Sådan er undervisning på Danmarks Forsorgsmuseum

2. august 2017

(Foto: fagfotografen.dk)

 

AF JEPPE WICHMANN RASMUSSEN, Svendborg Museum

 

Danmarks Forsorgsmuseum har i de senere år satset kraftigt på at udvikle og udvide museets samarbejde med Svendborgs skoler, og museet håber og tror, at mange lærere både lokalt og nationalt vil skæve i deres retning, når brikkerne skal lægges i årsplanerne for det kommende skoleår. Det kan lærerne i hvert fald roligt gøre, for museets samarbejde med lokale lærere og elever har siden 2015 udmøntet sig i udarbejdelsen af en lang række nye skræddersyede undervisningstilbud, bl.a. med hjælp fra de lærer- og elevpaneler, som Svendborg Museum har oprette ifm. projektet ”Museum på Skoleskemaet”.

”Fattiggård eller fjendeland” lå færdigt og klar til brug i januar 2016. ”Fattiggård eller fjendeland” er et digitalt dilemmaspil til udskolingen. I spillet skal eleverne tage stilling til de samme dilemmaer, som en række fattige og udsatte danskere stod overfor under 2. Verdenskrig og dermed tage aktivt del i deres historie. Spillet blev skabt i et samarbejde mellem museet og 400 lokale udskolingselever og deres lærere, som gav gode råd ift. både indhold og design og fik mulighed for at præge spillets udvikling. Spillet findes på hjemmesiden www.fattiggaardellerfjendeland.dk 

”Skjulte Danmarkshistorier” er et ambitiøst og nyskabende museumsprojekt, der gennem 12 dokumentarfilm skabt i tæt samarbejde med nutidens socialt udsatte skal give indsigt i og tydeliggøre forskelle og ligheder på livet for nutidens og fortidens socialt udsatte danskere. Der er udviklet undervisningsmateriale til både udskoling og gymnasium til filmene. Film og undervisningsmateriale findes her www.skjultedanmarkshistorier.dk

Til museets udstilling ”Fattigdom på tværs” er der udviklet en aktivitet til udskolingen, som hedder ”Argumentkamp”. Aktiviteten kredser om tre centrale spørgsmål: Hvad var fattigdom før, hvad er det i dag, og skal vi have en fattigdomsgrænse eller ej? Dagen starter med en rundvisning på Fattiggården og munder ud i en argumentkamp, hvor eleverne opdeles i to hold; et hold, som er tilhængere af en fattigdomsgrænse og et, som er modstandere. Der tages ikke hensyn til elevernes personlige holdninger. 

Museet fortsætter ufortrødent det store fokus på skole-museumssamarbejdet, og til efteråret lander et spritnyt live-action dilemmaspil til mellemtrinnet. Her skal eleverne selv påtage sig rollerne som indlagte og ansatte på Fattiggården og gennemleve og navigere i de dilemmaer, som disse mennesker stod overfor på anstaltens tid. De skal bl.a. planlægge deres egen flugt, slå skærver på tid, lede efter sprit, forsøge at finde deres børn og stjæle deres tøj tilbage fra Fattiginspektøren – for sådan er undervisning på museum! 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Lokale annoncerSvendborg
Møllergade 57A

T. 31 59 57 00 

Persondatabeskyttelse! - Få styr på det inden 25.maj
Kontakt: Tove Dahlmann
Certificeret i persondata- sikkerhed
T. 40 25 46 26 

Møllergade 7 - 5700 Svendborg
Tlf: 62 21 06 83


Vestergade 5 - T. 62 20 50 35 
Korsgade 7, Svendborg
Tlf. 62 21 22 11 


Links

Lokale nyheder


  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 

Vestergade 10A - Svendborg
Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php