Hvad der er på spil i dag ..

11. april 2019

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, fmd. By og Land- Sydfyn

Forberedelserne til festligholdelsen af By og Land-Sydfyns 50 års jubilæum er godt i gang. Foreningen vil dog ikke fejre sig selv, men fejre det, som foreningen gennem 50 år har været optaget af.
By og Land-Sydfyn er stadig optaget af hvordan Svendborg by bliver en god by.

Hvad gør Svendborg til en god by, som svendborgenserne samles om? Et bud kan være Svend-festen og Kulinarisk Sydfyn. Modsat er der emne som splitter befolkningen, som boliger på Jessens Mole, springvand på torvet eller parkeringspladser i bymidten.

Helt fra 1960erne har man diskuterede p-pladser i midtbyen. Det skete i forlængelse af den stigende bilisme, der fulgte med velstanden. Bilismen krævede bedre og bredere veje. Allerede i 1960erne diskuterede man om detailhandel i midtbyen ville uddø, hvis ikke bilerne kunne holde ud for forretningerne. De samme argumenter høres endnu i dag, når politikerne, midt i en budget-drøftelse i 2018 om store sparekrav drøfter om man skal opgive den to-timers gratis parkering eller skære andre steder i velfærden. Man valgte det sidste.
Et andet eksempel er udviklingen af Svendborg Havn. Byrådet har besluttet en udviklingsplan for havnen, men efterhånden som denne bliver konkret tydeliggøres enkelte detaljer i planen som kan splitte befolkningen. Gamle diskussioner bliver genfødt, som fx om hvilken type erhverv der fremover kan være i og ved havnen? For eksempel, hvilke aktiviteter skal der være på Frederiksøen? Kan teateret indplaceres i hallerne sammen med museet for lystsejlads. Er der plads til begge? Og hvilke type industri og erhverv kan der være, som både signalere at der er liv i havnen og plads til borgerne der vil opleve kultur, men ikke have de negative følgeeffekter som dette havne liv medfører.

Midt i denne diskussion er effekterne af klimaforandringerne blevet stadig mere synlige – hvorfor man måske skulle satse 100% på kystsikring og dermed sikre kulturarven på havnen som også er en del af udviklingsplanen for havnen.
Havnen har gennem historien været fundamentet for aktiviteterne i Svendborg By, i form af handel og sejlads over vand, skibsbygning og uddannelse af søfolk. Men med klimaforandringerne og hyppige 20-års
oversvømmelser ændrer oplevelsen af havet nu karakter. Havet kan nu ses som en trussel for Svendborg. Især de bygninger og aktiviteter der er knyttet tæt til kajerne, er sårbare. Åbenlyst er det at kajerne skal sikres yderligere så vandmasserne kan holdes ude – men er der penge til dette?

Det er nok et af de største problemer i Svendborg. At man ved hvad der er behov for, men det som der ofte er behov for koster mange penge. Det er blevet stadig mere tydeligt at kystsikringen nok er dyrere end man forestillede sig for bare få år siden. Og disse penge skal med stor sandsynlighed findes udenfor Sydfyn, hos investorer, Folketinget eller i EU. Når der kommer eksterne penge til, er det sjældent svendborgenserne selv der bestemmer den endelige udformning, den endelige indretning eller den endelige funktion.

Denne problemstilling, kampen mellem visionerne og finansieringen af dem syntes at have været et gennemgående tema i Svendborg gennem de sidste par årtier. Et tema vi sikkert også vil høre mere til også fremover. Et tema der sikkert også vil kunne genses på Svendborg Teater, når forestillingen ”Da Svendborg Blev” moderne opføres som jubilæumsforestilling i anledningen af By og Land-Sydfyns 50 års markering.

Køb billetter til forestillingen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php