Thurø Skole er blevet LOMA-skole

13. december 2017

 

Mad, lokale råvarer, økologi og bæredygtighed vil fremover være en del af Thurø Skoles DNA. Det blev markeret på skolens Antimobbedag den 8. november.

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Særlig fokus på fællesskabet er overskriften, når Thurø Skole hvert år holder deres antimobbedag. Her arbejdes der i klasserne med problemstillinger omkring mobning, og i år var omdrejningspunktet en involvering af eleverne i forhold til at arbejde med handledelen, i tilfælde af, at nogen mobber eller bliver mobbet, enten fysisk eller digitalt.
Fra 1. august i år er det blevet muligt for forældre at klage til et særligt Klagenævn for mobning, hvis de oplever, at skolen ikke handler i sager om mobning. I den forbindelse har man på Thurø Skole givet antimobbestrategien et kvalitetstjek.
– Vi har måtte konstatere, at den nuværende strategi først og fremmest fokuserer på den forebyggende del, men kommer knapt så systematisk omkring selve beredskabet i tilfælde af mobning. Ligeledes mangler strategien en opdatering i forhold til mobning via digitale, sociale medier, og det ønsker vi nu at give et løft, forklarer Annemette Sodtmann Laursen som er skoleleder på Thurø Skole.


Fælleskab og sammenhold
For at en strategi skal leve og blive brugt, skal de involverede parter være med til at lave strategien, og den skal samtidig gøres handleorienteret og handlevenligt.
– På antimobbedagen den 8. november har vi ladet eleverne selv sætte deres fingeraftryk på denne strategi. Det er jo dem, som er primæraktører, og således eleverne som er kernen i antimobning. Elevernes handleanvisninger samles af elevrådet og sideløbende køres en proces med involvering af de ansatte og skolens bestyrelse. Det skal der nok komme en både vedkommende og handlevenlig antimobbestrategi ud af, lyder det fra Annemette Sodtmann Laursen som tilføjer, at antimobning også handler om at sætte fokus på fællesskab og sammenhold.
– Jo mere eleverne oplever, at de er en del af et fællesskab, jo mindre mobber de. At lave mad og spise sammen er et glimrende afsæt for at skabe fællesskaber. Derfor var antimobbedagen en oplagt begivenhed, hvor vi på skolen kunne markere vores nye titel som LOMA-skole, siger Annemette Sodtmann Laursen.

Som LOMA-skole forpligter Thurø Skole sig på, at arbejde med LOMA-mål og at integrere LOMA-principperne i skolens dagligdag. LOMA-målene er følgende: Fremme sundhed, trivsel og bæredygtighed, og principperne ser således ud:

 

Madens kvalitet.
Når der sker madproduktion på skolen, skal maden være sund og lavet ’fra bunden af’ i henhold til de Nye Nordiske Anbefalinger. Der skal så vidt muligt anvendes lokalt producerede og gerne økologiske råvarer.

 

Fællesskab og trivsel (kultur og dannelse). Der skal være plads til, at elever og lærere hver dag kan spise et fælles måltid sammen, som en integreret del af skolens dannelsesprojekt. Der spises sammen hver dag, uanset om der er produceret mad på skolen, eller om der spises madpakker. De voksne spiser sammen med eleverne.

 

Læring og undervisning. Der arbejdes med en sammenhængende LOMA-læseplan for 0.-6. kl. hvor kompetencemålene for madkundskab indgår:

  • Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed
  • Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed
  • Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen
  • Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår.

 

For 4.-6. årgang indgår madkundskab i LOMA-forløbene. Årgangenes øvrige fag indgår løbende. Nogle af forløbene skal indeholde produktion af mad samt dyrkning af grøntsager. Der skal ske kobling mellem læring og madproduktion med fokus på sundhed, autenticitet og elevernes handlekompetencer.
Hele konceptet skal så vidt muligt være bæredygtigt i relation til arbejdsmiljø, livscyklus, vandforbrug og CO2.

 

Samarbejde med forældre og lokale parter i lokalområdet. Der skal være forældreinddragelse og besøg hos/af lokale producenter. Der skal ske en kobling til åben skole.

 

Plads til forskellighed LOMA-skolerne udarbejder egne mål og planer for de 4 principper.
Dette fx i form af læseplaner, forældreinddragelsesform osv.
Som LOMA-skole forpligter man sig til at tage aktivt stilling til egen skoles udmøntning af de 4 principper fx i forhold til omfang og hyppighed.

 

Implemetering af LOMA på Thurø Skole
Med status som LOMA-skole følger en lille pose penge til implemeteringsfasen. Disse midler har skolen foreløbig valgt at investere i nye højbede til Lillegård med mulighed for at plante krydderurter og små mænder af grønt, som kan indgå i madlavningen, men også i høj grad i undertvisningen i fx faget natur-teknik. Herudover har man investeret i fire transportable bonfires, som gør det muligt for en eller flere klasser at lave mad over bål både på skolens område og andre steder i naturen. Desuden er der brugt et beløb på bespisning af alle eleverne på antimobbedagen, som en slags fejring af skolens status som LOMA-skole.

 

- Fremadrettet har vi fokus på det strategiske arbejde i forhold til at overgå til økologi og I forbindelse med at få alle ansatte med på LOMA-vognen og få etableret en læseplan, en såkaldt “LOMA-guide” på alle klassetrin, så vi sikrer, at alle klassetrin løbende igennem deres skoletid kommer til at arbejde med LOMA-temaer og indhold.

Sidst men ikke mindst vil vi i indeværende skoleår igangsætte et prøveforløb med en skolebod fx en eller et par gange om måneden, som vil involvere elevproduceret skolemad, siger Annemette Sodtmann Laursen.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Lokale annoncer


ÅBNER SNART I TINGHUSET!
Find os også på Facebook

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php