Lokalplanforslag for Silvangrunden sendes i høring

28. februar 2009

 
Efter flere års tilpasning af diverse forslag om bebyggelse på den tidligere Silvangrund, har byrådet nu endeligt besluttet at sende et lokalplanforslag i høring. Modellen på billedet er med enkelte ændringer således det der som udgangspunkt arbejdes ud fra.

Download: Forslag til Lokalplan 517 og kommunetillæg 5.19

Svendborg Byråd har på byrådsmødet 24.02. vedtaget at sende forslag til lokalplan 217 og kommuneplantillæg 5.19 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Korsgade til offentlig høring  i 8 uger. Området omhandler den tidligere Silvangrund i Svendborg midtby.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af en ny bolig- og erhvervsbebyggelse beliggende i centrum af Svendborg By.
Den ny bebyggelse er disponeret i to afsnit, dels som en sluttet byhusbebyggelse i 2½ etage langs den nye adgangsvej og dels som en karrébebyggelse i 4 etager omkring en stor fælles grønning. Lokalplanen opdeles i 5 delområder, som fastlægger bebyggelsesprocent på maks. 110 på hver enkelt ejendom og fastlægger retningslinier for bebyggelsens omfang og maksimale højde for hvert enkelt delområde. Det maksimale etageantal er fastsat til 4.
Forhøjet bebyggelsesprocent
Det eksisterende lokalplanområde Lokalplan 001.156 er omfattet af kommuneplanens rammeområde C16, der fastlægger en bebyggelsesprocent på max. 75 for området som helhed med maksimal etageantal på 2½. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanforslaget, der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg 5.19 med bestemmelser om en forhøjelse af bebyggelsesprocenten til 110, og maksimal etageantal på 4 med maksimal højde i kote 18.50 m.

Netop højden på et nyt byggeri har været et af de store diskussionsemner på flere af de borgermøder der har været i forbindelse med tidligere fremlagte skitseforslag. Byggeri i helt op til 8 etager har været fremme, men har mødt skarp kritik fra både beboere i området, samt fra dele af byrådssalen. Den generelle holdning har været, at holde rammerne med den eksisterende bebyggelseshøjde på max. 2½ etager.


Illustration af et tidligere fremlagt projektoplæg i 8 etagers højde.
Projektet fik tommelfingeren nedad af såvel borgere som Kultur- og Planudvalget.

Arkitekturpolitikken med i betragtningerne.
Svendborg Kommunes netop vedtagne arkitekturpolitik kommer til at spille en central rolle under hele forløbet af et eventuelt byggeri på Silvangrunden. Med vedtagelsen af arkitekturpolitikken i oktober 2008 ønsker Svendborg Kommune nemlig at sætte særlig fokus på kvaliteten af vores fysiske omgivelser. Den er tænkt som en dynamisk ramme, som skal bidrage til at fastholde arkitektonisk kvalitet og udvikle nye muligheder. Ifølge arkitekturpolitikken vil kommunen bla. basere planlægningen for etageboligbyggeri på en analyse af, hvor byområderne kan gå i højden.

Læs mere om Svendborg Kommunes arkitekturpolitik her:
Svendborg Komune har nu officielt en arkitekturpolitik
Arkitekturpolitik -hvad betyder det?
By og Land- Sydfyn lægger op til højhuspolitik
  

Udover arkitekturpolitikken som et væsentligt element i forløbet, er formålet med lokalplanen:
– at muliggøre opførelse af attraktive boliger i centrum af Svendborg.
– at fastlægge bestemmelser for nybyggeri der fastholder bebyggelsen som en harmonisk og karakterfuld helhed i den bymæssige sammenhæng.
– at sikre at den nye bebyggelse er i overensstemmelse med kommunens gældendearkitekturpolitik.
– at sikre at ny bebyggelse ikke medfører væsentlige skyggegener for nabobebyggelser.

– at sikre hensigtsmæssige trafikale forhold og sammenhængende friarealer i bebyggelsen. 

Bemærkninger til lokalplanforslaget kan de næste 8 ugers høringsperiode indsendes til:

Kultur og Planlægning
Ramsherred 5
5700 Svendborg
kulturogplan@svendborg.dk


mitsvendborg.dk har fulgt udviklingen af Silvangrunden, og bloggen har været et væsentligt omdrejningspunkt i den offentlige debat om emnet.
Du kan få et grundigt tilbageblik på udviklingsforløbet her:

Nyt ide-oplæg til Silvangrunden sendes i høring
3-D illustrationer af de nye skitser for Silvangrunden
Markant politisk fremmøde til borgermøde om Silvangrunden

Frygt for gentagelse af Bio-byggeriet
Videoklip over området ved Silvangrunden
Udviklingen af Silvangrunden del 1
Udviklingen af Silvangrunden del 2
Udviklingen af Silvangrunden del 3
Debatmøde om højdebyggeri på Silvangrunden
Cafe`- debatmøde om Silvanbebyggelse
Højdebyggeri på Silvangrunden

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Et svar til Lokalplanforslag for Silvangrunden sendes i høring

 1. Bengt Johansen
  1. marts 2009 at 19:23

  Tak for denne rigtig gode og oplysende side om Silvan-grunden, bedre information findes ikke mig bekendt andensteds.
  Det er med stor interesse at jeg har læst dette nye lokalplanforslag som endelig er sendt til høring om Silvan-grundens fremtid. Med dette skridt kommer der forhåbentlig gang i at få dette tarvelige område, og denne grimme gamle Silvan-bygning, erstattet med noget nyt, som kan forskønne området. Positivt er det også at kommunens nye arkitekturpolitik bliver indraget når et nyt boligbyggeri skal tage form. Vi behøver ikke gå mange meter ned af Jernbanegade for at få et skrækeksempel på hvordan man tidligere tillod private bygherrer at skæmme en væsentlig del af bymidten, med opførelse af byggeri i fuldstændig ubalance med områdets æstetiske sammenhæng. Dog kan det stadig undrer mig, at man gang på gang prøver til for at få kastet nogle ekstra etager på et nyt byggeri, som således vil være ude af tridt med den eksisterende byggehøjde i området. Ganske vist er vi da kommet ned fra tidligere fuldstændig uanstændige forslag om bebyggelser i 8 etager, og er nu nede på 4 etager. Men hvorfor skal der nu lige de her 1,5 etager ekstra på? Hold det dog nede på de 2,5 etager som den eksisterende bebyggelseshøjde.

  MV
  Bengt Johansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php