Der er kommet mere liv i byen

24. november 2017


 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Borgerinddragelse i byudviklingen er blevet det nye sort i Svendborg siden Liv i min By processen blev skudt i gang sidste år. I en femårig periode er det nemlig hensigten at forskønne, renovere og skabe aktiviteter i byens rum – borgere og kommune sammen.

Har du en god idé ?
Bylivspuljerne som er afsat til Liv i min By støtter både større og mindre aktiviteter i bymidten. Grundejere, borgere, foreninger og detailhandel er med-udviklere og ønsket er at alle føler de er en del af udviklingen af bymidten.

Den lille Bylivspulje støtter aktiviteter, der skaber liv i byen og man kan kan søge op til 10.000 kr. til aktiviteter i gadeplan. Puljen støtter ikke kommercielle formål og har indtil nu støtte bla. Svendborg Sound Festival, foto-orienteringsløb ved Svendborg o-klub og marathonsang i Ribers Gård.

 

Man kan også søge den store bylivspulje, hvor man skal søge minimum 45.000 kr., hvis man har ideer til større kulturaktiviteter som foregår i området mellem bymidte og havn. Den store pulje har nogle flere kriterier end den lille pulje. Der må gerne være kommercielle medspillere, aktiviteten skal være nyskabende og original – altså noget der ikke har været afholdt før.
– Vi har særlig fokus på aktiviteter som foregår om vinteren, da vi gerne vil skabe skabe mere liv i byen udenfor sommersæsonen, siger Jesper
José Petersen som er projektansvarlig for Liv i min By.

Paraden ‘Fortællinger om Havet’, som den 15.september fyldte hele Torvet med mennesker, entusiasme og energi, og som efterfølgende gik gennem gaderne gennem byen og langs havnen til Frederiksø, var støttet af Den store Bylivspulje. Det samme var gældende i et samarbejde mellem Kulinarisk Sydfyn, SEAF, Fynske Bank og Liv i min By der i de tre dage op til Kulinarisk Fødevaremarked afholdt ‘Det store Gæstebud’ med aktiviteter i bymidten; primært for børn. Her var der bla. fællesspisning på Torvet og undervisning af kommunens skolebørn lige midt i byen med fokus på mad og fødevarer.

 

Så har du en god ide til at skabe live i byen så kontakt Liv i min By på LiviminBy@svendborg.dk  – eller læs mere om puljen her: http://liviminby.svendborg.dk

 

Flere oaser i byen
Den borgerdrevne arbejdsgruppe Grønt & Blåt er sat i verden for at skabe mere grønt og blåt i bymidten. Gruppens formand er Charlotte Franke, som er erhvervsdrivende i bunden af Møllergade ved Mølledammen, og formand for gruppen som har gennemført en række projekter, installationer og midlertidige aktiviteter i bymidten.

 

Gruppen har stået for etablering af en flyt-bar mikro-park som bla. har stået på Torvet over sommeren og der er en såkaldt linjepark undervejs på remiseområdet langs Jessens Mole/Toldbodvej. Og så har gruppen opsat grønne vægge ved stationen med ‘hængende haver’.
En af de faste opgaver i gruppen er at skabe liv omkring Mølledammen og det har vist sig at være en succes.

– Vores idé har fra starten været, at gøre byrummet mere til et opholdsrum end til et sted man blot passerer. Det har vi gjort ved bla. at etablere bænke ind i skrænten mod Mølledammen, hvor man kan tage en slapper og nyde roen og atmosfæren. Vi har ændret beplantningen i området og lavet flere naturlige beplantninger og fx sat siv ud. Det har givet en mere sanselig oplevelse af at være ved dammen, forklarer Charlotte Franke.
– Det sidder stort set altid folk nu i forhold til før. Her kommer familier med picnic-kurven og området bliver brugt rigtig meget. Det er virkelig blevet godt, siger Charlotte Franke som fra sin blomsterbutik på den modsatte side af vejen kan følge livet i byen ved Mølledammen.

 

Grøn pulje
OmrådeForum, som er det overordnede borger og politikerforum der tager stilling til aktiviteter og projekter i Liv i min By, har besluttet, at sætte yderligere fokus på de grønne initiativer i bymidten.
– OmrådeForum har set, hvor stor begejstring og efterspørgsel der er på det grønne, og vi vil derfor gerne have folk som måske ikke har kræfterne til at være i en decideret arbejdsgruppe, til at  søge puljen, for at lave projekter i deres nabolag. Det kunne eksempelvis være ejerforeninger indenfor projektområdet, som har et ønske om at etablere en grøn væg på deres ejendom. Projekter skal være er offentligt tilgængelige eller kunne ses fra det offentlige rum til glæde for alle, siger Jesper José Petersen.

Der er sat 270.000 kr. af over de næste tre år til et passende antal grønne projekter i bymidten.
Så har du en god ide til at skabe grønne oaser i byen så kontakt Liv i min By på LiviminBy@svendborg.dk  – eller læs mere om puljen her: liviminby.svendborg.dk

Medborgerskabet – hvad kan det?
De frivillige initiativer er et absolut bærende element i Liv i min By processen. Er der ved at ske noget nyt i tilgangen til medborgerskab og frivillighed, og i så fald hvad?
Det er et af mange spørgsmål som Marie Debié, der læser en kandidat i Pædagogisk Antropologi ved DPU under Aarhus Universitet, stiller i forbindelse med sit studie, hvor hun har valgt Liv i min By som eksempel til sit speciale.

– Mit interesseområde spænder over offentlighed og medborgerskab til natur, bæredygtighed og byrum. Specifikt her i Svendborg ser jeg på sociale og kulturelle processer mellem borgere og kommune. I den sammenhæng er Liv i min By spændende, da de netop faciliterer samarbejder mellem borgere og kommune omkring lokale initiativer i borgergrupper, siger Marie Debié og fortsætter:
– Der bliver blandt meget andet, arbejdet på grønne byrum, som er noget de fleste sætter pris på, og som i sig selv giver en følelse af værdi til en by og dens borgere.

Det er interessant at se hvordan borgere og aktører i praksis agerer overfor og med kommunen som giver et frirum og handlemuligheder – både når det kommer til arrangementer og initiativer, men også i forhold til offentlige arealer og byrum.
Hvad er det, som får svendborgensere til at deltage i borgergrupper og engagere sig som frivillige, og hvad er det, som gør at kommunen tilsyneladende ser et potentiale i at tilrettelægge sådanne tiltag?, siger Marie Debié.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php