By og Land- Sydfyn hilser Masterplan for Tankefuld velkommen

3. marts 2009


www.byogland-sydfyn.dk
Download i pdf.: Høringssvar BL-S til Masterplan Tankefuld

Projektet for bydelen Tankefuld indledtes for flere år siden med nogle overordnede visioner, som var grundlæggende for dette meget store byudviklingsområde.
 

Det er blevet debatteret og diskuteret ved mange møder og høringsprocesser, således som vi har tradition for på disse kanter. Som også anbefalet fra By og Land-Sydfyn (BL-S), afholdtes en arkitektkonkurrence i flere tempi, som gav mange gode indspark til løsning af opgaven. På baggrund af vinderforslaget, som blev offentliggjort i marts. 2008, er der nu udarbejdet en ’Masterplan’.
 

Tankefuld-projektet er i store træk løbende under udviklingen blevet positivt modtaget. Der kan være lidt diskussion om vejplacering, bygningshøjder, indpasning af den ene eller anden særinteresse mm., men grundholdningerne i projektet – og muligheder for en realisation – bliver ikke debatteret særligt. 

BL-S er enige i de grundlæggende tanker og visioner, og vil omhyggeligt, ihærdigt og med stor interesse følge den videre udvikling. 
De smukke nøgleord: Landskabsby, det mangfoldige landskab, sundhed og bære-dygtighed, læring og udvikling, ’det gode liv’, – og det sidst tilkomne: ’Cittaslow’, rummer visioner, ikke nødvendigvis de samme visioner, men udstikker rammer for forestillinger.  

Det vi skal interessere os for nu, er sammen at definere disse nøgleord, og at sørge for at de gode intentioner bibeholdes og fastholdes i det videre forløb.
 

Nu er det den reelle og kontante planlægning, der gælder; kommuneplanlægningen, og den efterfølgende lokalplanlægning. Når vi skal debattere den, og det skal vi måske snart, skal vi konvertere tanker og visioner fra Masterplanen til konkrete planer – og måske erkende, at der kan være lang vej endnu.
 

I forordet hedder det at Masterplanen efter ikrafttræden i 2009, ’vil være det styrende redskab for områdets udvikling’. Dvs., at Masterplanen er en del af den kommende kommuneplan, eller rettere de kommende mange kommuneplaner. Tidshorisonten for Tankefuldprojektet rækker jo langt ud over en enkelt kommuneplanperiode. 

Side 6.: ’Svendborg Kommune ønsker at samle størstedelen af kommunens byudvikling i ét område, i modsætning til den lokale knopskydning…..’. Vil etableringen af Tankefuldplanerne reducere landsbyernes chance for at overleve? Hvordan påvirker Tankefuld-projektet udviklingen i resten af kommunen? Side 6 (tredje spalte) Teksten beskriver områdets enestående natur og landskab, og kultur-historiske kvaliteter, og afsluttes med sætningen: ’Det er i og omkring disse fantastiske landskaber den nye bydel i Tankefuld skal bygges, – og landskabet spiller derfor en helt afgørende rolle for udviklingen af den nye landskabsby.’Vil de ’fantastiske landskaber og enestående natur’ kunne
bevares, når vi bygger ny by?
 

Side 7: Tanken om CO2-neutralitet er oplagt og mulig i en ny bydel af denne størrelse. Godt indslag til en lokalplan, som også bør være gældende for alle andre byggerier i kommunen. BL-S finder det af vigtigt, at de første bebyggelser i den nye bydel er særligt eksemplariske, såvel arkitektoniske som energi- og miljømæssige – så der lægges et niveau for det efterfølgende byggeri. 

Side 8: Under overskriften ’Tankefulds værdier’ følger et meget smukt manifest om byudvikling baseret på de fire temaer: Et mangfoldigt landskab, Det gode liv, Sundhed og bæredygtighed, Læring og udvikling. Temaerne defineres, uddybes og eksemplificeres naturligvis med henblik på Tankefuld-projektet.Manifestet samler på forbilledlig måde alle de flotteste visioner om moderne by- og landskabsudvikling, om kommende generationers sameksistens og synergi i en ny og bedre verden.  

Det store spørgsmål er: Er vi politisk klar til at realisere dette flotte og ambitiøse projekt?Det har været nævnt, at der satses på privat kapitel i planens delprojekter. Privat kapital vil i vores samfund søge at reproducere sig selv. Det går sjældent helt af sig selv, og der må gives køb på den ’forretningsmæssige mest lukrative’ plan. Og fra politisk side må der gives køb på hvad der planlægningsmæssigt er besluttet. Det er det der sker, når projekter kan blive godkendt med et lille ’tillæg til kommuneplanen’ og ’en lille dispensation’ fra den besluttede lokalplan. 

Og det er det, der også kan ske i Tankefuld, når det smukke manifest og den smukke masterplan ikke bare uden videre kan forfølges. Det er det vi skal være på vagt overfor. 

BLS kan i enhver henseende bakke op omkring masterplanens mål og succeskriterier, og ser frem til følge og understøtte visionerne 

Lad os ved fælles hjælp holde fast i den.  

Med venlig hilsen 

Henrik Fog-Møller
Landskabsarkitekt 
Bestyrelsesmedlem, BL-S                                                               
og
Rudi Rusfort Kragh                                                        
Formand for BL-S
Bestyrelsesmedlem, BL-S

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php