Hvad der er godt for vores kunder, er godt for os

30. marts 2018

 

Der er endnu et par timer til at dørene åbnes for kunderne, da jeg en tidlig fredag morgen kører ind på parkeringspladsen ved den gamle Sydfyns Elforsynings administrationsbygning på Fåborgvej 64 i Svendborg. Det er her Rise Flemløse Sparekasse hører til, og her jeg skal mødes med og interviewe filialdirektør Linda Kongstad og sparekassedirektør Bjarne Nielsen.
’Book et møde på 62 20 00 00’, står der på et skilt på bygningen ud til Fåborgvej. Egentlig havde det været nok blot at skrive: ’Følg strømmen’, som i overført betydning både kan drejes i retning af genkendeligheden ved den tidligere elforsynings bygning, og i den strøm af kunder som er øget markant i løbet af de senere år til sparekassen. Siden ultimo 2012 er kundeantallet steget med 54 procent. Det svarer til 1,5 kunde hver eneste dag i årets løb.
Så der er god grund til at være både stolte og tilfredse hos Rise Flemløse Sparekasse.


Men hvad er det, der gør, at folk i stigende grad vælger den lille sparekasse fra Rise på Ærø til, og som gennem mere end 150 år har vokset sig større uden at miste jordforbindelsen.
Noget må de have gjort rigtigt, når man i dag med en solvens på 20 procent hører til blandt de mest solide pengeinstitutter i Danmark. Det lovmæssige krav til pengeinstitutters solvens i Danmark er nemlig blot otte procent.
Det hele startede på Ærø 
Som ved enhver anden forberedelse op til et møde, har jeg gravet i arkiverne, og læst historien om Rise Sparekasse. Den starter i december måned 1859, hvor lærer Gustav Hansen (kaldet Generalen) ved Olde-Stokkeby Skole, i et indlæg i Ærø Avis, skriver om oprettelse af en spare- og lånekasse for landdistrikterne på Ærø. Dengang hørte man ofte folk i landdistrikterne beklage sig over de ringe kår, man havde, når det handlede om at etablere lån eller lave en opsparing på bedre betingelser og vilkår.

Det er ligefrem morsom læsning. Alene sprogbrug som ”man ikke kan erholde en kapital tillåns” altså låne penge, eller andre tilsvarende vendinger, som den dag i dag, kan både give stof til eftertanke og stadig er aktuelle, gør historien både morsom og interessant.

Det lykkedes i øvrigt ”Generalen” at få skabt sin sparekasse allerede året efter sit indlæg i Ærø Avis. Fem kautionister indskød 2 til 3000 rigsdalere hver og dermed var sparekassen en realitet.

 

Garantsparekasse
Rise Flemløse Sparekasse er en garantsparekasse og fungerer den dag i dag med ”kautionister”, som nu hedder garanter, der med indskud er med til at ”stå inde for” sparekassen. I Rise Flemløse Sparekasse mødes garanterne hvert fjerde år, hvor man vælger et repræsentantskab der er sparekassens øverste myndighed. De mødes løbende og blandt deres midte vælger man en bestyrelse.

Med garantindskuddet er man ikke bare sikret nogle ekstra kundefordele, man modtager også en ekstra god rente for sit garantindskud. Renten fastsættes og godkendes hvert år på repræsentantskabsmødet, og har i en årrække været 3,1% p.a. ligesom den er det for 2017.
– Man kan også benytte sine pensionsmidler til at indskyde på garantbeviser, dermed undgår man at skulle have penge op af lommen, forklarer Bjarne Nielsen og tilføjer, at hvor man typisk hos bankerne, der er aktieselskaber, skal vise tilfredsstillende afkast i form af udbytte og kursgevinster til aktionærerne, har sparekassen ikke samme udfordringer, men kan arbejde lidt mere frit til fordel for helheden.

 

Det handler om tillid
Kaffen er skænket og det er to yderst imødekommende og engagerede bankdirektører der vil fortælle hvorfor de mener, at folk i stigende grad vælger Rise Flemløse Sparekasse.
– Hvor mange andre pengeinstitutter er blevet mere centraliseret og tilgængeligheden blevet vanskeligere for kunderne, så har vi gjort det modsatte. Vi mødes med vores kunder i øjenhøjde og bygger på de nære relationer. Når en virksomhedsejer er erhvervskunde hos os, så interesserer vi os ikke kun for virksomheden, men også for mennesket bag og for dennes familie. Når de store beslutninger i livet træffes, som for eksempel at købe sit første hus, eller investere i en virksomhed, så handler det ikke kun om penge men også om følelser. Vi sætter kunden i centrum og tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov og situation, forklarer  Bjarne Nielsen som er sparekassedirektør for tre afdelinger af Rise Flemløse Sparekasse: på Ærø, Svendborg og Flemløse.

