Utroværdig planlægning i Svendborg kommune.

13. januar 2008


Når en kommune gennemfører den lovpligtige kommuneplanlægning med rammer for anvendelse af alle kommunens delområder, er der tale om et håndslag til borgerne, – en slags kontrakt, som sikrer, at den enkelte kan disponere over sin ejendom i tillid til udviklingen i de nære omgivelser.
Køber man f. eks. et parcelhus er det godt at vide, at planlægningen forhindrer en fabrik eller et højhus på nabogrunden. Planlægning skaber altså tillid og tryghed for den enkelte – eller gør den?Desværre er der eksempler på, at det offentlige system bryder den værdifulde aftale, som kommuneplanens rammer er udtryk for.Seneste eksempel er lokalplanforslag nr. 507 for ”Kogtvedslagtergrunden”, hvor kommunen på baggrund af en række svage begrundelser øger bebyggelsesprocenten fra 30 til 40 og tillader en forøgelse af byggehøjden fra 2,5 til 4 etager. Der kan forekomme gode begrundelser for justering af gældende kommuneplanrammer, men kommunen har med lokalplanforslaget ladet sig påvirke af en privat investors ønske i en sådan grad, at man har ladet naboerne i stikken og har brudt ”kontrakten” med de mennesker, som i en årrække har disponeret i tillid til kommuneplanens rammer.Foreningen By og Land finder ikke, at der i denne sag er samfundsmæssigt tvingende grunde til at bryde de vedtagne rammebestemmelser og finder ikke de fremførte argumenter for overbebyggelse for lødige. Rudi Rusfort Kragh
Fmd. By og Land- Sydfyn
www.byogland-sydfyn.dk

Et svar til Utroværdig planlægning i Svendborg kommune.

  1. Susanne Riber
    14. januar 2008 at 00:44

    Hvor er det godt at få en reaktion fra By og Land!
    Vi er mange der er engagerede i Tankefuldprojektet og som nu kan være nervøse for at alle kommunens fine intensioner om involvering af borgerne bare er ren overflade. Vil vi også i Tankefuldprojektet opleve at beslutninger vedrørende byggehøjde og byggetæthed pludselig kan ændres fordi en investor ønsker det?
    Det synes påfaldende at to områder, Kogtved og Tankefuld, ikke “udsættes” for samme behandling vedrørende inddragelse af borgerne og jeg mener kommunen sætter sig troværdighed over styr – endnu en gang!

Skriv et svar til Susanne Riber Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php