Elever arbejder med grænser

22. marts 2017


 

7.klasses elever fra Tåsingeskolen arbejdede i uge 6 med at finde grænser, forstå grænser og flytte grænser. 

 

AF IBEN MØLLER, lærer på 7.årgang på Tåsingeskolen

 

Hvad er grænser? Det er et simpelt spørgsmål, der er vanskeligt at besvare. Geografiske grænser er håndgribelige, hvorimod etiske grænser kan være mere abstrakte. Det er til enhver tid vigtigt at tale om, hvor grænsen går for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert – og der er mange perspektiver på begrebet grænser. 

Grænser var netop det tema, 7. årgang på Tåsingeskolen beskæftigede sig med hele uge 6., hvor de havde faguge. Ugen bød på anderledes undervisning, og målet var at styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres – både i den virkelige verden og i online-verdenen. 

 

I starten af ugen var det særligt de unges brug af sociale fora på internettet, der var i fokus. Ud fra en bevidsthed om, at internettet potentielt kan udsætte de unge for forskellige typer af grænseoverskridende oplevelser, der stiller krav til deres viden om rettigheder og lovgivning, var målet at ruste eleverne til bedre at kunne håndtere nettets udfordringer. Herudover blev der også i ugens løb arbejdet med seksuelle grænser, hvor det at forholde sig til og diskutere dilemmaer og handlemuligheder i forhold til grænser, lyst og kærester, var i spil, men også i forhold til venskaber og andre relationer.  

Ugen igennem blev der lagt vægt på at arbejde med elevernes fysiske grænser – først i en klasseudfordring, som krævede samarbejde, opfindsomhed og ikke mindst sved på panden og efterfølgende ømme muskler, og dernæst – for pigernes vedkommende, et kursus i selvforsvar, som gav pigerne mulighed for at lære, hvordan man tydeliggør overfor andre, hvis ens grænse bliver overskredet. Drengene var til en omgang superhård boksetræning, hvor samtlige drenge fik lejlighed til at rykke på nogle fysiske – men også mentale grænser. 

Fagugen havde et fagligt sigte, som handlede om at udvikle elevernes viden og færdigheder således, at deres kompetencer til at håndtere problematikker og dilemmaer relateret til grænser og overgreb hos sig selv og andre blev styrket. Men en uge, hvor eleverne mødes på kryds og tværs af klasserne, kommer ud af huset og møder gæstelærere samt arbejder med et emne, der er aktuelt, er en uge, som vi håber, er med til at danne eleverne, give dem viden om verden og livet udenfor skolen, give dem selvtillid og selvværd og mod til at bede om hjælp, hvis de selv eller en ven har brug for det. Man kan ikke gå livet igennem uden, at der på den ene eller den anden måde bliver rykket ved ens grænse. Temaet om grænser er vigtigt for alle – det er relevant at kunne mærke efter i sig selv, at kunne aflæse signaler, sige til og fra og respektere sig selv og hinanden i alle livets relationer.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Lokale annoncer


Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php