Fra trafikrum til byrum

26. februar 2019

ANNONCE

 

Lige nu er det trafikken, der er øverst i hierarkiet på Klosterplads og i Frederiksgade, og fodgængere og cyklister har trange vilkår. Dét hierarki bliver vendt på hovedet, når en ambitiøs plan for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade bliver realiseret i løbet af 2020.

 

Hvem beslutter hvad? Hvad er det, der skal ske? Hvornår sker der noget? Få svarene lige her!

 

HVEM?
Beslutningen om at omdanne denne helt centrale del af Svendborg er truffet af byrådet i 2015, og i den forbindelse blev OmrådeForum oprettet. OmrådeForum består af repræsentanter fra byrådet, kommunens administration, grundejere, borgere og lokale interessenter.

Når lokalplanforslaget er udarbejdet i løbet af 2019, bliver forslaget behandlet af byrådet.

 

HVORDAN & HVORNÅR?
På baggrund af skitser fra arkitektfirmaet WERK har OmrådeForum besluttet, at der skal udarbejdes en mere konkret tegning; et såkaldt dispositionsforslag. Derefter udarbejder projektledelsen i Liv i min By et forslag til en lokalplan for Klosterplads og Frederiksgade.

Lokalplansforslaget kommer i offentlig høring – det vil altså sige, at alle har mulighed for at komme med forslag, indsigelser og bemærkninger til planen, før byrådet træffer den endelige beslutning om projektet.

Anlægsarbejdet kan formentlig gå i gang i begyndelsen af 2020, og hele projektet forventes færdigt inden udgangen af 2020.

– Alle de anlægsprojekter, vi har gennemført i løbet af de senere år, handler om at forbinde byen og havnen. Det har vi blandt andet gjort med Havnetrappen og Munkestræde – og omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade er en del af den strategi, siger Jesper José Petersen, projektleder, Liv i min By

 

HVAD?
På Klosterplads bliver vejen indskrænket i bredden, så der bliver plads til cykelsti. Foran banegården bliver vejbelægningen mere gågade-agtig, og fodgængere og cyklister får mere sikre forhold.

Arealet foran Sydbank indskrænkes til fordel for vejbane. Til gengæld udvides området på hjørnet af stationsbygningen, så både bilister og fodgængere får bedre udsyn.

 

”Jeg synes, at man i første runde valgte en lidt for defensiv vej. Vi kunne have valgt at gøre Klosterplads bilfrit. Som det er nu, har vi stadig en hovedfærdselsåre hen over det, der for alvor kunne trække havnen og byen sammen. MEN – når der ikke er flertal for at reducere bilmængden på Klosterplads, kan det her godt blive en spændende løsning.

Nikolaj Amstrup, medlem af OmrådeForum

 

”Jeg tror, at Svendborg er for lille til at gøre området helt bilfrit. Det ville blive for dødt. Mine gæster på Vinsted sidder ude og kigger på trafikken om sommeren. Det giver liv, at der er lidt trafik. 

Lars Skovmand Aagaard, restauratør, medlem af OmrådeForum

 

”Det er glædeligt, at området bliver forskønnet, og jeg er meget glad for, at der bliver bedre forbindelse mellem havn og by.

Dorte Hoff Erichsen, beboer i Munkegården, medlem af OmrådeForum.

 


Frederiksgade bliver ensrettet i retning fra havnen, og den omdannes til en sivegade, hvor der er god plads til fodgængere, udeservering og ophold.

”Frederiksgade vil også fremover være en værtshusgade, men når den bliver ensrettet og får flere muligheder for udendørsservering, får vi et helt andet liv og miljø i området.

Niels Chr. Nielsen, medlem af byrådet for Socialdemokraterne, medlem af OmrådeForum

 

”Alle beboere og erhvervsdrivende i Frederiksgade higer efter, at man får en flottere gade. Og når tingene er pæne, vil man gerne være med til at holde det pænt. Derudover bliver det spændende at få skabt noget liv på det lille torv for enden af Frederiksgade.

Lars Skovmand Aagaard, restauratør, medlem af OmrådeForum

 

Antallet af korttids p-pladser reduceres med ca. 23

Hvis man skal gøre noget for cyklister og fodgængere på Klosterplads og i Frederiksgade, skal man gøre noget drastisk. Men nedlæggelsen af parkeringsmuligheder bliver et reelt problem, fordi vi bliver flere og flere om færre og færre parkeringspladser.

Dorte Hoff Erichsen, beboer i Munkegården, medlem af OmrådeForum.

 

”Jeg er ikke helt enig i omdannelsen af Klosterplads, hvor navnligt nedlæggelse af så mange p-pladser vil betyde butiksdød i området.
Jens Munk, medlem af byrådet, løsgænger, medlem af OmrådeForum

 

Trappen på terrassen ved Klosterplads bliver genskabt, så den tydeligt viser vej op til byen og skaber sammenhæng på tværs af Klosterplads. På trappen vil der også være nogle bredere plateauer, hvor man kan sidde og nyde stemningen.

 

Trappen bliver fantastisk, og den bliver et løft for hele Svendborg. Når man kommer ind med toget, skal man sige, “wauw, nu kom vi til Svendborg!”

Palle Fischer, medlem af byrådet for Konservative og medlem af OmrådeForum.

 

Læs også artikel fra FAA den 26.02. Frederiksgadeforlig sikrer parkering omkring Klosterplads


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php