Nye byrum på vandkanten

28. juni 2018


Download vinderforslaget i projektforslaget Den Blå Kant

 

Vinderen af arkitektkonkurrencen for Den Blå Kant er nu fundet. Vinderforslaget formår at skabe sammenhæng langs Svendborg Havn, med byrum af høj kvalitet, og samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og kraftig regn.

 

Vinderforslaget ”100 % Svendborg” viser en god forståelse af de kvaliteter, der allerede findes på havnen i dag. Havnens kvaliteter bliver styrket af en sammenhængende stiforbindelse for gående og cyklister. – En sti, der binder havnen sammen fra Christiansmindestien til Den Runde Lystbådehavn. Undervejs passerer man byrum for ophold og aktiviteter. Blandt de mange nye byrum er et havnebad, der integreres i kajen på Frederiksø og en ny havnepark ved Toldboden med skaterbane, legeplads og ophold, samt en ny pumpestation i Havneparken, med fitness og leg på taget.

Vinderforslaget er udvalgt af en enig dommerkomité, hvor borgmester Bo Hansen har siddet for bordenden. Han siger om forslaget:

– Vi har med konkurrencen fået et vinderforslag, der tager udgangspunkt i og bygger videre på Svendborg Havns mange kvaliteter. Forslaget giver et bud på helt nye byrum og aktivitetsmuligheder på havnen, der vil komme alle borgere og besøgende til gode. Derudover får vi en klimaløsning, der forstærker den tætte relation mellem land, kaj og vand.

Holdet bag vinderforslaget består af arkitektvirksomheden Effekt (hovedrådgiver), Sweco Architects, WTM Engineers og arkitektfirmaet Arcgency.

 

Byrum og klimatilpasning hænger sammen
Vinderforslaget bevarer den direkte forbindelse mellem vand og bymidte ved at løse højvandssikringen på den ydre del af havnen over Frederiksø med en kombination af sluser og diger. Projektet foreslår en ny kombineret bro og højvandssikring over vandet ved Træskibshavnen. Mellem Hudes Plads og Frederiksø mod nord og mellem Havnepladsen og Frederiksø mod syd anviser forslaget sluseløsninger, i form af klapper på havbunden. Ved ekstremt højvande kan disse klapper hæves, og sammen med diger på land vil de sikre hele havneområdet mod oversvømmelse. Klapperne vil ikke være synlige ved normal vandstand og bliver kun aktiveret ved de sjældne højvandshændelser. I situationer med skybrud og kraftig regn har vinderforslaget anvist løsninger, hvor vandet ledes væk fra bygningerne og ned i havnen via åbne render.

 

Videre planlægning
DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Tidsplanen for realiseringen afhænger af, i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet. Byrådet har foreløbigt afsat 24 mio. kr. til dele af projektet. Med Udviklingsplanen for havnen fra 2014 og vinderprojektet er der skabt et godt grundlag for det videre arbejde.

 

Det første skridt efter offentliggørelsen af vinderen i juni 2018 er, at Byrådet fastlægger en proces for arbejdet frem mod realisering af den første anlægsetape. I forbindelse med lokalplanlægning og miljøvurdering vil der være inddragelse af borgerne. Samtidig skal forslagets økonomiske og tekniske sider bearbejdes, og der skal arbejdes med forskellige finansieringsmuligheder for både den første og de øvrige etaper.

 

Midlertidige aktiviteter
Mens vi venter på de synlige forandringer i havnen, vil Svendborg Kommune, i samarbejde med Havneforum og andre nøgleaktører, skabe midlertidige aktiviteter langs DEN BLÅ KANT. Sådan kan vi skabe mere byliv, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve, om vi bevæger os i den rigtige retning.

 

Udstilling af vinderforslaget

Vinderforslaget kan henover sommeren ses på Udrustningskajen på Frederiksø. Derudover er det muligt at se vinderforslaget, dommerbetænkningen og konkurrenceprogrammet på www.fremtidenshavn.dk fra den 29. juni 2018.

 

Dommerkomiteen består af:

Bo Hansen (A), borgmester, Svendborg Kommune, formand for dommerkomiteen

Flemming Madsen (A), byrådsmedlem, Svendborg Kommune

Henrik Nielsen (C), byrådsmedlem, Svendborg Kommune

Mette Kristensen (V), byrådsmedlem, Svendborg Kommune

Jens Erik Laulund Skotte (Ø), byrådsmedlem, Svendborg Kommune

Frederik Ejlers, partner, arkitekt maa, formand for SMUC-fonden.

 

Fagdommere:

Ellen Marie Braae, landskabsarkitekt maa, mdl, KU

Jan Albrechtsen, arkitekt maa, Tegnestuen Vandkunsten

Claus Møller Pedersen, ingeniør, Aarhus Vand.

 

Deltagere i Konkurrencen

Team A

Totalrådgiver: EFFEKT ARKITEKTER ApS, endelig vinder

Underrådgivere: SWECO Architects, WTM Engineers, Konsulent: Arcgency.

Team B

Totalrådgiver: SLA A/S KØBENHAVN, delt vinder af fase 1

Underrådgivere: Rambøll Danmark A/S, Weber Arkitekter ApS, Konsulent: Lars Hansen.

Team C

Totalrådgiver: SLETH ARKITEKTER A/S

Underrådgivere: Borlund Arkitekter ApS, OPLAND ApS, NIRAS A/S.

Team D

Hovedrådgiver: TOPOTEK 1

Underrådgivere: VEGA Landskab ApS, ARCADIS Nederland BV, Konsulent: Living Concepts ApS.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php