Fire ben at stå på.

1. april 2009


Kulturelt Samråd havde igen succes med deres initiativer til borgermøder. I mandags var det Nationalpark Det Sydfynske Øhav som var debattemaet.
www.nationalparksydfyn.dk
Læs også: Borgerindragelse som omdrejningspunkt for nationalpark

Der var mødt ca. 50 borgere op i Svendborg Amatørsejlklub, Færgevej 19, den 30.03. for at deltage i debatten og komme med ideer og input til hvordan vi får defineret om der er potentialer for at Det Sydfynske Øhav kan ansøge om at blive nationalparkområde. Det var Kulturelt samråd som havde inviteret, og havde til lejligheden nedsat et debatpanel bestående af repræsentanter fra den styregruppe som skal lede undersøgelsesprocessen, der kører de næste 1½ år frem til slutningen af 2011. Styregruppens mål er at nå frem til et beslutningsgrundlag, som skal ligge til grund for en endelig kommunalpolitisk beslutning om at ansøge Miljøministeriet om at blive nationalpark område.

Rico Boye Nielsen som er sekretariatschef for Naturturisme I/S indledte som den første indlægsholder, med en orientering om procesforløbet, som endnu ikke har nogen fast defination, men som gerne skulle munde ud i at give folk flere oplevelser med naturen som omdrejningspunktet.
-Vi skal arbejde ud fra fire hovedemner: natur, kulturhistorie, friluftliv og erhvervsliv. Oplyste Rico Boye Nielsen, som videre fortalte, at udfordringen ligge i at få disse fire hovedemner, eller ben, til at gå i samspil så der hele tiden er balance i tingene. En nationalparkplan skal sikre samspillet mellem de fire faktorer. Derfor er borgerindragelsen en ganske betydelig faktor i hele forløbet. -Resultater skabes kun gennem dialog, og vejen skal findes ved at høste de ideer og forslag som kommer via borgerdialogen. Sagde Rico Boye Nielsen, og opfordrede til at deltage i de 4 åbne arbejdsgrupper som etableres ca. 01. september. Grupperne opdeles netop med de fire ben som fokusområder, hvorfra der skal komme ideer og visioner til den eventuelle nationalpark.

Borgerindragelsen kører over 5 trin: 1) information, 2) ide- og holdningsfase, 3) konkretisering og systematisering af ideer og holdninger, 4) opsamling, 5) konklusion og beslutning.

 
Der skal være balance mellem naturen og erhvervslivets interesser, når det endelige beslutningsgrundlag sendes ud til de 5 kommunalbestyrelser i slutningen af 2011

Borgmester på Ærø og formand for styregruppen, Jørgen Otto Jørgensen, lagde i sit indlæg fokus på sammenkoblingen mellem de bløde og de hårde værdier i området. De bløde værdier, som handler om at styrke naturen med naturens egen drivkraft, handler ifølge Jørgen Otto Jørgensen om at se mulighederne heri. -Nogen mener at der er for meget fokus på betingelserne for erhvervslivet i denne proces, men det er ikke korrekt. Det handler i høj grad om at få tingene til at arbejde sammen. Udtalte Ærøs borgmester, og kunne sagtens se masser af muligheder for virksomheder og landbrug i et eventuelt nationalpark område.

Jørgen Otto Jørgensens indlæg blev understøttet af aftenens næste indlægsholder: formand for Landboforeningen Centrovice Niels Rasmussen, som var positiv overfor et samarbejde hvor landbruget er repræsenteret centralt.
-Landbruget har sagt ja tak til at gå med ind i styregruppen, netop for at fremme samarbejde mellem grupperne. Sagde Niels Rasmussen, som hellere ser muligheder frem for begrænsninger. -Hvorfor ikke gøre en dyd ud af en nødvendighed.

