Infrastrukturen i Svendborg gør ondt.

11. september 2007


Parkeringsforholdende i byen er langt fra optimale, og ifølge en analyse foretaget af SVAJ for Svendborg kommune, skal der etableres mellem 400-500 flere p-pladser i bymidten for at opretholde det eksisterende serviceniveau med en maksimal belægningsprocent på ca. 90 %
Sammenholdes disse tal med debatten om sammenkoblingen mellem havnen og bymidten med visionen om en mere livlig og oplevelsesrig by, har vi en meget stor udfordring at løse.
Men hvori ligger udfordringen? Er det at finde den rigtige placering af p-huse? eller er det i virkeligheden et spørgsmål omændring af vores adfærdsmønstre?

Detailhandlen i bymidten har naturligvis nogle væsentlige interessefelter som kræver at handlen ikke lider last ved en fjernelse af bilerne fra bymidten. Der er en naturlig berøringsangst om dette felt og frygt for, om de handlende vil søge hen andre steder, hvor der kan parkeres lige ved døren. Men hvorfor ikke vende blikket og kigge på de mange muligheder som åbner sig ved en bymidte uden støjende og osende biler, som samtidig optager en masse plads som kunne udnyttes meget bedre.
Torvet og Ramsherred med det kommende Kulturhus Svendborg burde være første skridt, og gøres bilfrit. Jeg tror torvehandlen om lørdagen taler for sig selv, når vi snakker om et område som sprudler af mennesker og liv. Jeg har tidligere boet i Kattesundet med udsigt ud over Torvet. Det var en oplevelse at stå tidligt op lørdag morgen og iagttage når de første torvehandlere ankom og opstillede deres boder, og hvordan flere og flere handlende kom til, for midt på formiddagen at udgøre et torv fyldt med mennesker, hygge og kulinariske indtryk. Tænk sig hvad dette område kunne ideùdvikles til hvis alle ugens syv dage kunne udnyttes til forskellige formål.
Centrumpladsens parkering har før været foreslået som skøjtebane om vinteren. Et glimrende forslag, som afgjort ville trække masser af mennesker til. Om sommeren kunne parkeringscirklen danne ramme om et rekreativt område med f.eks. petanquebane, basketball, legeplads eller en miniscene hvor forkellige kulturelle aktiviteter kunne foregå. Kommunen kunne også opstille et mobilt ”borgerrum” hvor plancer og modeller omhandlende byens udvikling kunne udstilles og hvor borgerne kunne komme med deres input.Men vi er nødt til at have skabt de nødvendige parkeringsfacilliteter for at kunne realisere disse ting. Derfor bør p-arealerne placeres i en overkommelig gåafstand til bymidten. Kunsten ligger i at gøre denne gåafstand interessant og indbydende og ikke ”bare en distance der skal overståes”.
Jo længere bilerne fjernes fra dørene, jo mere vil der foregå i det pågældende område, fordi Langsom trafik giver livlige byer. Det er så et spørgsmål om, at gøre sig overvejelser om hvordan gåaktiviteten mellem p-arealerne og detailhandlen i bymidten, udnyttes til andet end bare at være en gådistance. Oplevelser og tilbud som undervejs mellem p-arealet og gågademiljøet fanger opmærksomheden og inviterer i stedet for at afvise er en væsentlig faktor i planlægningen. Her spiller byindretningen en afgørende rolle. Der skal være et imødekommende og mangfoldigt udbud af forskelligt byinventar undervejs som f.eks. klimabeskyttelse, bænke og/eller hvilepullerter, grønne beplantninger, god belysning, kulturinformationer osv.
I store træk skal turen gøres interessant, behagelig og oplevelsesrig for den gående.
Borgmester Lars Erik Hornemann (V) smed bolden i luften på en fredagsbar på Harmonien i fjor om et bilfrit torv, og dermed det første skridt mod en hel bilfri midtby. Senest har Borgmesteren til Åben Ø arrangementet på Frederiksøen fulgt op, og smidt endnu en bold i luften om muligheden for også at gøre Frederiksøen til bilfrit område. Nu er der pludselig flere bolde at jonglere med – og efter min mening en væsentlig debat at tage hul på.
(læs By og Land-Sydfyns Udtalelse vedr. parkeringsforhold og etablering af parkeringshuse i Svendborg midtby på: http://www.byogland-sydfyn.dk/ )

Christian Dan Jensen – Sep. 2007

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php