Fremmedhad er passé

13. maj 2019

‘Det er på tide, at vi lærer at sige go’dav’, lyder det fra Henrik Fog-Møller.
(Foto: Lasse Hansen)

 

AF HENRIK FOG-MØLLER, Skattergade 13,1., Svendborg

 

Det er ganske simpelthen for sent. For vi har ikke nogen, som vi med sikkerhed kan betegne som fremmede. Og ikke nogen, som vi med sikkerhed kan betegne som ’OS’ –f.eks. nordiske, og endnu færre som vi kan kalde ’oprindeligt danske’ om nogen over hovedet.

Vi er alle mere eller mindre en sammenblanding af alle racer, alle gener, alle religioner, alle kulturelle opfattelser og udviklinger. Det går bare lidt stærkt nu om dage.

I øvrigt er det gode danske ord ’os’, som det engelske ’us’, afledt af det oldnordiske ’as’. Vi husker måske ’vaner og aser’ fra den nordiske mytologi.  Aserne kom (fra Asien pufsigt nok) til Norden i en meget tidlig folkevandring fra Sydrusland, en godt stykke tid før vor tidsregning.

Allerede dengang var det for sent.

I mellemtiden har vi bredt vore gener over det meste af kloden:

Vikingernes erobringstogter (for nu at koncentrere os om noget ’nutidigt’), i Rusland, Afganistan, Iran og Irak, Tyrkiet og stort set overalt i Europa, kolonitiden, hvor vi satte os uudslettelige spor i form af tusindvis af ’halv-danskere’ i Afrika og i Sydamerika, for ikke at glemme vores ’egne’ kolonier i Grønland ..

Og alle de ’fremmede’ lejesoldater, som vi i middelalderen med mellemrum havde ’på besøg’. Hvad efterlod de mon af ’halv-fremmede’ rundt omkring i landet, og ’kvart-fremmede’, som allerede nu fungerer som ’hel-danskere’ uden nogen form for diskussion.

Heldigvis, må jeg tilføje, for at imødegå enhver form for meningsforstyrrelser.

Min gamle farmor, som på sine gamle dage ikke helt kunne holde styr på sin anseelige flok af børnebørn, kaldte mig  ’een af vore’. Hun mente ’én af den nære familie’. Det var jeg ret rørt over dengang, men hun tænkte formodentligt ikke på den gigantiske familie af ’vore’ som menneskehistorien repræsenterer.

Hvor tæt skal vi genetisk set være på hinanden for at bruge udtrykket ’OS’ ?

Hvornår er vi ’fremmede’ ? Hvor forskellige skal vi være ?

Hvornår skal vi være på vagt overfor de, der ser anderledes ud, har anden hudfarve, anden hårvækst, anden læbestørrelse, eller anden kulturel baggrund, religion, og overbevisning, end ’OS’. Måske står vi overfor en 20-generations udvandrer fra ’OS’, -indianer, amerikaner, kineser, afrikaner, araber, ja måske, men med en 14 gang tip-oldefar fra Svendborg.

Hvor sætter vi grænsen ?

Det er for sent. Alt for sent at smække grænsebommen ned. Det kunne vi teoretisk set have gjort for 2-3000 år siden, -men ville det nu have været en go’ idé ? Næppe. Vi ville teoretisk set måske kunne have overlevet uden kontakt med resten af verden, uden kulturelle og religiøse impulser udefra, -uden skriftsprog, uden kristendom, f.eks.

Vores udvikling ville have været en ganske anden. Det er ren teori uden sammenhæng med nogen mulig virkelighed. For sådan fungerer verden ikke, hverken den gang eller nu.

Det er lidt pudsigt, at flere af fortalerne for en stram indvandrerpolitik, er præster, som tilmed erklærer sig som medlemmer af et politisk parti, som kalder sig et ’folkeparti’.

Kristendommen kom hertil for ca . 1200 år siden, indført af tyske og franske munke. Ser vi lidt national-historisk på det, har det strengt taget ikke meget med den oprindelige danskhed at gøre.

Vores fremmedhad er baseret på angst, angsten for det fremmede. Angsten hviler på usikkerhed. Usikkerheden er baseret på noget, som vi ikke kender, eller i hvert fald ikke kender særligt godt: Hvorfor ser de så anderledes ud ? Hvorfor har de langt skæg ?, hvorfor har kvinderne en særlig hovedbeklædning, der skjuler deres hår og sommertider næsten hele deres ansigt ? osv. Det giver anledning til mistænksomhed, der er nok noget galt med dem, -de er nok farlige ..

Hvor er rimeligheden ? Hvor længe skal man være fremmed ?

Der foregår uhyrlige ting ude i den store verden, ting som  vi i vores hjemlige kultur kan tage afstand fra. Undertiden deltager vi også selv i uhyrlighederne ved på en lidt klodset og ufølsom måde at deltage i bekæmpelse af fremmede kulturer, som vi ikke har særlig indsigt i.

Samtidigt forlanger vi, at de der flygter hertil fra netop disse fremmede kulturer og religioner skal indordne sig fra dag eet, så snart de krydser grænsen.

Og, jo vi hjælper da, stiller op med en integrerings-politik, som nu er den bedste som vi politisk kan blive enige om .. men vi kan vel ikke fortænke nogle af flygtninge, -også dem der har fået asyl, har overstået deres dansk-eksamen, har fået en bolig til deres familie osv. til at føle sig lidt andenrangs.

Jeg lægger ikke på nogen måde op til et forsvar for de ulykkelige begivenheder, som er sket i de senere år, hvor ’de fremmede’ øjensynligt eller beviseligt har været involveret., men stiller spørgsmålstegn ved om reaktionen ville have været den samme, hvis gerningsmanden havde heddet Jensen, Pedersen eller Hansen.

De, der vælger, i desperation eller i en forkvaklet verdensopfattelse, at søge deres berettigelse til at skyde vildt omkring sig med stor pressebevågenhed , at udnytte børn eller andre til deres perversiteter, at berige sig økonomisk ved voldelige handlinger, indbrud og overfald  osv. er kriminelle, uanset hvad de hedder til efternavn. Sådan er det i vores kultur og samfund.  Og sådan skal det blive ved med at være.

Det kan godt være, at der statistisk set er flere på den kriminelle løbebane, som hedder noget der klinger lidt fremmed. Men det betyder ikke, at de nødvendigvis er dårligere mennesker.

Det indikerer derimod snarere, at de måske har haft en ualmindelig dårlig start på deres liv, -og at vi som modtager nation, hvor de mere eller mindre tilfældigt er havnet, ikke har været i stand til at tage os af dem på rimelig vis.

Det er for sent at hade !!! for dumt, for meningsløst, for urimeligt, forkert!!!
Det er på tide, at vi lærer at sige go’dav.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php