Fundraiser – er det en slags dusørjæger?

1. november 2018

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD, forfatter, journalist, fundraiser.

 

Fundrasing er at bruge penge på at skaffe penge. Det lyder måske lidt Goldman Sachs-agtigt, lidt fordækt.

Men fundraising er ikke spor fordækt. Det er tværtimod en seriøs disciplin at skaffe eksterne midler til at projekt af større eller mindre størrelse.

Den største og mest komplette oversigt over støttemulighed er fonde.dk – hvor 12500 almene og velgørende fonde, legater samt 3500 offentlige puljer og støttemuligheder er registreret. Det virker som det rene guldgraveri. Når jeg så tilføjer, at der alene i 2016 blev bevilget omkring 18 mia. kr. til alskens formål, store som små – så kan dollartegnene godt begynde at rulle i øjnene på de fleste.

Både i en trængt, offentlig økonomi, men også i forenings-Danmark.

Lokalt har vi blandt mange andre SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond. Den er kendt for at støtte lokale kulturelle, men også vidensprojekter indenfor bl.a. grøn omstilling og  energi. Fonden er et eksempel på at fonde i stigende grad ønsker at være katalysatorer for en udvikling, man gerne se ske i et område.

 

Fundraising er ikke længere en slags ’rundt med hatten’-projekt, hvor ’en rig onkel’ i form af en velhavende fond donerer et for dem passende beløb. Fonde ønsker tværtimod samarbejdspartnere, de ønsker synlighed og de ønsker at støtte projekter, der er bæredygtige. Fondsbestyrelser er derfor også i stigende grad professionelle, når det gælder screening og vurdering af ansøgninger. Det medfører behov for professionelt uddannede fundraisere, der kender redskaber og processer.

Med store midler (og dermed muligheder) i omløb er der et enormt potentiale i at sætte skarpt fokus på ’nye penge’ til f.eks. idéer, der aldrig blev gjort til virkelighed midt i driften og hverdagen.

 

At tænke nyt når driften kører, kræver en kontant tilgang til ’hvad vil vi’? Fundraising er et supergodt redskab til at udvikling: Hvad vil vi? Ridebane eller systue på skolen? Ældrecenter eller dagtilbud for yngre demente? Grønne områder i udsatte boligområder eller mere kystturisme?

At bruge penge på fundraising skal give værdi, helst kontant, men også i et længere perspektiv. Få ting virker som bekendt så motiverende som økonomisk gevinst – for såvel enkeltpersoner som virksomheder, og hvis man kobler motivation med professionalisme, er succesraten er høj. Det eneste, fondene kræver er gode projekter og gode ansøgninger. Som SDU-professor Anker Brink Lund sagde for nylig: Der er et utrolig stort behov for at matche ansøger og fond – og tydeligere kan det ikke siges. Gå efter bolden, banen er åben.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Lokale annoncer


ÅBNER SNART I TINGHUSET!
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php