Repræsentant for småøerne i Det Sydfynske Øhav Martin Jørgensen fra Skarø, understregede vigtigheden af, at yngleområderne sikres mod at mennesker i for stort antal, som følge af et eventuelt nationalpark område, kan overbelaste disse følsomme områder. -Den store kobbersneppes ynglebetingelser kunne blive truet i det tilfælde, at et ellers fredeligt område pludselig invaderes af turister. Sagde Martin Jørgensen, som dog også kunne se det positive i f.eks. en øget fokus på disse yngleområder, som en del af informationskampagnerne i beslutningsgrundlaget for nationalparksundersøgelsen. -Bedre og mere information i og om yngleområderne er en af de ting som en eventuel nationalpark kan bringe med sig, og det ser jeg som positivt. Sagde Martin Jørgensen.
Også en øget fokus på vores landbrugskultur kunne ifølge Martin Jørgensen være et interessant emne. -Vi burde starte med at reducere i alle de braklægningsområder som i virkeligheden ikke bidrager til en størrer flora for ø-områderne. De intensive landbrug skal gradvis omlægges til øko-landbrug, hvor der istedet for den traditionelle kornproduktion satses på specialprodukter som frugt og grøntsager. De varierede afgrøder vil også afføde en naturlig vækst af insekter som vil trække flere fugle til og således gøre hele områder mere attraktive. Intensivt landbrug på den måde vil også være kulturlandsskabsfremmende, og således også godt for turismen. Sagde Martin Jørgensen, og blev dermed den sidste af aftenens indlægsholdere.

Debat
Bæredygtighed og landbrugsomlægninger blev et af dialogemnerne på debatmødet. Bjarne Hansen, landmand fra Lyø, efterspurgte flere bevarende lokalplaner for øerne, så de konventionelle landbrug ikke risikere at blive taberne i nationalpark sammenhængen. Han opfordrede til at indlede forberedelser for den overgangsperiode landbruget kommer til at stå overfor på de små øer. 
Stier og de naturlige veje i naturen blev også nævnt som en risikofaktor for at blive overbelastet og i værste fald “nedtrampet” som følge af for mange turister. Jørgen Otto Jørgensen henviste til at Ø-havsstien ikke var blevet ødelagt som følge heraf, og han blev understøttet af Rico Boye Nielsen som lagde vægt på en større synliggørelse af afgrænsningerne på hvor man må gå og hvor man ikke må gå.
Jens Peter Slæbæk fra Tåsinge, ønskede et klart svar fra panelet på hvorvidt holdningerne var til bæredygtig energi som følge af opstilling af vindmøller i området. Han udtrykte mistro til politikernes troværdighed i forhold til at give tilladelse til opstilling af vindmøller i naturen, samtidig med ønsket om et nationalpark område. Jørgen Otto Jørgensen udtalte at der efter hans mening burde være en forpligtigelse i at producere strøm på alternative energikilder, og at færre store vindmøller bør erstatte de mange små.

Debatmødet sluttede kl.21:30 hvor Eva Lauritzen fra Kulturelt Samråd uddelte en posefriskmalet fuldkornsmel til paneldeltagerne. Melet kommer fra Egeskov mølle som netop har fået Fødevarestyrelsens godkendelse til igen at male mel til menneskeføde. Egeskov Mølle drives af et frivilligt møllelaug og ejes af Svendborg Museum.
Det friskmalede fuldkornsmel kunne bæres hjem af paneldeltagerne i en sportstaske sponsoreret af Simac.


Du kan følge udviklingen og deltage i debatten i nationalpark undersøgelsen her på mitsvendborg.dk samt på www.nationalparksydfyn.dk

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Et svar til Fire ben at stå på.

  1. Alfred Andersen
    1. april 2009 at 19:33

    Jeg er tilhænger af en nationalpark i Det sydfynske Øhav så længe naturen samtidig fremmes på en række områder i samspil med landbruget. Jeg synes ideen med at omlægge landbrugsproduktionerne til specialproduktioner af lokale råvarer er god. Man kunne også forestille sig biavl som et projekt for en del af området. Er der nogen som har erfaring hermed, eller referencer?

    MVH.
    Alfred Andersen – Tåsinge

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php