Askelæs Pyrrhussejr

7. december 2016

Byrådets beslutning om at give forældrebestyrelserne mulighed for at fravælge digital læring i dagpasningen, vil resultere i yderligere skævvridning af de sociale vilkår for børn, mener Arne Ebsen, Liste T.

 

Læserindlæg af
ARNE EBSEN, byrådsmedlem Liste T.

 

Store dele af Danmark har i de seneste måneder kunnet følge Steiner-børnehaven, Askelæs heroiske kamp mod myndighedernes overgreb. Udvalget for børn og unge har formastet sig til at tvinge de 21 børn i institutionen til at bruge iPads.

 

Hele debatten udspringer af, at kommunalbestyrelsen vedtog en vision for læring og dannelse i april ´14, hvor der blev skitseret 3 hovedområder for de 0-18 årige i Svendborg Kommune:

 

Innovation

Kreativitet

Digital læringskompetence

 

Den sidste del af visionen er i dagspressen blevet fremstillet, som om det alene var et spørgsmål om tekniske it-færdigheder. Hele dannelsesaspektet og den etiske dimension er bekvemt blevet udeladt – alene af den grund, at det er for vanskeligt at skulle sætte sig ind i de mere komplekse tanker.

 

Der er talrige velbegrundede artikler, bøger og rapporter, der dokumenterer et udtalt behov for at lære vore børn en duelig og forsvarlig omgang med de digitale muligheder. Fremtiden byder nok ikke på færre.

 

Forleden vedtog et markant flertal så, at det nu er op til dagpasningens aktører frit at vælge om og i hvilket omfang den digitale kompetence skal tilgodeses. Sjældent har en næsten enig kommunalbestyrelse svømmet så hurtigt baglæns. At Askelæs kamp kan føre til, at også andre forældrebestyrelser fravælger muligheden for digital læring og dermed måske bidrager til yderligere skævvridning af de sociale vilkår, har kun de færreste forholdt sig til.

 

Allerede dagen efter vedtagelsen deltog jeg i KLs politiske møde om 0-18 års området. Tidlig indsats stod i fokus fra mødets begyndelse og Dorthe Møller fra KL underbyggede behovet for at udligne de forskelle som børn møder med i pasningen.

 

De svageste 15% af børnene forlader i 3 års alderen pasningen med sproglige forudsætninger, der svarer til de, de stærkeste børn begynder i pasningsordningerne med. Ved skolestarten er der op til 2 års forskel på børns færdigheder. Det er sikkert ikke anderledes på det digitale felt, og her hører Askelæs forældre jo givetvis ikke til de, der har sværest ved at give børnene de fornødne kompetencer – men har de overhovedet overvejet, hvad deres egoistiske holdning har af konsekvenser for de øvrige institutioner?

 

Mest bemærkelsesværdigt i debatten er vel egentlig, at vi har oplevet den lokale Enhedsliste som frontkæmper for de private aktører på området, sideløbende med at listens 4 medlemmer forsvarer, at uligheden blandt børn får lov til at vokse. Altså to helt centrale punkter, hvor de fleste ellers nok ville påstå, at venstrefløjens politiske indsats almindeligvis ville være prioriteret modsat.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php