Nytårskur uden de store overraskelser

29. januar 2008Se Svendborg Erhvervsråds samlede formål her: http://old.svendborg.dk/sw602.asp
 

Håndboldguld, succestyverier, og køkultur og kogekunst. Det var nogle af ordene fra talerstolen på Erhvervsrådets Nytårskur 2008 på hotel Svendborg i går 28. januar.Et flot fremmøde af byens erhvervsliv, fyldte næsten den store sal på hotellet. Men den mere målrettede erhvervsorienterede forankring i lokalmiljøerne, syntes at udeblive fra dagens talere på nytårskuren. Borgmester Lars Erik Hornemann indledte dagens program med en redegørelse over vækst- og erhvervsudviklingen i Svendborg kommune i 2007. ”Vi vil ikke lægge skjul på, at vi vil erhvervslivet det godt. Det var netop meningen med signalet om fjernelsen af dækningsafgiften i 2006” Sagde Hornemann og fremhævede to eksempler på sydfynske virksomheder i vækst. Notox (Skandinavien Brake System) som udvider deres produktionsanlæg med 200 mill. Kr. til produktion af partikelfiltre og SSP Technology i Kirkeby som gennem det sidste år har fordoblet deres medarbejderstab fra 60 til 120 medarbejdere. ”Gode eksempler på vækst, hvor forudsætningerne har været at tro på det – ligesom med håndboldherrerne, som jo løb med guldet” fremhævede Borgmesteren. 

Kommunen har haft et godt år på indtjening af erhvervsjord. 80.000 m² er i 2007 solgt til erhvervsmæssige formål. Tidligere områder som den gamle Elmogrund mellem Mølmarksvej og Vestergade er i dag udnyttet med Lidl og Ide`Møbler og den tidligere Møllers trælast på hjørnet af Johannes Jørgensesvej og Ole Rømersvej skal huse et nyt Silvan byggemarked som fjernes fra bymidten.
Også bosætningsstrategierne menes at bære frugt. Store dele bl.a. i Skårup udstykkes til byggegrunde og der opleves et sandt boom i lysten til at flytte til det sydfynske. En positiv og sund udvikling for at opnå den nødvendige befolkningstilvækst på 0,5% om året, for at der skabes balance i bæredygtigheden for området.
 
Borgmesteren kom også forsigtigt ind på den for tiden meget omtalte Kogtvedslagtergrund, som ”muligvis med ændringer” – som det blev udtrykt, forventes lokalplangodkendt snarest. 

Steen Brogård Larsen, formand for erhvervsrådet indledte sin tale med at takke P.C. Jørgensen som var tilstede på nytårskuren, for sit 7 år lange arbejde som erhvervschef i kommunen og brugte samtidig lejligheden til at ønske P.C. held og lykke med sit nye firma og virke som konsulent og musikmanager. P.C. Jørgensen valgte i oktober sidste år, at trække sig fra chefposten p.gra. uoverensstemmelser om kommunens nye erhvervsstrategi.

Steen Brogård Larsen måtte erkende, at tempoet og arbejdsprocedurerne i erhvervsråds- formandsstolen, er anderledes end i det private pulserende erhvervsliv. ”Det er et samspil mellem mange aktører, ikke mindst de politiske beslutninger som skal afbalanceres” sagde Steen B. Larsen. Den positive lavkonjuktur er en begunstigelse som giver en høj beskæftigelse, hvilket erhvervsrådsformanden opfordrede til at udnytte bedst muligt. ”Vi skal stå sammen, ligesom vi gjorde det med akutberedskabet på Sygehus Fyn,Svendborg”. Samtidig opfordrede formanden til bedre at udnytte de eksisterende kompetencer og ressourcer i virksomhederne, samt til at ansætte flere lærlinge.
 

Undersøgelsen som Svendborg Erhvervsråd i forsommeren satte i værk i samarbejde med to studerende fra Syddansk Universitet, var uundgåelig at nævne i formandens tale. Undersøgelsen gik ud på, at få afdækket de sydfynske virksomheders evne til at virke internationalt i den globale erhvervsverden. Kun godt 25% af de 60 virksomheder under Industrien Sydfyn, om blev præsenteret for spørgeskemaet, valgte at svare på spørgsmålene. Det var bl.a. medvirkende til, at Steen Brogård Larsen på Nytårskuren valgte at gennemgå de 6 hovedpunkter for erhvervsrådets formål, som udgør grundfundamentet for rådets arbejde (Se:http://old.svendborg.dk/sw602.asp) 

I et efterfølgende spørgsmål fra salen fra Trine Kirketerp (www.ge9.dk), blev der efterlyst, hvad der blev af alle planerne fra sidste års nytårskur, om udnyttelse af de kreative ressourcer i  Svendborg kommune.
Sidste års tema var ”Oplevelsesøkonomien”, hvor det blev synliggjort ud fra en undersøgelse udarbejdet af Copenhagen Business School, at Svendborg kan brøste sig af, at have en høj befolkningsgruppe af kreative mennesker. På nytårskuren 2007 og efterfølgende flere steder i de lokale medier, blev fokus rettet ind mod de kreative kompetencer og hvordan disse er medvirkende til at sikre en sund bosætning i kommunen.
 

Steen Brogård Larsen efterlyste som svar på spørgsmålet, en kortlægning af, hvilke foreninger eller netværks som er tilstede i området, for at kunne sammenkoble til erhvervslivet.

Svendborg Kommunes erhvervsstrategi blev præsenteret af erhvervsdirektør Søren Stensbo- Smidt, som fulgte op på spørgsmålet om de kreative ressourcer. ”Kreative erhverv genererer vækst, og det viser sig, at De kreative ofte også er iværksættere, og faktisk også i mange tilfælde med succes”, sagde erhvervsdirektøren. Han lagde vægt på, at for at sikre en effektiv bosætning i en samlet erhvervsstrategi, er det vigtigt med en velfungerende infrastruktur, gode dagpasningsmuligheder og et rigt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv.
Ligeledes blev Jobcenter Fyn nævnt som en vigtig brik i et skabe et velfungerende samspil mellem virksomhederne og jobcentret. Dertil er oprettet ”Virksomhedspanelet” som bygger på inspiration og networking parterne imellem. ”Hvis andre har succes med en god ide, stjæler jeg den gerne” sagde Søren Stensbo- Smidt med henvisning til andre kommuners opnåede resultater. Hvilke ”stjålne” succeshistorier der har været mest succes med, er bestemt interessant, da Jobcenter Fyn – Svendborg jo er udsat for stigende kritik på ledelsesniveau. Jobcentret har også store interne problemer med sygemeldinger p.gra. arbejdspres og opsigelser fra flere medarbejdere.

Nytårskurens sidste indlæg inden arrangementets højdepunkt og dette års tema: ”Erhverv og Kultur” blev igangsat med gæstetaler billedkunstner Per Arnoldi, afsluttede erhvervsudvalgets formand Knud Albertsen (V) med en kort orientering om beskæftigelsessituationen i kommunen, samt med en opfordring til at networke under den efterfølgende frokost.  

Se Svendborg Erhvervsråds hjemmeside: http://old.svendborg.dk/sw592.asp  

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php