Linda Kongstad er filialdirektør i Svendborg, hvor de er syv medarbejdere plus sparekassens administration med seks medarbejdere. Siden efteråret 2015 har de haft til huse i den tidligere administrationsbygning for Sydfyns Elforsyning. En placering de er rigtig glade for.
– Vi bor i en spændende bygning med nogle fantastiske lokaler og en beliggenhed som folk kender fra tiden med Sydfyns Elforsyning. Man skal bare følge strømmen, smiler Linda Kongstad der også mærker den øgede tilgang af kunder.
– Det er faktisk ret interessant, for vi har egentlig ikke gjort et kæmpe reklamefremstød for at få flere kunder. Jeg tror, at det handler meget om tilliden til os. For eksempel har vi ikke fravalgt kundesegmenter ud fra en særlig markedsstrategi, vi har ikke haft fyringsrunder som mange andre pengeinstitutter, og vi er ikke gebyrførende. Det koster ikke noget at have en konto hos os, og vi har den helt klare filosofi, at hvad der er godt for vores kunder, er godt for sparekassen. Det skal forstås på den måde, at vi mødes med vores kunder og lægger vægt på, at det sker på en uhøjtidelig og respektfuld måde. Vi tilbyder konkurrencedygtige produkter til konkurrencedygtige priser, og beslutninger træffes lokalt og hurtigt til gavn for kunden.
Det er tillidsskabende og tillid er det bedste grundlag at bygge relationer på.
– Når vi for eksempel sidder med en kunde, hvor vi kan se kunden vil have bedst ved at hjemtage et langsigtet lån (kreditforeningslån red.), så forsøger vi ikke at presse et kortsigtet banklån igennem. Vores interesse ligger på den lange bane, og i at vinde kundens tillid. På den måde skaber vi god forretning for begge parter, siger Bjarne Nielsen.

Fusionen
I marts måned 2017 besluttede bestyrelserne for Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse at fusionere. En beslutning som byggede på nogle grundlæggende fælles værdier om fortsat kontrolleret vækst og udvikling i begge sparekassers lokalområder, samtidig med at en fusion på sigt ville medføre betydelige synergier.

– Vores hensigt med fusionen er at skabe et naturligt alternativ til storbankerne med en fremtidssikret og stærkere lokalsparekasse. Rise Flemløse Sparekasse, som vi hedder nu efter fusionen, vil med fortsat lokal forankring i Flemløse Sparekasses og i Rise Sparekasses naturlige markedsområder skabe en lokalsparekasse, som står stærk og solid, til gavn for garanterne og kunderne, forklarer Bjarne Nielsen og tilføjer, at kunderne stadig møder de samme kendte ansigter i filialerne.
– Det er vigtigt for os med den lokale forankring, og samtidig er det afgørende for den fortsatte vækst, at vi kan fastholde og tiltrække medarbejdere med høje faglige kompetencer, siger han.

Den lokale forankring
Det er ikke mange steder man kan ringe direkte til sin bankrådgiver. Ofte havner man i et call-center til stor irritation for mange. Tilgængeligheden virker fjern på den måde. Men det oplever man ikke hos Rise Flemløse Sparekasse. Her kan man ringe direkte til sin bankrådgiver. Det betyder samtidig, at nærheden og den personlige betjening er vægtet højt, og beslutninger træffes hurtigt og lokalt – en af de afgørende værdier for Rise Flemløse Sparekasse.

– Jeg vil gerne slå fast, at det ikke på nogen måde er kompliceret at skifte bank. Ønsker man at blive ny kunde hos os, så er det blot at ringe, og vi tager os af det hele, siger Linda Kongstad og understreger endvidere, at som lokalt pengeinstitut føler sparekassen en naturlig forpligtigelse til at medvirke til udviklingen i lokalområdet. Hvert år uddeler Rise Flemløse Sparekasse gaver og sponsorater til lokale initiativer.
– Et stærkt, aktivt og bredt funderet foreningsliv i lokalsamfundet er guld værd. Vi søger den personlige tilgang til kunderne, og det betyder, at vi har en naturlig interesse i hvad der sker i nærmiljøerne, siger Bjarne Nielsen.
Der støttes op om foreningslivet og således de kundesammensætninger som afspejler lokalsamfundet. Det har været sparekassens kendetegn siden lærer Hansen for mere end 150 år siden lagde grundstenen til det som i dag er en sund sparekasse med rødderne solidt plantet i den gode fynske muld.

 

sparekassen.dk

 

ANNONCEBETALT INDHOLD

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php