Kulturmiljøerne – en vigtig brik i byens udvikling

6. august 2018

Borgmester Bo Hansen og formand for By og Land- Sydfyn, Rudi Rusfort Kragh, deler den betragtning, at kulturmiljøerne fortæller vores historie, og derfor fortjener særlig opmærksomhed.
(Foto: mitsvendborg.dk) 

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Kulturmiljø. Ordet alene klinger behageligt i vores ører, og fortæller os, at her er noget ganske særligt, som vi skal passe rigtig godt på.
Kort fortalt er et kulturmiljø et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det er kommunerne, som udpeger kulturmiljøer, og området er indskrevet i Planloven og i Kommuneplanen for Svendborg Kommune.

Bor du i Troense, Lundeborg, Stenstrup eller Landet på Tåsinge bor du sandsynligvis i et kulturmiljø. Udover de nævnte områder er der 33 andre områder i Svendborg Kommune som Byrådet har udpeget som kulturmiljøer. 

I starten af juni havde Foreningen By og Land-Sydfyn sammen med Svendborg Kommune taget initiativ til et offentligt seminar: ’Sammen udvikler vi Svendborg’, om kulturmiljøerne i Svendborg Kommune. Ideen og formålet med seminaret var/er, at sætte fokus på kulturmiljøerne og de potentialer og økonomiske værdier som ligger heri i forhold til byens udvikling.

mitsvendborg.dk har spurgt to nøglepersoner i Svendborg; formanden for By og Land- Sydfyn, Rudi Rusfort Kragh, og Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S), hvorfor er kulturmiljøerne interessante?

– Kulturmiljøerne er en væsentlig del af fortællingen om Svendborgs historie. De indgår som elementer i fortællingen om hvordan området er blevet til det som vi kender i dag. I Svendborg Kommune er der nu udpeget 37 områder med historisk betydningsfulde elementer. Disse steder er udtryk for hvordan samfundet over tid har udviklet sig i forskellige retninger. Det kan være fra industrikulturen, villakvarterne og til områder med etagebyggeri. Hvert område fortæller sin historie om et samfund i fortsat forandring og udvikling, forklarer Rudi Rusfort Kragh.
Borgmester Bo Hansen er enig:

– Det er vigtigt, at vi kan fortælle historierne fra vores kulturarv, og her er kulturmiljøerne en vigtig brik i det samlede billede af vores by. Når vi taler om et kulturmiljø, så henleder vi ofte tankerne til Troense, eller andre steder med bevaringsværdig kulturarv og som fortæller historier og giver identitet til området, men faktisk er et område som for eksempel Grev Schacks Vej også udpeget som kulturmiljø. Det er bygget i perioden omkring 1. Verdenskrig som arbejderboliger og opført af Arbejdernes Andels-Boligforening. Det er også en spændende historie at fortælle, siger Bo Hansen.

Mange af disse områder er jo tilfældigt opstået på baggrund af det frie initiativ. Hvorfor skal de nu have særlig politisk opmærksomhed?

Rudi Rusfort Kragh:
Områderne er skabt i en anden tid, og udvalgt på baggrund af, at de for nutiden har noget særligt at byde på. Og dette særlige er værdifuldt, og det skal der værnes om, så det også sikres ind i fremtiden. Værdierne skal sikres, ellers mistes de, siger Rudi Rusfort Kragh.

Det kræver vel særlig opmærksomhed fra såvel bygningsejerne som myndighedernes side, at værne om dette?

– Det er korrekt. Beskyttes og udvikles værdierne på en hensynsfuld måde, ved man, at områdets identitet bliver stærkere, og en stærkere identitet er med til at tiltrække nye borgere til området. Og hvad der måske er mere interessant – kan bidrage til at hæve områdets ejendomspriser, forklarer Rudi Rusfort Kragh.

Bo Hansen har som byens borgmester en naturlig interesse i at gøre det attraktivt at flytte til Svendborg, og det han hører fra nytilflyttere er i den sammenhæng særligt interessant:

– Jeg taler med en del, som vælger Svendborg til netop på grund af vores rige kulturliv og vores spændende kulturarv. Svendborg rummer mange værdier, fortællinger og interessante steder, som jeg hører nytilflyttere sige, har beriget deres liv på en ny måde. Vi skal derfor passe godt på de værdier, siger borgmesteren.

De bevarende lokalplaner
En bevarende lokalplan for et kulturmiljø kan være et nyttigt værktøj i at sikre de historiske værdier for et område. Et godt eksempel er Troense, som ligger i en bevarende lokalplan. Her er handelspriserne væsentligt højere end i nabobyerne på Tåsinge. Selv nabobyen Vindeby, som også ligger ned til Svendborgsund, kan ikke følge med Troense.

Rudi Rusfort Kragh:
Det viser sig i praksis, at områder der er stramt reguleret faktisk har en bedre prisudvikling end boligområder med minimal regulering. Dette fordi, at i områder med en stram regulering skabes et helhedspræg, hvor huse og deres omgivelser udvikles i pagt med hinanden. Og den form for harmoni, hvor der er orden og hvor stedet giver ro i sindet, det tiltaler faktisk husejerne og potentielle huskøbere, forklarer Rudi Rusfort Kragh.

 

Bo Hansen:
– Det giver god mening at sikre udvalgte kulturmiljøer med bevarende lokalplaner. På den måde kan der ikke komme nogle ’overraskelser’ og forstyrre eller måske endda ødelægge  områdets særpræg. Tag for eksempel et kulturmiljø som Frederiksø og de karakteristiske bygninger fra industrikulturen. Her skal vi tænke os rigtig godt om, når der skal bygges nyt i sammenhæng med for eksempel de eksisterende og bevaringsværdige rundbuehaller. En bevarende lokalplan og en arkitektkonkurrence kunne jeg sagtens se som en model, når vi fra 2020 skal i gang med den videre udvikling af Frederiksø, siger Bo Hansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php