By og Land- Sydfyn går på facebook

26. september 2016

 

Siden 1969 har By og Land- Sydfyn passet på vores bygningskultur. Foreningen igangsætter nu en ny dialogform med offentligheden omkring byudvikling og bygnings- og landskabskultur

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

De har været aktivt medvirkende til, at Svendborg Kommune i dag har en arkitekturpris, en arkitekturpolitik og et arkitekturråd. 

De har været med i forreste linie i at sikre, at en af Svendborgs ældste ejendomme, Kullinggade 6, ikke er blevet nedrevet, men i dag står flot og nyrenoveret.

De har spillet en central rolle i, at Christiansmøllen nu får nye vinger og bliver istandsat for et millionbeløb.

De har gennem de sidste 15 år været en strategisk aktiv partner i udviklingen af Svendborg Havn, herunder stået fast på behovet for øget sammenhæng mellem bymidten og havnen.

De deltager aktivt og synligt i byudviklingsprocesserne, hvor de ofte er centralt placeret i forskellige råd, grupper og udvalg, som har til formål at skabe større bevidsthed om Svendborg Kommunes udvikling og bygningskultur. De afholder debatmøder og foredragsaftener, udgiver temafoldere og sidder i debatpaneler, når byens udvikling bliver diskuteret.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn – i daglig tale By og Land- Sydfyn – har opnået mere end de fleste foreninger på Sydfyn i arbejdet med synliggørrelse af vores bygningskultur og landskabelige værdier. Nu går foreningen endnu mere aktivt ind i den digitale kommunikationsalder med blandt andet en ny facebookprofil.

 

Input via facebook
By og Land- Sydfyn har eksisteret siden 1969 og har gennem årene fået slået sit navn fast som en forening, der er svær at komme udenom, når Svendborg midtby og hele kommunens samlede æstetiske udtryk diskuteres.

Foreningens primære formål er at arbejde for bevaring og udvikling af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt at fremme bygnings- og landskabskultur på Sydfyn.

 

Formanden for foreningen, Rudi Rusfort Kragh, udgør en væsentlig rolle i bestyrelsen. Han er en kendt meningsdanner i den offentlige debat og har ved flere lejligheder formået at få foreningens synspunkter sat højt på dagsordenen. Nu inviterer formanden til mere og tættere dialog med den brede offentlighed inden for foreningens interesseområder.

 

– Vi har over en periode diskuteret i bestyrelsen, hvordan vi kommer endnu bredere ud med foreningens synspunkter, og her er de digitale platforme og sociale medier et rigtig godt værktøj. Derfor har vi i samarbejde med mitsvendborg.dk nu gjort det lettere for folk at få indblik i, hvad det er, By og Land- Sydfyn står for, udtaler Rudi Rusfort Kragh, som ikke er i tvivl om, at der blandt kommunens borgere er stor interesse for Svendborgs udvikling.

– Der er en udvikling i gang her i Svendborg, som gør, at der bliver rørt ved nogle af vores mest sårbare og følsomme kulturmiljøer. Se blot på udviklingen på Svendborg Havn eller hele forløbet med omdannelsen af midtbyen og Den Grønne Tråd. Her spiller By og Land- Sydfyn en vigtig rolle, hvor vi både medvirker aktivt i udviklingsprocesserne og samtidig holder et skarpt øje med, at vores bygningskulturelle værdier ikke lider overlast, siger Rudi Rusfort Kragh og sender ved samme lejlighed en opfordring om at deltage aktivt i debatten om byens udvikling.

– Vi har oprettet en gruppe på facebook, hvor formålet er at invitere folk ind i debatten om vores bygningskultur og de landskabelige kvaliteter, som kendetegner vores område, lyder det fra formanden for By og Land- Sydfyn.

 

Du kan være med i gruppen på Facebook og medvirke i debatten om byens udviklingsprocesser og bygningskultur. Skriv By og Land- Sydfyn i søgefeltet på Facebook.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php