Grøn omstilling og detailhandel får høj prioritet i ny kommuneplan

27. juli 2017

(Tegning: Tue Rosenkær)

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

’Vækst gennem fælles bæredygtig udvikling’. Sådan lyder en af overskrifterne i Svendborg Kommunes planstrategi, som er den røde tråd til den kommuneplan, som politikerne skal vedtage inden kommunalvalget den 21. november i år.

Det kan være en ordentlig mundfuld for den almindelige borger at skulle forholde sig til indholdet i en kommuneplan. Blandt andet derfor har der i efteråret 2016 været afholdt en række borgermøder flere steder i kommunen, lige fra Gudme til Drejø, hvor der er kommet en masse input fra borgerne til det, som skal tegne Svendborg Kommunes fremtid.
Nu er kommuneplanen i offentlig høring, hvor alle kan komme med input frem til den 10. september.

Kommuneplantillæg om energi og vindmøller
En kommuneplan laves for en 12-årig periode. Man kan sige, at den er drejebogen, som lægger de fysiske rammer for en kommune i udvikling over 12 år.

Der sker rigtig meget på 12 år, så hvert 4. år laver man en revidering af kommuneplanen. Det er man i gang med lige nu, og kommuneplanen skal være færdig i indeværende byrådsperiode og vedtaget senest på byrådsmødet i december.
11 emner er på dagsordenen i den nye kommuneplan. To af disse skal have en fuld revision – det vil sige, at de kræver en særlig bevågenhed og en styrket indsats.
Det ene af disse emner handler om energi og vindmøller. Erfaringer viser, at energimæssige tiltag og store spørgsmål om grøn omstilling kan give anledning til politisk diskussion. Man er ikke altid enige, og der kan være forskellige interesser at tage højde for.
Marianne Wedderkopp er chef for Erhverv, Bolig og Natur hos Svendborg Kommune, og hun har et grundigt kendskab til detaljerne i de 1400 sider, den nye kommuneplan omfatter.

– Vi har valgt at tage emnet Energi og Vindmøller ud af kommuneplanen og køre det separat som et kommuneplantillæg. Det kan nogle gange være nødvendigt ved meget komplekse og større emner, hvor det kræver noget ekstra. Det handler først og fremmest om at passe godt på vores kommune på en idérig og bæredygtig måde og skabe følgeskab mellem borgere og politikere. Derfor giver vi plads til at gå helt i dybden med en fuld revision af det her emne, siger Marianne Wedderkopp.
Kommuneplantillægget om energi og vindmøller bliver først vedtaget engang i løbet af 2018.

 

Særlig fokus på handelslivet i midtbyen
Det er noget ganske særligt at handle i Svendborg midtby. Her er et mangfoldigt forretningsliv, som på mange områder skiller sig ud fra andre byer af samme størrelse. Det er ikke helt uden grund, at Svendborg er blevet kåret til Danmarks hyggeligste handelsby.

Kommuneplanen indeholder en struktur for detailhandlen. Man har stor fokus på og interesse i at styrke udviklingsmulighederne for handelslivet i midtbyen. Derfor har kommunen fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, som viser, hvor indsatsen bør lægges for at sikre et handelsliv i vækst.

 

– Et levende handelsliv i Svendborg tiltrækker udvikling, erhverv og tilflyttere. Men detailhandlen er samtidig presset fra flere sider. Blandt andet af internethandel og en ny planlov, som giver bedre betingelser for større indkøbscentre for at etablere sig. Det er derfor politisk besluttet også at give detailhandlen særlig bevågenhed med en fuld revision i den nye kommuneplan, forklarer Marianne Wedderkopp og tilføjer, at detailhandelsanalysen blandt andet viser, at Svendborg har god plads til mere restaurations- og cafémiljø, og at det går fint i spænd med den udvikling af kulturlivet, som også har høj prioritet i kommuneplanen.

 

Tegnefilm og ny hjemmeside
I forbindelse med borgerinddragelsen i kommuneplanen har Svendborg Kommune fået lavet en lille tegnefilm sammen med lokale kreative hjerner. Således har Desiree Ulrich fra Bandit Productions og tegneren Tue Rosenkær produceret tegnefilmen ‘Fremtidens Svendborg’, som du kan se her

Der er også kommet en helt ny hjemmeside: kommuneplan.svendborg.dk, som er delt op i emner, så man nemmere kan finde rundt i krogene af kommuneplanen. Man kan også klikke på sin adresse og se helt præcis, hvad der gælder for sin ejendom og det område, man bor i.

 

FAKTA
Den nye Kommuneplan 2017-2029 er i offentlig høring frem til den 10. september, hvor alle har mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Dette kan gøres enten via hjemmesiden: kommuneplan.svendborg.dk, hvor der er en færdig formular, hvor der også er mulighed for at vedhæfte tekst og billeder, man kan sende direkte på e-mail på plan@svendborg.dk eller til:

Svendborg Kommune

Plan

Ramsherred 5

5700 Svendborg

 

Hvad er en kommuneplan?
En kommuneplan er en samlet rammeplan for arealanvendelsen i kommunen. Det er kommuneplanen, der fastlægger de overordnede hovedtræk for anvendelsesmulighederne for boligområder, industriområder, tekniske anlæg, sommerhusområder med videre.
I kommuneplanen finder man mål og visioner for byudviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen og de helt konkrete bestemmelser for, hvordan by- og landområder skal anvendes og bebygges. Altså en sammenfatning og konkretisering af de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som byrådet vil arbejde for i de kommende 12 år.

 

 

 

Borgerdag
Svendborg Kommune inviterer til borgerdag d. 23. august, hvor alle er inviteret til at komme forbi og høre mere om den nye kommuneplan og de mange spændende udviklingsprojekter, som er under opsejling. Borgerdagen afholdes i rundbuehallen på Frederiksø, hvor der vil være oplæg og præsentationer, underholdning for børn og lidt at spise. Program og tidspunkt følger snarest. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


Køb billet til teaterforestillingen
den 28. og 29. sept. her

NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php