Hvordan blev vi til – en gruppes undfangelse og opvækst

23. februar 2009


Download folderen: Vores Svendborg

For knap et år siden inviterede Kultur- og Planlægning, Svendborg Kommune, fire ‘selvkørende’ borgergrupper til på baggrund af hvert sit tema, at komme med indspark til UDVIKLINGEN AF SVENDBORG.
De 4 temaer var: ‘Bosætning, bymiljø og lokalområderne’, ‘Kultur, sundhed og fritid’, ‘Erhverv og uddannelse’, samt ‘Infrastruktur og det åbne land’.
Hermed følger resultatet fra temagruppen: “Kultur , sundhed og fritid” iform af folderen “Vores Svendborg”. Navnet til folderen, som også forventes snart at kunne fåes i trykt form, har ifølge gruppens tovholder Lone Møller, ladet sig inspirere af mitsvendborg – både med navnet og med Visionen, at lave et ’forum for medborgerskab’, så de (uudnyttede?) kræfter og den energi, som er så karakteristisk for Svendborg indgår i en langsigtet og dermed bæredygtig proces.

I september 2007 fik jeg en opringning fra Jan Carlsson i Kultur og Plan, Svendborg Kommune. Han fortalte, at afdelingen efter nogle borgermøder var ved at tage initiativ til at igangsætte fire selvkørende borgergrupper, som kunne bidrage til og inspirere kommunen med visioner og tanker i forbindelse med Strategi Svendborg 08. Der var brug for, at fire personer ville påtage sig opgaven som tovholder for fire temagrupper. Det var fristende for mig at sige ja til at blive en af dem, da byens og kommunens udvikling ligger mig på sinde, og jeg kender det vækstlag som ligger og venter på at blive opdyrket.

Det sædvanlige forbehold med tid blev ikke et problem, da indkaldelsen til det igangsættende møde blev udsat i et væk – tak for det! Da den så endelig kom i foråret 2008, deltog jeg i det første møde med det faste forsæt at melde fra – nu var jeg fuldstændig blevet indhentet af andre arbejdsopgaver. Mødet formede sig imidlertid i en vældig entusiastisk ånd og med godt humør hele vejen rundt om bordet.Det var om ikke umuligt, så i hvert fald dumt at sige fra –til så åben en invitation om at være med til at trække noget nyt i gang. Hvad det så end var. Arbejdsgrundlaget var kommunens Planstrategi og lokal Agenda 21, og de fire grupper fik til opgave at forholde sig – frit – til den under hver sit tema. Vi har arbejdet med KULTUR, SUNDHED OG FRITID og har haft seks faste deltagere i gruppen. Andre har bidraget debatterende og skriftligt. Gruppen har været åben, men vi valgte at bruge alle kræfter på det interne arbejde frem for det inddragende og opsøgende. Det kan komme i næste fase. Det har været muntert, energisk og inspirerende fra først til sidst. Hvis denne proces skal være toneangivende for Svendborgs fremtid, så er der ’Lys over Svendborg’ forude.

Som overskriften antyder, har det været en proces, hvor alle har bidraget – altså var der mere basis for rebslageri end en tovholder.Vi har kun bidraget med en brøkdel af hvad vi – og andre – har på lager, så vi fortsætter arbejdet i gruppen. Visionen er, at vi laver et ’forum for medborgerskab’, så de (uudnyttede?) kræfter og den energi, som er så karakteristisk for Svendborg indgår i en langsigtet og dermed bæredygtig proces.

Lone Møller
fhv. tovholder

Du kan også bidrage med dine input i processen, enten her på mitsvendborg.dk eller ved at maile til Lone Møller på lm@lonemoeller.dk  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php