Modernismens fremmarch

26. september 2019

Wandalls Hotel i Gerritsgade var et stort bygningskompleks)
(Foto venligst udlånt af Svendborg Lokalhistoriske Arkiv)

 

Det vides ikke med sikkerhed hvorfor en række af Sydfyns mest respekterede personer satte sig sammen og dannede bevaringsforeningen By og Land-Sydfyn.

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

 

Hvad var den konkrete årsag til at en bankdirektør, en apoteker, en stadsingeniør, en journalist, en byplanlægger og flere andre personer fra det sydfynske område gik sammen? Vi ved det ikke.  Bygningsbevaringsforeningerne blev ofte dannet med afsæt i konkrete nedrivningssager. Ofte som følge af politiske ønsker om gadegennembrud.

Foreningen for Bygnings-og Landsskabskultur på Sydfyn holdt, som tidligere nævnt, sin stiftende generalforsamling på Hotel Svendborg. Hotellet var indviet i 1955. Når man i 1969 stod udenfor hotellet og kikkede ned mod Gerritsgade var Centrumpladsen omkranset af nye bygninger. Bygningen, der i dag huser Fynske Bank, er bygget i 1964, og den gule bygning (Nordea) overfor hotellet var færdig i 1967. En omfattende nedrivning af bl.a. dansestedet Casanova havde skabt plads til den gule bygning, parkeringspladsen i Rådhusgården og bygninger, der indtil fornylig husede Fætter BR, samt Arnold Busch. Når man fra hotellet kikkede ned mod Voldgade, så man i 1969 Vor Frue Kirkes Præstegårdshave, og bag den en Kvickly. Begge blev ryddet i 1990erne for at gøre plads til Bycenteret, som åbnede i 1996.


Bycenteret i Voldgade ligger i dag hvor tidligere Kvickly og Vor Frue Kirkes præstegaardhave lå.
(Foto venligst udlånt af Svendborg Lokalhistoriske Arkiv)

 

Centrumpladsen var altså i 1969 en stor moderne plads, med moderne arkitektur, og grønne arealer både mod nord, i Krøyers Have, og mod syd, med træerne i præstegårdshaven. På bagsiden af Den Gule Bygning (Nordea) lå den gamle bydel, med sine middelalderlige gadeforløb. Det var initiativtagerne til den nye forening bekymret for nu ville stå for fald – i modernismens fremmarch. Ville nedrivningsmaskinerne fortsætte?

 

”Måske var en af årsagerne, til at denne bevaringsforening blev dannet, en konkret nedrivning i 1966 af Wandalls Hotel i Gerritsgade?”

 

Hotellet blev revet ned til fordel for opførelsen af et moderne supermarked. På dette hotel havde det sydfynske borgerskab gennem årtier mødes til baller og konverseret i salonerne. Nedrivningen af hotellet var for mange svendborgensere smerteligt. Det kan i det lys ses som lidt tragisk-komisk, at den ny bevaringsforening blev stiftet på Hotel Svendborg, der netop ligger på Centrumpladsen, et arkitektonisk element, der signalerer det moderne Svendborgs komme. Placeret udenfor den gamle middelalderbys kerne. En rydning af et ældre bykvarter havde været nødvendigt for at gøre plads til dette modernistiske monument; Centrumpladsen signalerede ikke blot ny arkitektur, men indvarslede også nye tider, som gav grobund for at bevaringssagen opstod som en folkelig bevægelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php