Debatmøde om kulturmiljøer fyldte Guldsalen

3. oktober 2017

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

By og Land- Sydfyn satte kulturmiljøerne til debat og trak fuldt hus

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Ingen af de fire toppolitikere, som i aftes sad i panelet til debatmøde i Borgerforeningen, havde forestillet sig, at kulturmiljøerne i Svendborg Kommune kunne trække så stor opmærksomhed, som det var tilfældet. Omkring 130 mennesker var mødt op i Guldsalen for at debattere med; Lars Erik Hornemann (V), Bo Hansen (A), Henrik Nielsen (K) og Hanne Ringgaard Møller (R) om hvad Svendborg vil med de 34 kulturmiljøer som er udpeget af byrådet. Debatmødet, der var arrangeret af foreningen By og Land- Sydfyn og støttet af Fonden for Fynske Bank, blev indledt med et oplæg om kulturarvens værdi ved foreningens landsformand Karen Margrethe Olsen.

 

Klar opfordring til politikere
Med udgangspunkt i rapporten ‘Vores fælles skatkammer’, som er udgivet af Realdania, belyste Karen Margrethe Olsen hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer rummer en betydelig økonomisk merværdi i forhold til den jævne bygningsmasse. Og at det samtidig betaler sig – også økonomisk – at gøre en indsats for at sikre og udvikle den bedste del af vores historiske bygninger og kulturmiljøer.

- Det er op til vores politikere at udnytte de økonomiske muligheder som ligger i at sikre bygningsarven og kulturmiljøerne ved at lave flere bevarende lokalplaner, sagde Karen Margrethe Olsen til de mange fremmødte – med skelen til de fire politikere på podiet.

 

Ingen politisk håndslag – men næsten
Efter indlægget fra Karen Margrethe Olsen blev mikrofonen givet videre til de fire politikere i panelet. Og selvom valgkampen allerede er skudt godt i gang, så udeblev de store valgløfter om at bruge flere ressourcer på at sikre vores kulturmiljøer.
– Det handler om prioriteringer. Og med et stramt budget, som også indeholder besparelser, så ligger daginstitutioner og ældrepleje altså i øjeblikket højere på prioriteringslisten end kulturmiljøerne, sagde Bo Hansen (A) uden dog at afvise det som et vigtigt punkt på den politiske dagsorden.
– Vi er jo lægfolk og lytter derfor rigtig meget til det vi hører. Eksemplet fra Baagøe & Riber grunden, som nu er lagt helt i ro efter at Kulturstyrelsen overvejer at frede området, bør give os politikere stof til eftertanke, sagde den socialdemokratiske borgmesterkandidat.

Henrik Nielsen, som er formand for Erhvervs, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, ville ikke garantere, at samme situation kunne opstå igen.
– Jeg vil ikke stå her i aften og love, at vi ikke vil give dispensationer i fremtiden. Hvis ikke vi udvikler, så står det hele jo stille, sagde Henrik Nielsen og citerede konservatismens grundlægger Edmund Burke’s ord om at forandre for at bevare.

Borgmester Lars Erik Hornemann uddelte roser til By og Land- Sydfyn for initiativet og for det tætte samarbejde med kommunen om byens kulturarv. Han fremhævede Svendborg Havn som et eksempel på, at politikerne gør noget for at sikre kulturarven og kulturarvsmiljøerne.
– Vi gør faktisk en del for kulturarven. Hele Svendborg Havn er under udvikling, og vi er meget opmærksomme på de værdier her ligger i kulturarven – ikke mindst i bygningskulturen, sagde Lars Erik Hornemann og fremhævede Rundbuehallerne på Frederiksø som et eksempel.
– Vi er allerede i god dialog med flere investorer og fonde, som kan se mulighederne i de gamle værfthaller, som måske er noget af det, som har allermest værdi for os i forhold til vores historie, sagde Lars Erik Hornemann.

Hanne Ringgaard Møller var den eneste af de fire politikere som tilkendegav sin fulde opbakning til at sætte kulturmiljøerne højere på den politiske dagsorden.
– Vi taler alt for meget om tal og budgetter og for lidt om handling. Karen Margrethe Olsen har lige fortalt os, at målt på bundlinjen skaber bygningsarven og kulturmiljøerne værdi, for eksempel ved at tiltrække turister og skabe arbejdspladser. Det handler om, at vi skal ændre vores tankesæt. Derfor har Det Radikale Venstre og jeg kulturmiljøerne med direkte i vores valgprogram, lød det fra Hanne Ringgaard Møller.

 

Efterhånden som debatten udviklede sig, blev der dog alligevel løsnet en smule op fra alle fire politikere. Et egentligt politisk håndslag på at sikre kulturmiljøerne, ved at lave flere bevarende lokalplaner, kunne det ikke blive til. Men ingen var uenige i at kulturmiljøerne spiller en væsentlig rolle for byens historie.

 

Bevarende lokalplaner sikrer boligpriserne
By og Land- Sydfyn har flere gange sat bygningskulturen til debat i Svendborg, og har netop
udarbejdet en publikation om de forskellige hustyper, der er repræsenteret i Svendborg, med anvisninger på, hvordan der kan passes på dem. Bogen, som er støttet af SEAF (Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond) og Svendborg Kommune er omdelt gratis til husejere i særligt udvalgte områder i kommunen.
– Troense er et godt eksempel. Her er mange fredede og bevaringsværdige bygninger. Det gamle område blev sikret allerede i 1970erne, og området fik en bevarende lokalplan fra 2006. Trods finanskrise efter 2008, og generelt faldende handelspriser på fast ejendom, er priserne ikke faldet i områder med bevarende lokalplaner. Hverken i Danmark generelt eller i Troense specifikt, siger formand for By og Land- Sydfyn Rudi Rusfort Kragh.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Lokale annoncer


ÅBNER SNART I TINGHUSET!
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php