det er helt forkert at antyde, at artiklen er bestilt af erhvervsforeningerne. Citat:. … Fyns Amts Avis bragte 3. februar en artikel af Ole Kølster, som mikrofonholder for 2 repræsentanter for handelstanden i Svendborg…” Det var ikke vores påhit. Det var amtsavisen, som ønskede at håndtere et aktuelt emne på baggrund af udvalgsformandens forslag om P-hus i Voldgade.
  Det er derfor godt, at mitsvendborg.dk har sørget for links til diverse baggrundsmaterialer.
  Den verserende sag handler om flere problemer/ønsker.
  1. Vi mangler P-pladser i Svendborg midtby. En redegørelse fra 2005 anslår, at der skal skaffes 500 flere pladser. P-pladser er af vital betydning for erhvervslivet i midtbyen – både for kunderne og for medarbejdere i virksomhederne. Det er særligt aktuelt nu, hvor motorvejen TIL Rosengården er færdig i løbet af et par måneder. Faktisk skulle et P-hus oprindeligt have stået færdig i 2009.
  2. Der er et stort og berettiget ønske om at ”fredeliggøre” bymidten og skabe sammenhæng mellem by og havn. Til opnåelse af det mål, er der en plan om at placere parkeringsmuligheder i ringgaderne og at se på, hvordan man kan binde by og havn sammen for de bløde trafikanter. Der afholdes netop en workshop for interessenterne den 4. marts, hvor vi selvfølgelig også deltager.
  Der skal derfor primært bygges P-huse for at løse det nuværende underskud af P-pladser, MEN hvis de ligger rigtigt, kan de også bidrage til at ”fredeliggøre bymidten” uden at det går ud over erhvervslivet. Det er jo vigtigt, for specielt detailhandelen er jo med til at gøre det spændende for borgerne at være i bymidten.
  Når vi i Erhvervsforum Svendborg siger ja til et privat parkeringshus i Voldgade er det fordi vi har brug for parkeringspladser her og nu. Og med mindre staten i lyset af finanskrisen letter lidt på kreditrammerne, har Svendborg ikke råd til at bygge i Bagergade. De penge, som er samlet op gennem P-afgifter er for en stor dels vedkommende allerede brugt eller bestemt til andre formål vedrørende byens rum og pladser. Og så røg der ved årsskiftet lige 2 mill. kr. i sparerunden.
  Når det drejer som at fredeliggøre bymidten, – og her tænkes konkret på Ramsherred og Torvet – er hverken Bagergade eller Voldgade P-alternativet. Bagergade ligger både mentalt og geografisk alt forlangt væk fra handelsgaderne og detailhandelen i Møllergade og den nedre del af Gerritsgade vil heller ikke få gavn et P-hus i Voldgade. Her er Torvet og Ramsherred i dag af vital betydning og det vil kun kunne erstattes af P-muligheder omkring stationen og i Hulgade. Biblioteksplanerne på havneområdet rummer også mulighed for flere parkeringsmuligheder, men det har jo længere udsigter.
  Der har i indlæggene været rejst tvivl om afstanden virkelig har så stor betydning, hvis man i bymidten kan skabe et attraktivt bilfrit alternativ. Erfaringerne fra andre provinsbyer siger imidlertid klart, at p-muligheder tæt på handelsgaderne er afgørende. Ellers skal der være andre ting, som trækker – hver dag – hele året – og det er næppe muligt. Vi er jo ikke en pulserende metropol som New York – eller bare København. Når biblioteket gerne vil til havnen, er det jo bl.a. fordi der her bliver kundetrafik og P-muligheder. Butikkerne i Gerritgade og Møllergade har helt sikkert de samme ønsker til kundeflow og P-muligheder.
  Det kan jo være, at workshopen den 4.3. kan overbevise os om noget andet. Det er vi åbne overfor.

  Så vores indstilling er klar:
  1. Se så at få skaffet flere P-pladser i en fart – inden kunderne i stedet kører til Odense – og det kan gerne være i Voldgade (som kommunens rådgivere i øvrigt pegede på i en tidligere rapport fra 2005). Og også gerne et ekstra i Bagergade, når der er penge til det.
  2. Sørg for at der er de RIGTIGE P-alternativer inden Torvet og Ramsherred gøres helt eller delvist bilfrit.

  På vegne af bestyrelsen i Erhvervsforum Svendborg
  Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

 10. Arne Ebsen
  19. februar 2009 at 10:49

  Allerførst vil jeg give udtryk for, at der er rigtig godt, hvis debatten her fortsætter med sobre og konstruktive indspil fra forskellige interessenter.
  I liste T er vi fortsat af den opfattelse, at hvad der er muligt i bl.a. Groningen, Brügge og Stratford også er en tanke værd i Svendborg. Derfor en p-plads i vestbyen med gode forbindelser til midtbyen – park and ride. Det vil give en god mulighed for de mange, der har arbejde i byen for at langtidsparkere sikkert og uden udgift. Dermed tager vi en stor del af presset af de eksisterende p-pladser og kan efterhånden nøjes med en Bagergadeløsning. Jeg har tidligere givet udtryk for en positiv holdning til Hulgademodellen, men den er blot ikke særlig nem at realisere. Hvis vi på nogen mulig måde kan fremme den, er der opbakning til det herfra også.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php