Kom på Taasinge Museum og se skolebilleder

6. maj 2018

Elever og lærere i Troense Skole 1947

 

Siden skoleudstillingen blev etableret i 2014 har de mange elevbilleder været meget populære. Det har været sjovt for museets gæster at genkende familie, venner og måske sig selv på billederne. Nu er der sat yderligere 20 billeder op i udstillingen, så der i alt er 43 elevbilleder.

 

AF JONNA FREDBERG, Taasinge Museum

 

Glimt af skolehistorien på Tåsinge
Niels Juel og senere Frederik Juel på Valdemars Slot interesserede sig meget for folkeoplysning, så de var medvirkende årsag til, at de første skoler blev oprettet på Tåsinge.

De første skoler blev bygget 1731-36 i de tre sogne, Landet (skole i Strammelse), Bjerreby og Bregninge. I Strammelse blev en tidligere kusk fra Valdemars Slot ansat som lærer.

1795 udfærdigede Frederik Juel, sammen med øens præster og nogle ”bosiddende” mænd et reglement om, hvordan undervisningen på Tåsinge skulle indrettes. Fire nye skoler blev bygget i henholdsvis Troense, Landet, Søby og Vornæs. Tilsynet skulle foretages af skolepatronen og en skolekommission, som bestod af øens tre præster, Frederik Juel og to skoleforstandere for hvert skoledistrikt.

Da skoleloven 1814 blev vedtaget var der 7 skoledistrikter på Tåsinge. Med bygningen af Frederik Juels Skole, Eskær, i 1826, blev der føjet endnu et til, så der i alt var 8 skoledistrikter. Fra 1814 blev der undervisningspligt i Danmark, så det nu var en pligt og ikke kun en ret for forældrene at sende deres børn i skole, og de skulle betale en mærkbar ”mulkt” (bøde) for forsømmelser.

 

I begyndelsen af 1900`tallet blev der bygget forskoler til de bestående skoler (dog ikke i Vemmenæs). I forskolerne underviste forskolelærerinden 1.-3. årgang, mens ”læreren” underviste de store elever. Forskolelærerinder var ugifte kvinder, altså frøkner, da det var en almindelig opfattelse, at kvinder ikke både kunne tage ansvaret for børnene i skolen og mand og børn i hjemmet.  Først senere blev det almindeligt med gifte lærerinder.

Der var to lærere og to klasselokaler i hvert skoledistrikt. Børnene blev derfor undervist to klasser sammen (bortset fra 1. kl.), og for at få plads til alle 7 årgange var eleverne nødt til at gå i skole hver anden dag, som i Lundby Skole eller som i Eskær, at læreren underviste en klasse (to årgange) om formiddagen og en anden klasse (to årgange) om eftermiddagen. Det blev kaldt en 4-klasset skole. Når eleverne havde gået 7 år i skole, gik de ud af 4. klasse.

Der var på det tidspunkt 7 års undervisningspligt, og det var almindeligt, at børnene på landet kun gik 7 år i skole, ellers skulle forældrene selv betale for undervisningen på privatskole i Svendborg. Først ved skoleloven 1958 fik børn i byen og på landet de samme muligheder for undervisning fra 8.-10. skoleår.

 

På Tåsinge blev der i 1955-56 bygget to centralskoler i henholdsvis Lundby (Bjerreby-Landet Centralskole) og Sundhøj (Bregninge Sogneskole), hvor de fleste af øens børn nu kunne undervises. Ved den lejlighed blev vejen fra Eskær til Sundhøj anlagt, så det var nødvendigt at nedrive Frederik Juels Skole i Eskær, da den lå midt på den nye vej. Det blev begyndelsen til Taasinge Museum, da museets grundlægger, Poul Fredholm, fik mulighed for ved hjælp af frivillige at flytte sidebygningen til skolen til Bregninge, så han kunne åbne museet i 1958. Det er den bygning, som nu kaldes Forhuset. Selve skolebygningen fra Eskær blev senere genopbygget i Den Fynske Landsby.

I skoleudstillingen på museet kan man bl.a. læse historien om to lærere på Tåsinge i begyndelsen af 1800`tallet. Her en gengivet den positive historie. Den mere uhyggelige kan ses på Taasinge Museum.

 

Fedder Carsten var fra 4. januar 1814 til marts 1815 ansat som lærervikar i Landet samtidig med, at han i en periode passede den optiske telegraf i Bregninge. Selv om han på det tidspunkt endnu ikke havde en læreruddannelse, men en postuddannelse, havde han allerede før den tid haft en skole for jødebørn i Odense og havde undervist en senere meget berømt person, nemlig H. C. Andersen. Den lille Hans Christian var af sine forældre sendt i pogeskole i Odense, men den underlige kejtede dreng blev efter kort tid sendt hjem med det skudsmål, at han ikke var rigtig klog. Hans Christians far henvendte sig nu til Fedder Carsten, der hurtigt kunne se, at der langt fra var noget i vejen med drengens forstand. Selv om det kun blev til kort tids undervisning hos Carstens, glemte H. C. Andersen aldrig sin gamle lærer. Således sendte digteren i 1855 en julehilsen til ham ledsaget af ”Mit livs Eventyr”. Også til Fedder Carstens guldbryllup med sin hustru, Botilla Heinsen, fik parret 1872 tilsendt H.C.Andersens portrætbuste med et personligt brev fra digteren.

H. C. Andersen var på dette tidspunkt 72 år og ikke helt rask. Han døde i 1875.

 

Taasinge Museum er åbent

1. juni- 31. aug.: tirsdag til søndag kl. 11-16

1. sept.- 15. sept. torsdag til søndag kl. 11-16

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php