Fællesskab, faglighed og musik

15. juni 2018

 

Ollerup Friskole vokser, og det skyldes ikke mindst skolens visionære musiklinie.

 

Egentlig ved vi det jo godt. Når vi pirres lidt på nysgerrigheden, og udfordres en smule i en ny retning end vores comfort-zone, så får vi mod på at lære mere. Og når vi udfordres kreativt i faglig retning, så styrker det samtidig vores lyst til læring.

På Ollerup Friskole ses faglighed og kreativitet ikke som to adskilte begreber. Grundessensen i skolens tilgang til undervisningen og dannelsen er nemlig, at fagligheden først giver mening, når den kombineres med kreativiteten. Så når skolens elever udfordres fagligt, så er det kreative som udgangspunkt med i værktøjskassen – ikke kun gennem skoleårene, men gennem hele livet.

Faglighed, kreativitet og fortælling
Jakob Ringgaard er skoleleder på Ollerup Friskole, og han ser kreativiteten som det bærende element i den skabende proces, der leder fra idé til færdigt produkt.
– I ethvert barn og menneskes udvikling er den basale faglighed og den kreative proces vigtige elementer. Lysten og nysgerrigheden til at lære mere, skal bevares op gennem elevens skolegang, og derfor vægter vi samspillet mellem disse to begreber meget højt, siger Jakob Ringgaard som har lige omkring 200 elever fra 0. til 9. Klasse gående på Ollerup Friskole.
– Kreativitet er ikke bare noget med at få idéer ud i den blå luft, eller beskæftige sig med de praktisk-musiske fag. Faglighed giver mening, når den bliver sat i spil i kreative processer.  Kreativitet giver mening, når den udfoldes på et fagligt grundlag.

Den fortællende tilgang til undervisningen er også vigtig. Den fortællende tilgang er med til at sætte en meningsfuld ramme omkring undervisning. Når vi skal lære noget, er det vigtigt, at det giver mening for os. Den fortællende ramme er med til at give mening, så det ikke bare bliver tom udenadslære, siger Jakob Ringgaard.

 

Musik som varemærke
Musikalsk læring er et fokusområde som er vægtet meget højt på Ollerup Friskole. Faktisk er musik og orkestersamspil et af skolens vigtigste varemærker.
– Når man spiller musik sammen, så kommunikerer vi også med hinanden. Musik rører os på en særlig måde, og vi får en æstetisk oplevelse gennem musik, som gør, at der samtidig skabes et helt unikt fællesskab. Musik handler om at udtrykke sig og skabe en fælles begejstring, både når man lytter til musik, synger sammen eller optræder for hinanden, forklarer Jakob Ringgaard og tilføjer en anden væsentlig begrundelse for at bruge musikken i undervisningen;
– Samarbejde er en god egenskab at mestre gennem hele livet. Musik er kommunikation, og i undervisningen oplever både elever og lærere, at samarbejde er centralt. Man er afhængig af hinanden, og gennem musikken udvikler man evnen til at lytte og være nærværende overfor hinanden – også uden for musiklokalet, siger Jakob Ringgaard.
Ollerup Friskole har netop lavet et samarbejde med Svendborg Musikskole om etablering af blæserundervisning på messinginstrumenter for alle i 4.klasse fra skoleåret 2018/19. Skolen vil således præsentere et brassband for alle elever i 4.klasse, og give eleverne en grundlæggende indføring i at spille på et blæseinstrument.
– Vi glæder os meget til samarbejdet med Svendborg Musikskole, og til at styrke Ollerup Friskoles rolle yderligere som en faglig og kreativ friskole med musikken som et kerneområde, siger Jakob Ringgaard.
Ollerup Friskole er på blot fem år vokset fra 165 elever til i dag at være lige omkring 200 elever. Der er stor søgning og interesse for skolen, og der kan derfor være ventetid for optagelse. Der arbejdes p.t. med muligheden for en udvidelse af skolens fysiske rammer.

Alle elever på Ollerup Friskole slutter med Folkeskolens Afgangsprøve.

Friskole i 150 år i Ollerup
I november 2017 kunne Ollerup Friskole fejre 150 års jubilæum, og det var på én gang både en lokal, regional og national begivenhed. I Danmark går friskoletraditionen tilbage i midten af 1800-tallet, så Ollerup var blandt de første frie skoler i landet, med Christian Kold og N.F.S Grundtvig som inspiratorer. Samtidig er Ollerup Friskole med til at markere Sydfyns rolle som et kraftcenter for de frie skoler i Danmark, og Ollerup, med dens unikke placering, som den eneste tilbageværende skoleby i landet.

ollerupfriskole.dk

 

ANNONCEBETALT INDHOLD

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php